• Tartalom

154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

154/2012. (VII. 12.) Korm. rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.07.13.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában
a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter;
b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal;
c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a VÁTI;
d) az ellenőri csoport magyar tagja: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában
a) az ex-ante hozzájárulás biztosítója: a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter;
b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a VÁTI;
c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a VÁTI;
d) az ellenőri csoport magyar tagja: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság.”

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a transznacionális és interregionális programok vonatkozásában létrejött Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Nemzeti Bizottság) jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter vagy az általa írásban kijelölt személy a Nemzeti Bizottság jóváhagyását követően, illetve véleményeltérés fennmaradása esetén a Kormány jóváhagyását követően megköti az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott programokban a külföldi székhelyű irányító hatósággal az egyetértési nyilatkozatot.”

3. § Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1. § (3) bekezdés h)–m) pontja szerinti programok vonatkozásában a programok végrehajtása során a területfejlesztési politikai szempontok érvényesülését a Nemzeti Bizottság vizsgálja és felügyeli, amelyet a területfejlesztésért felelős miniszter állít fel.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet

a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 5-i 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. június 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2012. július 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére