• Tartalom

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

2023.01.01.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés d) pontjában, a 6. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervénél, valamint területi és helyi szerveinél (a továbbiakban: eljáró szerv) az 1. melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárást, vagy igazgatási jellegű szolgáltatást kezdeményező természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: díjfizetésre kötelezett).

2. § (1) A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni.

(2) A díj megfizetését az eljárást kezdeményező fél az eljáró szerv 2. mellékletben szereplő előirányzat-felhasználási keretszámlája javára átutalással, vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel teljesítheti. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését.

(3) A díj megfizetését az eljáró szerv részére az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(4) A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését – amelynek mértéke azonos az első fokú eljárás díjtételével – a jogorvoslati eljárást kezdeményező fél a (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az eljárás megindításakor köteles igazolni az eljáró szerv részére.

3. § (1) A díj az ügyben eljáró szerv saját bevételét képezi.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve által lefolytatott eljárás díjának befizetése az annak felügyeletét ellátó és irányító hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének felhasználási keretszámlájára történik.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei által végzett eljárásokért befolyó díjakat a területi szerv elkülönítetten tartja nyilván.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárásra, valamint – a jogszabálysértő határozat új eljárásra utasítás nélküli megsemmisítése esetén – a jogszabálysértő határozatot eredményező első fokú eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat,

c) az elmulasztott díjfizetés pótlására vonatkozó felhívásra az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat,

d) a díj visszatérítése vonatkozásában az Itv. 32. §-át, valamint 79–81. §-át

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező eljáró szervet, ahol illetéket említ, azon díjat kell érteni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 16/2012. (IV. 3.)BM rendelethez2

Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások és szolgáltatások díjai

Sor- szám

Eljárás megnevezése

Díjak mértéke forintban

1.

Számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárás

50 000

2.

Tűzvédelmi szakértői bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárás, a nyilvántartás vezetése

10 000

3.

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

4.

Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

5.

6.

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

7.

Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

8.

Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

9.

Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

10.

Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

11.

Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

13 000

2. melléklet a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelethez3

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

Sorszám

Szervezet megnevezése

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma

1.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000

2.

Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

3.

Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

4.

Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

6.

Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

7.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

8.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

10.

Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

11.

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10035003-00283638-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

13.

Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10036004-00283645-00000000

14.

Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10037005-00283652-00000000

15.

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00283669-00000000

16.

Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10039007-00283762-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

18.

Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10046003-00283690-00000000

19.

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000

20.

Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10048005-00283717-00000000

21.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10049006-00283724-00000000

1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 39/2020. (XI. 4.) BM rendelet 10. §-a, a 48/2022. (XII. 27.) BM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére