• Tartalom

2012. évi CXCIV. törvény

2012. évi CXCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről1

2013.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 35 026,0 M Ft-ban, azaz harmincötmilliárd-huszonhatmillió forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2013. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2013. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió-egyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 126,1 M Ft-ban, azaz egyszázhuszonhatmillió-egyszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzatát 4519,4 M Ft-ban, azaz négymilliárd-ötszáztizenkilencmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban: Alap) 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2014. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2013. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 78 337,0 M Ft-ban, azaz hetvennyolcmilliárd-háromszázharminchétmillió forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének kiadási oldala

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 311,2

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704,0

3.

Dologi kiadások

5 240,0

4.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

5 932,2

5.

Felhalmozási kiadások

2 410,0

6.

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja

650,7

7.

Pénzeszköz átadás

300,0

8.

Lakástámogatási kölcsön

3,0

9.

Következő évek működési tartaléka

6 174,3

10.

Tárgyévi működési tartalék

6 300,6

Összesen:

 

35 026,0A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének kiadási oldala

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

63,3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17,1

3.

Dologi kiadások

45,7

Összesen:

 

126,1Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi kiadási előirányzat

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 250,6

2.

Frekvencia pályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

25,0

4.

Kötbér és bírság

350,0

5.

Késedelmi kamat

3,0

6.

ÁFA

885,8

Összesen:

 

4 519,4

2. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi költségvetésének bevételi oldala

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak

10 973,1

2.

UMTS pályázati frekvencia díjak

4 725,0

3.

Egyéb frekvencia díjak

4 056,0

4.

Azonosítók használati díja

2 450,0

5.

Felügyeleti díj

2 310,0

6.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

183,3

7.

Bírság

150,0

8.

Intézményi sajátos és egyéb bevételek

1 926,5

9.

Általános forgalmi adó bevételek

6 000,2

10.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

19,0

11.

Kölcsönök visszatérülése

8,5

12.

Pénzeszköz átvétel

2 224,4

Összesen:

 

35 026,0A Médiatanács 2013. évi működési költségvetésének bevételi oldala

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

126,1

Összesen:

 

126,1Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2013. évi bevételi előirányzat

 

 

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 250,6

2.

Frekvencia pályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

25,0

4.

Kötbér és bírság

350,0

5.

Késedelmi kamat

3,0

6.

ÁFA

885,8

Összesen:

 

4 519,4

3. melléklet a 2012. évi CXCIV. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013. évi költségvetése

 

 

adatok millió forintban

 

I. BEVÉTELEK

2013
előirányzat

1.

közszolgálati hozzájárulás

68 169,6

 

2.

médiaszolgáltatási díj

3 250,6

 

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

30,0

 

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

245,0

 

5.

Önkéntes befizetések

 

6.

Mttv. 134. § (5) szerinti befizetések

 

7.

Egyéb céltámogatások

 

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 695,2

 

9.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 080,6

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 775,8

 

 

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából

561,2

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

78 337,0

 

 

 

adatok millió forintban

 

II. KIADÁSOK

2013
előirányzat

1.

 

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 576,1

 

 

1.1.

Médiatanács

 

126,1

 

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

 

2 224,4

 

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

 

225,6

2.

 

céltámogatások

3 250,6

 

3.

 

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 410,0

 

 

3.1.

Magyar Televízió Zrt.

 

570,0

 

3.2.

Duna Televízió Zrt.

 

570,0

 

3.3.

Magyar Rádió Zrt.

 

570,0

 

3.4.

Magyar Távirati Iroda Zrt.

 

700,0

4.

 

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

60 055,5

 

5.

 

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

915,2

 

6.

 

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

 

7.

 

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

 

8.

 

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

151,0

 

9.

 

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

 

10.

 

Szerzői jogdíj (must carry)

238,0

 

11.

 

Egyéb céltámogatások felhasználása

 

12.

 

Mttv. 134. § (5) szerinti befizetés felhasználása

 

13.

 

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások

7 156,0

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 107,0

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE

1 230,0

 

 

 

ÖSSZES KIADÁS

78 337,0

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére