• Tartalom
Oldalmenü

2012. évi CLXXV. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2013.01.02.

1–32. §2

33. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

34. § A 32. § (16) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

35–36. §3

1. melléklet a 2012. évi CLXXV. törvényhez4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 27. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 13. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_