• Tartalom

2012. évi CLXXIX. törvény

2012. évi CLXXIX. törvény

egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.07.01.

1. §2

2. § (1)3

(2) Hatályát veszti a Gst. 48. §-a.

3. §4

4. §5

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. november 29. A törvény az 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére