• Tartalom

1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

2014.08.29.

A Kormány

1. a kormányzati stratégiai irányítási rendszer áttekinthetővé és egységessé tétele érdekében felhívja a szakterületileg felelős minisztereket, hogy az a)–d) pontok szerinti Országgyűlési határozatokkal elfogadott stratégiai dokumentumokat vizsgálják felül, és szükség esetén tegyenek javaslatot az Országgyűlés számára a határozatok megszüntetésére, illetve az azok által elfogadott stratégiai tervdokumentumok hatályon kívül helyezésére:

a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat,

b) a 2003–2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat,

c) a Magyar Honvédség további fejlesztésének irányairól szóló 51/2007. (VI. 6.) OGY határozat,

d) az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

az emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2013. február 28.

2.1

3. felhívja a belügyminisztert a társadalmi bűnmegelőzéssel, rendészettel kapcsolatos 115/2003. (X. 28.) OGY határozattal elfogadott stratégiai dokumentum felülvizsgálatára és a felülvizsgálat alapján szükséges javaslatok megtételére;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. június 30.

4.2 felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az érintettek bevonásával végezze el a 45/2003. (IV. 16.) OGY határozat felülvizsgálatát, és tegyen javaslatot a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére vonatkozó kormányzati koncepció kidolgozására a 60/2012. (IX. 18.) OGY határozattal összhangban;

Felelős: az emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2014. december 31.

5. felhívja a belügyminisztert a Migrációs stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó 7 éves stratégia kidolgozására;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. augusztus 31.

6. felhívja a belügyminisztert az Európai Unió által a 2014–2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belbiztonsági Alaphoz kapcsolódó 7 éves stratégia kidolgozására;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. augusztus 31.

7.3 felhívja a belügyminisztert, hogy a Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján dolgozza ki az irányítása alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tevékenységére vonatkozó nemzetbiztonsági stratégiát azzal, hogy a szakpolitikai stratégia tervezetét nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. december 15.

8. felhívja a belügyminisztert az Emberkereskedelem elleni irányelvhez és az Emberkereskedelem Felszámolását Célzó Európai Stratégiához kapcsolódó, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2008–2012. közötti nemzeti stratégiát felváltó 4 éves szakpolitikai stratégia kidolgozására;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. május 31.

9. felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy végezze el a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájáról szóló 1023/2007. (IV. 5.) Korm. határozat felülvizsgálatát, és annak eredményétől függően, szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről, illetve megújításáról, valamint gondoskodjék a Nemzeti Reformprogram 32–38. intézkedéseiben felsorolt K+F+I-t érintő stratégiák összehangolásáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

az emberi erőforrások minisztere,

az érintett miniszterek és az MTA elnökének bevonásával

Határidő: 2013. október 31.

b) a vidékfejlesztési minisztert, hogy végezze el a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. (VII. 9.) Korm.határozat felülvizsgálatát, és annak eredményétől függően, szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről,

Felelős: vidékfejlesztési miniszter,

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. október 31.

c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy végezze el a Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló 1005/2010. (I. 21.) Korm. határozat felülvizsgálatát, és annak eredményétől függően, szükség esetén készítsen előterjesztést a Kormány részére a kormányhatározat módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter,

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. október 31.

d) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra szóló 1374/2011. (XI. 8.) Korm. határozatban a d)i) pontokban előírt feladatokat a módosított határidőig készítse el;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2013. szeptember 30.

10. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttműködésben készítsen középtávú szakpolitikai stratégiát a közigazgatás 2014. utáni fejlesztésére Magyarországon;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter,

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. október 31.

11. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen

a) hosszú távú koncepciót a fővárosi és megyei kormányhivatalba integrálható szervek körének meghatározása tárgyában,

b) hosszú távú koncepciót a szakmai irányítás és a területi közigazgatás szervezetrendszerét irányító központi hivatalok rendszerének működése, szervezeti kereteinek felülvizsgálata tárgyában;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2013. október 31.

12. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé a köznevelésről szóló stratégiát, a felsőoktatásról szóló stratégiát, valamint a tudománypolitikai stratégiát, a kulturális stratégiát, a komplex telepprogramokhoz kapcsolódó lakhatási stratégiát, az egészségügy fejlesztési stratégiáját, a társadalmi párbeszéd stratégiáját, a civil stratégiát, valamint a nemzetiségpolitikai stratégiát;

Felelős: emberi erőforrások minisztere,

az érintett miniszterek és a tudománypolitikai stratégia tekintetében az MTA elnökének bevonásával

Határidő: 2013. október 31.

13. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé Magyarország új Nemzeti Katonai Stratégiáját;

Felelős: honvédelmi miniszter,

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. március 31.

14. felhívja a nemzetgazdasági minisztert a 2014–2020. közötti uniós programozási időszak foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos fejlesztési célkitűzéseit és eszközrendszerét megalapozó középtávú szakpolitikai stratégia kidolgozására, amely alapul szolgál az Európai Szociális Alap foglalkoztatási, szakképzési és felnőttképzési célú intézkedéseinek tervezéséhez;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter,

az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2013. szeptember 30.

15.4

16. felhívja a minisztereket, hogy saját feladatkörükben 2013. február 28-ig tárják fel a deregulálandó kormányzati stratégiai tervdokumentumokat, és tegyék meg a szükséges lépéseket azok hatályon kívül helyezésére.

Felelős: minden miniszter

Határidő: 2013. június 30.

1

A 2. pontot az 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. pont az 1103/2014. (III. 4.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pont az 1813/2013. (XI. 12.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 15. pont a 2012: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére