• Tartalom

147/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet

147/2012. (VII. 5.) Korm. rendelet

a tengeri hajók kötelező biztosításáról

2012.08.01.

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a magyar lajstromba bejegyzett, valamint a Magyarország területi vizeire érkező külföldi lobogójú, 300 vagy ennél nagyobb bruttó tonnatartalmú, gazdasági célú tengeri hajózási tevékenységet folytató tengeri hajóra, a tengeri hajó üzemben tartójára és parancsnokára terjed ki.

2. § A tengeri hajó üzemben tartója köteles a tulajdonában lévő, vagy az általa üzemeltetett hajóra a Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri követelésekkel összefüggő felelősség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény és a Londonban, 1996. május 2-án kelt, az egyezmény módosításáról szóló 1996. évi jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2008. évi XXII. törvény szerinti felelősség-korlátozásnak megfelelően biztosítást kötni, és azt a hajó üzemeltetése során okozott károk fedezetére díjfizetéssel hatályban tartani.

3. § (1) A biztosítási fedezet meglétét a biztosítást nyújtó által kibocsátott egy vagy több igazolással vagy azzal egyenértékű, az üzemben tartó felelőssége kapcsán felmerülő kötelezettségből származó kárenyhítés összegére fedezetet biztosító megállapodásról szóló okirattal (a továbbiakban együtt: biztosítási igazolás) kell bizonyítani.

(2) A biztosítási igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a hajó neve, IMO-száma és a lajstromozási kikötő;

b) a hajótulajdonos neve és gazdasági tevékenységének székhelye;

c) a biztosítás típusa és időtartama;

d) a biztosítást nyújtó neve és gazdasági tevékenységének székhelye, vagy a biztosítás létesítésének helye.

(3) A tengeri hajó üzemben tartója köteles a biztosítást nyújtót és a hajózási hatóságot a biztosítási igazolás bármely adatának változásáról azonnal értesíteni. A bejelentés alapján kiállított igazolást a tengeri hajó üzemben tartója köteles a hajózási hatóságnak haladéktalanul bemutatni.

(4) A hajó parancsnoka köteles az adott hajóra vonatkozó eredeti – angol, francia vagy spanyol fordítással ellátott – biztosítási igazolást az úszólétesítményen tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek felszólításra felmutatni.

4. § A biztosítási igazolás ellenőrzésére a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. §-át, 10. §-át, valamint 11. § (1)–(8) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a víziközlekedésről szóló törvénnyel együtt a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére