• Tartalom

2012. évi CLXI. törvény

2012. évi CLXI. törvény

az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról1

2013.01.02.

1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

1. §2

2–3. §3

4–34. §4

35. §5

36–40. §6

2. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

41–46. §7

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

47. §8

4. Záró rendelkezések

48. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, 3. §-a és 35. §-a 2013. január 1. napján lép hatályba.

(3) Ez a törvény az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 243/2012/EU parlamenti és bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

49. § E törvény 38. §-a és 40. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 9. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 12. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 36–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 41–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére