• Tartalom

2012. évi XVIII. törvény

2012. évi XVIII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról1

2014.01.01.

1–4. §2

5. §3

6–15. §4

16. § (1)5

(2)6

17. §7

18–22. §8

23. § (1)9

(2)10

24–26. §11

27. §12

28–44. §13

45. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2012. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése és a 27. § 2012. május 1-én lép hatályba.

(4) A 16. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 17. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) Ez a törvény 2014. január 2-án hatályát veszti.

46. § (1)–(2)14

(3)15 a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalombahozatali járulékot már nem kell megfizetni.

(4)16 A 2011. november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalombahozatali járulék visszaigényelhető. A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb 2013. november 30-ig kell megküldeni a befizetett forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával. A visszaigényelt forgalombahozatali járulék visszafizetéséről a borászati hatóság haladéktalanul intézkedik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. március 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. március 30. A törvény a 45. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § a 2013: CCL. törvény 130. §-a alapján nem lép hatályba.

8

A 18–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 24–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 28–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 46. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 46. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján módosított szöveg.

16

A 46. § (4) bekezdése a 2013: XXXV. törvény 24. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére