• Tartalom

2012. évi CXC. törvény

2012. évi CXC. törvény

egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról1

2019.01.01.

1. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadása

1. §2 (1) Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos

a) budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra

2013. július 1. napjával – az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében – e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot a fővárosi önkormányzat kérelme alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a fővárosi önkormányzat kezdeményezi, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes. Az érintett ingatlanok helyrajzi számait az 1. melléklet tartalmazza.

1/A. §3 Budapest Főváros Önkormányzatának az állam tulajdonában álló, Budapest, 76500 helyrajzi számú ingatlan 116091/133627 tulajdoni hányadán (a továbbiakban: ingatlanrész) fennálló vagyonkezelői joga e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével megszűnik.

1/B. §4 Az ingatlanrész e törvény erejénél fogva, az egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCII. törvény hatálybalépésével, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül, ingyenesen a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésébe kerül.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1)5

(2)6

(3)7

(4)8

3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

3. §9

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. §10

5. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

5. §11

6.12

6. §

7.13

7. §

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3)14

9. §15 E törvény

b) 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CXC. törvényhez17

A fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerülő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlanok listája

Sorszám

Helyrajzi szám

Tulajdonos

1.

76502 (284/170162 tulajdoni hányad)

Magyar Állam

2.

23809/7

Magyar Állam

3.

25964/1

Magyar Állam

4.

25990/2

Magyar Állam

5.

24314

Magyar Állam

6.

63624

Magyar Állam

7.

19308/2

Magyar Állam

8.

19306/2

Magyar Állam

9.

19305/2

Magyar Állam

10.

19304/2

Magyar Állam

11.

19303/2

Magyar Állam

12.

4082/33

Magyar Állam

13.

43578

Magyar Állam

14.

232045/5

Magyar Állam

15.

232045/6

Magyar Állam

16.

14387/1

I. kerületi Önkormányzat

17.

6229/1

I. kerületi Önkormányzat

18.

14617/16

II. kerületi Önkormányzat

19.

14617/9

II. kerületi Önkormányzat

20.

63623

III. kerületi Önkormányzat

21.

23790/9

III. kerületi Önkormányzat

22.

63576

III. kerületi Önkormányzat

23.

60004

III. kerületi Önkormányzat

24.

23035/4

III. kerületi Önkormányzat

25.

23738/6

III. kerületi Önkormányzat

26.

23789

III. kerületi Önkormányzat

27.

19337/1

III. kerületi Önkormányzat

28.

19330

III. kerületi Önkormányzat

29.

19309/2

III. kerületi Önkormányzat

30.

19307/2

III. kerületi Önkormányzat

31.

19296/2

III. kerületi Önkormányzat

32.

19295/2

III. kerületi Önkormányzat

33.

19288/2

III. kerületi Önkormányzat

34.

19287/2

III. kerületi Önkormányzat

35.

17977/2

III. kerületi Önkormányzat

36.

14621 (363/619 tulajdoni hányad)

III. kerületi Önkormányzat

37.

14617/13

III. kerületi Önkormányzat

38.

14617/17

III. kerületi Önkormányzat

39.

76501

IV. kerületi Önkormányzat

40.

76498

IV. kerületi Önkormányzat

41.

75844

IV. kerületi Önkormányzat

42.

70406

IV. kerületi Önkormányzat

43.

70410

IV. kerületi Önkormányzat

44.

70411

IV. kerületi Önkormányzat

45.

70412

IV. kerületi Önkormányzat

46.

76505

IV. kerületi Önkormányzat

47.

23817/2

V. kerületi Önkormányzat

48.

23817/3

V. kerületi Önkormányzat

49.

37060

IX. kerületi Önkormányzat

50.

38017/7

IX. kerületi Önkormányzat

51.

4107/53

XI. kerületi Önkormányzat

52.

4082/2 (13402/70554 tulajdoni hányad)

XI. kerületi Önkormányzat

53.

4004/2

XI. kerületi Önkormányzat

54.

43621

XI. kerületi Önkormányzat

55.

43620

XI. kerületi Önkormányzat

56.

43618

XI. kerületi Önkormányzat

57.

43586

XI. kerületi Önkormányzat

58.

43580

XI. kerületi Önkormányzat

59.

43584/2

XI. kerületi Önkormányzat

60.

43577

XI. kerületi Önkormányzat

61.

25911/1

XIII. kerületi Önkormányzat

62.

25915 (899/2529 tulajdoni hányad)

XIII. kerületi Önkormányzat

63.

25900/4

XIII. kerületi Önkormányzat

64.

25666/2

XIII. kerületi Önkormányzat

65.

25723/2

XIII. kerületi Önkormányzat

66.

25666/4

XIII. kerületi Önkormányzat

67.

224983

XXII. kerületi Önkormányzat

68.

224967/1

XXII. kerületi Önkormányzat

69.

224967/3

XXII. kerületi Önkormányzat

70.

232041

XXII. kerületi Önkormányzat

71.

232035/1

XXII. kerületi Önkormányzat

72.

232035/25

XXII. kerületi Önkormányzat

73.

232035/24

XXII. kerületi Önkormányzat

74.

232035/23

XXII. kerületi Önkormányzat

75.

232038/21

XXII. kerületi Önkormányzat

76.

232048/1

XXII. kerületi Önkormányzat

77.

232185

XXII. kerületi Önkormányzat

78.

232318

XXII. kerületi Önkormányzat

79.

232319/2

XXII. kerületi Önkormányzat

80.

232320

XXII. kerületi Önkormányzat

81.

224961

XXII. kerületi Önkormányzat

82.

224969

XXII. kerületi Önkormányzat

83.

232322

XXII. kerületi Önkormányzat

84.

232045/3

XXII. kerületi Önkormányzat

85.

232324

XXII. kerületi Önkormányzat

86.

232327

XXII. kerületi Önkormányzat

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 7.

2

Az 1. § a 2013: LXXIV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. alcímet (6. §) a 2016: LXVII. törvény 209. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 7. alcímet (7. §) a 2016: LXVII. törvény 209. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § a 2013: LXXIV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § a 2013: CXCII. törvény 43. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletet a 2013: LXXIV. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXCII. törvény 43. § (4) bekezdése, a 2018: CXXVIII. törvény 24. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére