• Tartalom

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről1

2020.09.01.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. §2 A nemzeti köznevelésről szóló törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettséggel betölthető munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza.

2. §3 A 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanuló a 8. melléklet, a 2019/2020. tanévre beiskolázott tanuló a 9. melléklet szerinti mellék-szakképesítések közül választhat. Ha az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés vonatkozásában több mellék-szakképesítés választható, a szakképző intézménynek legalább egy mellék-szakképesítés választását biztosítania kell.

3. §4

2.5

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)6

(3)7

(4)8

(5)9

(6)10

(7)11

(8)12

(9)13

(10)14

(11)15

(12)16

(13)17

(14)18

(15)19

(16)20

(17)21

10. §22

11. § (1)23

(2)24

(3)25

1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez26

2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez27

3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez28

Szakgimnáziumi ágazatok, ágazaton belüli specializáció és a kapcsolódó betölthető munkakörök
7K38818_0

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

száma

Ágazat

megnevezése

Ágazaton belüli specializáció

Betölthető munkakör/végezhető tevékenység

(FEOR-08 alapján)

2.

I

Egészségügy

5522/4 Kisegítő ápoló

3.

II

Egészségügyi technika

8219 Egyéb termék-összeszerelő

4.

III

Szociális

3511/17 Szociális és mentálhigiénés munkatárs

5.

IV

Pedagógia

3410/3 Oktatási ügyintéző

6.

V

Képző- és iparművészet

7411/4 Dekorációs festő

7.

VI

Hang-, film és színháztechnika

3145/12 Hangvágó

8.

VII

Bányászat

Bányaművelés

8311/4 Bányaszalag-kezelő

Gázipar és fluidum kitermelés

9.

VIII

Épületgépészet

7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő

10.

IX

Gépészet

Gépgyártástechnológia

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Fegyverműszerészet

Mechatronika

11.

X

Kohászat

3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője

12.

XI

Villamosipar és elektronika

Automatika és elektronika

8212/1 Elektronikai berendezés összeszerelője

Közlekedésautomatika

13.

XII

Távközlés

7341/5 IT eszköz karbantartó

14.

XIII

Informatika

3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó

15.

XIV

Vegyipar

3115/24 Vegyészeti laboráns

16.

XV

Vegyész

3115/16 Laborasszisztens

17.

XVI

Építőipar

Magas- és mélyépítés

7515/23 Szerkezeti szerelő

Út-, vasút- és hídépítés

18.

XVII

Könnyűipar

3212/9 Könnyűipari terméket gyártók szakmai irányítója

19.

XVIII

Faipar

7221/3 Faburkolat-készítő

20.

XIX

Nyomdaipar

Nyomdaipari technika

7232/38 Nyomdaipari munkás

Kiadványszerkesztés

21.

XX

Közlekedésépítő

7919/1 Aszfaltozó és útépítő

22.

XXI

Közlekedés

5231/6 Jegyvizsgáló

23.

XXII

Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

8211/12 Karosszéria összeszerelő

Vasútgépész

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Hajózási technika

24.

XXIII

Környezetvédelem

3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns

25.

XXIV

Közgazdaság

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

26.

XXV

Ügyvitel

Irodai ügyvitel

4112/1 Adminisztrációs ügyintéző

Idegennyelvű ügyvitel

27.

XXVI

Kereskedelem

3622/15 Kereskedelmi ügyintéző

28.

XXVII

Vendéglátóipar

5133 Pultos

29.

XXVIII

Turisztika

4221/4 Turisztikai referens

30.

XXIX

Optika

8137 Fotó és mozgófilmlaboráns

31.

XXX

Szépészet

Fodrász

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozás

Kozmetika

32.

XXXI

Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

8211/3 Fémtermék összeszerelő

Élelmiszeripari gépésztechnika

33.

XXXII

Erdészet és vadgazdálkodás

6211/2 Erdész-segéd

34.

XXXIII

Mezőgazdaság

6130 Vegyes profilú gazdálkodó

35.

XXXIV

Kertészet és parképítés

6115/37 Parkfenntartó

36.

XXXV

Földmérés

7919/7 Figuráns

37.

XXXVI

Élelmiszeripar

3113/8 Élelmiszeripari laboráns

38.

XXXVII

Sport

3410/7 Sporttanfolyam szervező

39.

XXXVIII

Rendészet és közszolgálat

5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozás (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)

40.

XXXIX

Közművelődés

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás

41.

XL

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

4131 Készlet- és anyag nyilvántartó

Postaforgalom

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

42.

XLI

Vízügy

7919/8 Gátőr

43.

XLII

Előadóművészet

Artista

Egyházzenész

Gyakorlatos színész

Jazz-zenész

Klasszikus zenész

Népzenész

Szórakoztató zenész

Táncos

Gyakorló hangszerkészítő és javító

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozás

4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez29

5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez30

6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez31

7. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez32

8. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez33

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára

7K38820_0

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

Ágazaton belüli specializáció

A megszerezhető mellék-szakképesítés

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés

2.

I. Egészségügy

 

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens

54 720 04 Perioperatív asszisztens

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

54 723 02 Gyakorló ápoló

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens

54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens

54 725 09 Radiográfiai asszisztens

54 726 04 Gyógymasszőr

54 726 03 Ergoterapeuta

3.

II. Egészségügyi technika

 

52 720 02 Egészségügyi technikai asszisztens

54 724 01 Fogtechnikus gyakornok

54 726 02 Ortopédiai műszerész

4.

III. Szociális

 

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

54 762 03 Szociális szakgondozó

31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 02 Szociális asszisztens

5.

IV. Pedagógia

 

32 140 01 Óvodai dajka

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

32 140 01 Óvodai dajka

32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

6.

V. Képző- és iparművészet

 

51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

54 211 01 Dekoratőr

54 211 02 Divat- és stílustervező

54 211 03 Festő

54 211 04 Grafikus

54 211 05 Kerámiaműves

54 211 06 Ötvös

54 211 07 Szobrász

54 211 08 Textilműves

54 211 09 Üvegműves

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus

7.

VI. Hang-, film és színháztechnika

 

51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező

54 213 01 Hangmester

54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő

54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus

54 521 08 Színpad- és porondtechnikus

8.

VII. Bányászat

Bányaművelés

32 544 01 Külszíni bányász

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 544 01 Bányaművelő technikus

Gázipar és fluidum kitermelés

31 582 01 Csőhálózatszerelő

54 544 02 Fluidumkitermelő technikus

54 544 03 Gázipari technikus

9.

VIII. Épületgépészet

 

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

31 521 05 Gázhegesztő

54 582 01 Épületgépész technikus

10.

IX. Gépészet

Gépgyártástechnológia

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Fegyverműszerészet

34 521 02 Finommechanikai műszerész

54 863 01 Fegyverműszerész

Mechatronika

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 04 Mechatronikai technikus

11.

X. Kohászat

 

32 521 03 Olvasztár és öntő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 04 Kohászati technikus

12.

XI. Villamosipar és elektronika

Automatika és elektronika

51 523 01 PLC programozó

54 523 02 Elektronikai technikus

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 01 Automatikai technikus

Közlekedésautomatika

51 523 01 PLC programozó

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész

13.

XII. Távközlés

 

52 523 01 Távközlési üzemeltető

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

54 523 05 Távközlési technikus

14.

XIII. Informatika

 

52 481 02 Irodai informatikus

54 213 05 Szoftverfejlesztő

54 482 01 IT mentor

54 481 01 CAD-CAM informatikus

54 481 02 Gazdasági informatikus

54 481 05 Műszaki informatikus

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

15.

XIV. Vegyipar

 

34 543 01 Abroncsgyártó

34 543 03 Formacikk-gyártó

34 543 04 Ipari gumitermék előállító

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 02 Gumiipari technikus

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus

16.

XV. Vegyész

 

34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő

54 524 03 Vegyész technikus

17.

XVI. Építőipar

Magas- és mélyépítés

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 582 03 Magasépítő technikus

54 582 04 Mélyépítő technikus

Út-, vasút- és hídépítés

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

18.

XVII. Könnyűipar

 

52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő

54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 02 Ruhaipari technikus

54 542 03 Textilipari technikus

19.

XVIII. Faipar

 

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 01 Faipari technikus

20.

XIX. Nyomdaipar

Nyomdaipari technika

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 213 07 Nyomdaipari technikus

Kiadványszerkesztés

51 213 07 Digitális nyomóforma készítő

54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus

21.

XXII. Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

31 525 01 Kerékpárszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 02 Autószerelő

34 522 03 Elektronikai műszerész

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

54 525 03 Avionikus

31 521 12 Jármű- és gépszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 10 Repülőgép szerelő

Vasútgépész

54 525 09 Kocsivizsgáló

54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Hajózási technika

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet

52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő

54 841 01 Hajózási technikus

22.

XXIII. Környezetvédelem

 

31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

23.

XXIV. Közgazdaság

 

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs

24.

XXV. Ügyvitel

Irodai ügyvitel

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 346 03 Irodai titkár

Idegennyelvű ügyvitel

54 347 01 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző

25.

XXVI. Kereskedelem

 

34 341 01 Eladó

54 341 01 Kereskedő

54 341 02 Kereskedelmi képviselő

26.

XXVII. Vendéglátóipar

 

34 811 03 Pincér

54 811 01 Vendéglátásszervező

27.

XXVIII. Turisztika

 

52 812 01 Szállodai recepciós

54 812 01 Idegenvezető

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

28.

XXIX. Optika

 

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő

34 725 01 Optikai üvegcsiszoló

54 725 08 Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

29.

XXX. Szépészet

Fodrász

52 815 03 Férfi fodrász-borbély

54 815 01 Fodrász

Kozmetika

52 815 04 Szépségtanácsadó

54 815 02 Kozmetikus

30.

XXXI. Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus

Élelmiszeripari gépésztechnika

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

31.

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

 

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs

54 623 02 Erdésztechnikus

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus

32.

XXXIII. Mezőgazdaság

 

34 621 03 Állattartó szakmunkás

54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 02 Mezőgazdasági technikus

33.

XXXIV. Kertészet és parképítés

 

31 622 02 Faiskolai kertész

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus

34.

XXXV. Földmérés

 

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

35.

XXXVI. Élelmiszeripar

 

31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 02 Élelmiszeripari technikus

36.

XXXVII. Sport

 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

54 813 01 Fitness-wellness instruktor

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)

37.

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

 

52 861 11 Rendészeti ügyintéző

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

38.

XXXIX. Közművelődés

 

52 345 07 Rendezvényszervező

54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

39.

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

Postaforgalom

54 841 09 Postai üzleti ügyintéző

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Váltókezelő

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

52 841 03 Vasúti személypénztáros

54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 10 Jegyvizsgáló

40.

XLI. Vízügy

 

52 853 03 Vízügyi ügyintéző

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

54 853 03 Vízgépészeti technikus

54 853 04 Víziközmű technikus

41.

XLII. Előadóművészet

Artista

51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

Egyházzenész

54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)

Gyakorlatos színész

54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)

Jazz-zenész

54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Klasszikus zenész

54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Népzenész

54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Szórakoztató zenész

54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Táncos

54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

Gyakorló hangszerkészítő és javító

54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével)

42.

XLIII.

Honvédelem

 

52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

9. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez34

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítések a 9. évfolyamra a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára

7K38827_0

 

A

B

C

D

1.

Ágazat

Ágazaton belüli specializáció

A megszerezhető mellék-szakképesítés

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés

2.

I. Egészségügy

 

52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

54 720 02 Fogászati asszisztens

54 720 03 Gyógyszertári asszisztens

54 720 04 Perioperatív asszisztens

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

54 723 02 Gyakorló ápoló

54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

54 725 02 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

54 725 03 Fizioterápiás asszisztens

54 725 04 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

54 725 05 Gyakorló szövettani asszisztens

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens

54 725 07 Klinikai neurofiziológiai asszisztens

54 725 09 Radiográfiai asszisztens

54 726 04 Gyógymasszőr

54 726 03 Ergoterapeuta

3.

III. Szociális

 

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

54 762 03 Szociális szakgondozó

31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő
31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó

54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 02 Szociális asszisztens

4.

IV. Pedagógia

 

32 140 01 Óvodai dajka

52 761 01 Családsegítő asszisztens

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

32 140 01 Óvodai dajka

32 140 02 Fogyatékkal élők gondozója

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

5.

V. Képző- és iparművészet

 

51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

54 211 01 Dekoratőr

54 211 02 Divat- és stílustervező

54 211 03 Festő

54 211 04 Grafikus

54 211 05 Kerámiaműves

54 211 06 Ötvös

54 211 07 Szobrász

54 211 08 Textilműves

54 211 09 Üvegműves

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus

6.

VI. Hang-, film és színháztechnika

 

51 345 04 Médiaművészeti program- és projektszervező

54 213 01 Hangmester

54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő

54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus

54 521 08 Színpad- és porondtechnikus

7.

VII. Bányászat

Bányaművelés

32 544 01 Külszíni bányász

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 544 01 Bányaművelő technikus

Gázipar és fluidum kitermelés

31 582 01 Csőhálózatszerelő

54 544 02 Fluidumkitermelő technikus

54 544 03 Gázipari technikus

8.

VIII. Épületgépészet

 

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

31 521 05 Gázhegesztő

54 582 01 Épületgépész technikus

9.

IX. Gépészet

Gépgyártástechnológia

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Mechatronika

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 04 Mechatronikai technikus

10.

X. Kohászat

 

32 521 03 Olvasztár és öntő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 04 Kohászati technikus

11.

XI. Villamosipar és elektronika

 

51 523 01 PLC programozó

54 523 02 Elektronikai technikus

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető

54 523 01 Automatikai technikus

12.

XII. Távközlés

 

52 523 01 Távközlési üzemeltető

54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

54 523 05 Távközlési technikus

13.

XIII. Informatika

 

52 481 02 Irodai informatikus

54 213 05 Szoftverfejlesztő

54 482 01 IT mentor

54 481 01 CAD-CAM informatikus

54 481 02 Gazdasági informatikus

54 481 05 Műszaki informatikus

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

14.

XIV. Vegyipar

 

34 543 01 Abroncsgyártó

34 543 03 Formacikk-gyártó

34 543 04 Ipari gumitermék előállító

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 02 Gumiipari technikus

34 521 09 Műanyagfeldolgozó

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus

15.

XV. Vegyész

 

34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő

54 524 03 Vegyész technikus

16.

XVI. Építőipar

Magas- és mélyépítés

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő; Targoncavezető szakmairányok]

54 582 03 Magasépítő technikus

54 582 04 Mélyépítő technikus

Út-, vasút- és hídépítés

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

17.

XVII. Könnyűipar

 

52 542 01 Könnyűipari gyártáselőkészítő

54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 02 Ruhaipari technikus

18.

XVIII. Faipar

 

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Targoncavezető szakmairányok]

54 543 01 Faipari technikus

19.

XIX. Nyomdaipar

 

51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő

54 213 07 Nyomdaipari technikus

20.

XXII. Közlekedésgépész

Autó- és repülőgép szerelés

31 525 01 Kerékpárszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 02 Autószerelő

34 522 03 Elektronikai műszerész

54 525 01 Autóelektronikai műszerész

54 525 03 Avionikus

31 521 12 Jármű- és gépszerelő

32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]

54 525 10 Repülőgép szerelő

Vasútgépész

54 525 09 Kocsivizsgáló

54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője

54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

Hajózási technika

52 812 03 Szállodahajós, szállodai személyzet

52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető
51 841 01 Képesített hajós
32 810 02 Nyíltvízi-vízimentő

54 841 01 Hajózási technikus

21.

XXIII. Környezetvédelem

 

31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó

54 850 01 Környezetvédelmi technikus

22.

XXIV. Közgazdaság

 

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 04 Államháztartási ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs

23.

XXV. Ügyvitel

 

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 346 03 Irodai titkár

24.

XXVI. Kereskedelem

 

34 341 01 Eladó

54 341 01 Kereskedő

54 341 02 Kereskedelmi képviselő

25.

XXVII. Vendéglátóipar

 

34 811 03 Pincér

54 811 01 Vendéglátásszervező

26.

XXVIII. Turisztika

 

52 812 01 Szállodai recepciós

54 812 01 Idegenvezető

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

27.

XXX. Szépészet

Fodrász

52 815 03 Férfi fodrász-borbély

54 815 01 Fodrász

Kozmetika

52 815 04 Szépségtanácsadó

54 815 02 Kozmetikus

28.

XXXI. Agrár gépész

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnika

51 621 01 Agrár vállalkozó

54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus

Élelmiszeripari gépésztechnika

31 521 10 Gyártósori gépész

54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

29.

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

 

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs

54 623 02 Erdésztechnikus

54 625 01 Vadgazdálkodási technikus

30.

XXXIII. Mezőgazdaság

 

34 621 03 Állattartó szakmunkás

54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 02 Mezőgazdasági technikus

31.

XXXIV. Kertészet és parképítés

 

31 622 02 Faiskolai kertész

54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus

32.

XXXV. Földmérés

 

52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

33.

XXXVI. Élelmiszeripar

 

31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs

54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 02 Élelmiszeripari technikus

34.

XXXVII. Sport

 

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

54 813 01 Fitness-wellness instruktor

54 813 02 Sportedző (a sportág megjelölésével)

35.

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

 

52 861 11 Rendészeti ügyintéző

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1 tanéves képzési idővel

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével), 1.5 tanéves képzési idővel

54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

 

XXXIX. Közművelődés

 

52 345 07 Rendezvényszervező

54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)

36.

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

Közúti és légi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

51 344 03 Vámügyintéző
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

Postaforgalom

54 841 09 Postai üzleti ügyintéző

Vasútüzemi közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Váltókezelő

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

52 841 03 Vasúti személypénztáros

54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

37.

XLI. Vízügy

 

52 853 03 Vízügyi ügyintéző

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

54 853 03 Vízgépészeti technikus

54 853 04 Víziközmű technikus

38.

XLII. Előadóművészet

Artista

51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező

54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével)

Egyházzenész

54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével)

Gyakorlatos színész

54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével)

Jazz-zenész

54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Klasszikus zenész

54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Népzenész

54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Szórakoztató zenész

54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével)

Táncos

54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével)

39.

XLIII.

Honvédelem

 

52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2025. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 69. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. §-t a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. alcímet (4–8. §-t) a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. § (2) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. § (3) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 9. § (4) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (5) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. § (6) bekezdését a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9. § (8) bekezdését újonnan a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

13

A 9. § (9) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

14

A 9. § (10) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

15

A 9. § (11) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

16

A 9. § (12) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

17

A 9. § (13) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

18

A 9. § (14) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

19

A 9. § (15) bekezdését a 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

21

A 9. § (17) bekezdését az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 2. pontja.

22

A 10. §-t hatályon kívül helyezte a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 3. pontja.

23

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 11. § (3) bekezdését a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése iktatta be, hatályát vesztette a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

26

Az 1. mellékletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 2. mellékletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 3. melléklet az 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 4. mellékletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 5. mellékletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 6. mellékletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére