• Tartalom

2012. évi CLXVII. törvény

2012. évi CLXVII. törvény

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról1

2013.01.02.

1–6. §2

7. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 23. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 21. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére