• Tartalom

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet

egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.04.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

az 5. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a), c), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

1–5. §2

6. § (1)3

(2)4

(3)5

(4)–(5)6

7–8. §7

2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A 7. számú mellékletben meghatározott ATC csoportokba tartozó gyógyszereket az orvos kizárólag nemzetközi szabadnéven rendelheti.”

10. § (1)8

(2)9

(3)10

11. § (1)11

(2)12

12. §13

13. §14

3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló
44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

15–16. §15

4. A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet módosítása

17. §16

5. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

18. § (1) A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)

j) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti nemzetközi szabadnéven történő rendelésre,”

(2)17

6. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

19. §18

7. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

20–23. §19

8. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

24. §20

9. Egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

25–28. §21

10. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdése, a 12. § és a 2. melléklet 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. §, a 14. §, a 18. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 2012. április 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez22

1. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 2. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a következő rendelkezés lép:
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig a beállított terápia ellenére megfelelő vércukoranyagcsere-háztartást (HbA1c<7,0%) nem lehetett elérni, illetve a posztprandriális vércukorszint többszöri mérés alkalmával meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik. A gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelő vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7,0%) legalább két mérés alapján fenntartható volt (kivéve dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia esetén).”
2. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 3. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a következő rendelkezés lép:
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben legalább 3 hónapig a beállított terápia ellenére megfelelő vércukoranyagcsere-háztartást (HbA1c<7,0%) nem lehetett elérni, vagy dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia jelentkezik. A gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, amennyiben a megfelelő vércukoranyagcsere-háztartás (HbA1c<7,0%) legalább két mérés alapján fenntartható volt (kivéve dokumentáltan gyakori tüneteket okozó hypoglikaemia esetén).”
3. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 7/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 7/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Illetékes szakorvos

javasolhat és írhat

Megkötés nélkül

Illetékes szakorvos

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z940, Z941, Z942, Z944, Z948
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

4. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 7/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 7/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén
- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Illetékes szakorvos

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

5. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja
- Perifériás őssejt gyűjtés esetén
- Csontvelő-átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Haematológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Klinikai onkológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
R72”
6. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 8/h. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a következő rendelkezés lép:
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor közepes kockázat esetén neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 3 hónap – maximum 6 hónap, magas kockázat esetén neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 3 hónap – maximum 3 évig
Lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikó esetén, sebészi kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig, sugárkezeléskor neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 3 hónap – maximum 3 évig
Bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+)
Metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél: a tünetek súlyosbodását illetően fokozott rizikócsoport esetén; sugárkezeléskor neoadjuváns, konkomittáns vagy adjuváns formában 2 – maximum 3 évig
Kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén
androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján”
7. Az R1. 2. számú melléklet Eü100 8/k. pont „Támogatott indikációk” része helyébe a következő rendelkezés lép:
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztatarák kezelésére maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett vagy metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban
Áttétes hormondependens prosztatarák kezelésére maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett
Addícionális hormonmanipuláció céljából azon betegeknél, akiknél az adekvát szérum tesztoszteron-csökkenést (<50ng/dl) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által
onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján”
8. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/r. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/r.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós vagy fenntartó kezelése
- CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C82, C833
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika, I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

9. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/s. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/s.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+follicularis B-sejtes non-Hodgkin lymphoma
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C833
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológia

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

10. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/sz1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/sz1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha az alkiláló szerre, majd fludarabin tartalmú kezelésre refrakter
- B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelése, ha fludarabin kezelés utáni relapsusban a remisszió 6 hónapnál rövidebb ideig állt fenn
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C911
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika, I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika
Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

11. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/t. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/t.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika; Onkoterápia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szentes

Dr. Bugyi István Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

12. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 8/u. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 8/u.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Aktív, előrehaladott myeloma multiplexben, ha a beteg korábban legalább egy gyógyszeres kezelésen átesett, és már részesült csontvelő transzplantációban, vagy transzplantációra alkalmatlan, a betegség relapszusa vagy progressziója esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint
- Aktív, előrehaladott myeloma multiplexben, korábban nem kezelt, csontvelőtranszplantációra és nagy dózisú kemoterápiás kezelésre alkalmatlan betegek részére kombinációs terápia részeként a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll szerint
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C900
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

13. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 9/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 9/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetei
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gyermektüdőgyógyászat

írhat

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E84
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Ajka

Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Deszk

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Mosdós

Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermek Egészségügyi Központ

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Törökbálint

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

14. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G122”
15. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 23/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 23/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Krónikus aktív hepatitis B kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia
Infektológia

írhat
írhat

 

 

 

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
B180, B181
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Ajka

Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet

Balassagyarmat

Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet

Békéscsaba

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,
III.–IV. sz. Belgyógyászat

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia

Budapest

Semmelweis Egyetem I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika

Budapest

Országos Onkológiai Intézet - Gastroenterológia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászat

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Infektológia

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház, Infektológia

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia

Sopron

Erzsébet Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

Szegedi Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Infektológia

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Gasztroenterológia, Infektológia

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház - Gasztroenterológia, Infektológia

16. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 23/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 23/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Krónikus aktív hepatitis C kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:


Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény


Gasztroenterológia
Infektológia


írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
B182
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Ajka

Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet

Balassagyarmat

Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet

Békéscsaba

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet,
III.–IV. sz. Belgyógyászat

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia

Budapest

Semmelweis Egyetem I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika

Budapest

Országos Onkológiai Intézet - Gastroenterológia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászat

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft. - Infektológia

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház, Infektológia

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia

Sopron

Erzsébet Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

Szegedi Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

I. sz. Belgyógyászati Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Infektológia

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.
Gasztroenterológia, Infektológia

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház -Gasztroenterológia, Infektológia

17. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 24.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Szülészet-nőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
N809
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház, Szülészet és Nőgyógyászat

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

18. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 25.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Herediter angiooedema akut rohamainak kezelésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Allergológia és klinikai immunológia

javasolhat és írhat

Megkötés nélkül

Allergológia és klinikai immunológia

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Belgyógyászat

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Fül-orr-gégegyógyászat

javaslatra írhat

Megkötés nélkül

Bőrgyógyászat

javaslatra írhat

Háziorvos

Megkötés nélkül

javaslatra írhat

 

A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D841
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg

19. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 26/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rheumatoid arthritis (több mint 4 ACR kritérium legalább 3 hónapja) kezelésére, amennyiben 3 hónapig alkalmazott kombinációs DMARD kezelés ellenére (beleértve a metotrexatot, vagy hatástalanság, intolerancia esetén a leflunomid alkalmazást is) a betegség aktivitása 5,1 DAS28 felett van (DAS28 = módosított Disease Activity Score) 3 hónapig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Megfelelő válaszkészség esetén (DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2) a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás vagy hatásvesztés esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
M059, M060, M069
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai Tanszék

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

20. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 26/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Juvenilis idiopáthiás arthritis poliartikuláris típusainak kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
M0800
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai Tanszék

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

21. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 26/c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 26/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken (aktivitási index csökkenés kevesebb, mint 1,2) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
M059, M060, M069
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Reumatológiai és Immunológiai Tanszék

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

22. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 28.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- 12 évesnél idősebb allergiás etiológiájú (IgE szintjük>76 IU/ml, bőrpróbával, in vitro meghatározással szérumukban specifikus IgE detektálható környezeti, inhalativ perenniális allergén/ek ellen) súlyos, asthma bronchialeban (FEV1P<80%) szenvedő betegek részére kiegészítő kezelésként, akiknek asthmája tartós szisztémás szteroid kezelés mellett nem kontrollált vagy nagy dózisú inhalációs szteroid és hosszú hatású beta-2-agonista terápia ellenére gyakoriak (dokumentáltan legalább 4/év) a szisztémás szteroid kezelésre szoruló exacerbációik. A terápia eredményességét a terápia megkezdése után négyhavonta az asthma-kontroll mértékének ellenőrzésével dokumentáltan értékelni kell, a terápia csak abban az esetben folytatható, ha a szteroid kezelésre szoruló exacerbációk száma legalább a felére csökken és a nem kontrollált asztma részlegesen kontrollálttá vagy kontrollálttá válik.
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Kijelölt intézmény

Gyermektüdőgyógyászat

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Gyermektüdőgyógyászat

javaslatra írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet

Tüdőgyógyászat

javaslatra írhat

SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
J4500
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Tüdőgyógyászati Klinika

Deszk

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat

Törökbálint

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet

23. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 29/a. pontja helyébe – az R1. 2. számú melléklet EÜ100 29. pontjaként – a következő rendelkezés lép:
EÜ100 29.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez (heretumor, emlődaganat, tüdődaganat, malignus lymphoma, myeloma multiplex, ovarium-tumor) társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggő anaemia kezelése - az alkalmazott készítmény jóváhagyott indikációinak figyelembevételével - megfelelő étrend-kiegészítés és szükség esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint < 10 g/dl a kemoterápia befejezését követő negyedik hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja, vagy a kezelés nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási értékhez képest < 1 g/dl, és a retikulocitaszám 40 000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Haematológia

írhat

Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés

Klinikai onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91”
24. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 30/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 30/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/l-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/l-nél magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztető lágyrészmeszesedés megelőzésére
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Nephrológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Nephrológia

javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
Z491
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai Szakambulancia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Immunnephrológia és Hypertonia Osztály

Miskolc

FMC Nephrológiai Központ

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

25. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 31/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Kardiológia

írhat

Kijelölt intézmény

Tüdőgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I2700, J991
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

26. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 31/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben a sildenafil 3 hónapos alkalmazása (3x20 mg) során nem érték el a megfelelő terápiás hatást, a remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Kardiológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I2700, M3480
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

27. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 31/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig
- Veleszületett, a szisztémás keringés felől a pulmonális keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor felett a remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Kardiológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I2700, M3480, Q2180
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Klinika, Gyermekklinika Kardiológia

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia

28. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 31/d. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 31/d.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedő betegek részére, amennyiben legalább 3 hónapos sildenafil alkalmazás, majd ezt követő legalább 3 hónapos bosentan kezelés során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú iPAH), a felsorolt két hatóanyag helyett a kedvező terápiás hatás fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Kardiológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
I2700
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Kardiológiai Intézet

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

29. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 33.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Krónikus veseelégtelenség mellett fellépő táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc értéknél kevesebb, és az előírt fehérjebevitel maximum napi 40 g, a diéta kiegészítéseként
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Nephrológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
N18, N19”
30. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 34/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 34/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- McDonald kritériumok által meghatározott, 18 év felett, relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben, amennyiben a terápia szándékolt megkezdése előtt - a gyógyszer alkalmazási előírása szerint - két vagy három éven belül legalább két dokumentált, jelentős klinikai relapszus volt igazolható, és állapota a Kiterjesztett Rokkantsági Skálán (EDSS) kevesebb mint 5,5 (segítség nélkül legalább 100 m a járástávolság)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

31. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 34/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 34/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Relapszusokkal járó, szekunder progresszív formájú sclerosis multiplex, 18 év felett, amennyiben a neurológiai tünetek progressziója észlelhető, és az elmúlt két évben legalább kettő, mozgáskorlátozottságot okozó dokumentált relapszus volt igazolható és a járástávolság legalább 10 m
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kistarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

32. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 35.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)
- Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)
- Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérum GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőlebeny hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Endokrinológia

írhat

Kijelölt intézmény

Nephrológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika - Endokrinológia

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Hódmezővásárhely

Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

33. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 36/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C9210
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Békéscsaba

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Cegléd

Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Mosonmagyaróvár

Karolina Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia

Salgótarján

Szent Lázár Megyei Kórház

Sopron

Országos Vérellátó Szolgálat, Sopron

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

34. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 36/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C9210
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

35. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 36/c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 36/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnőtt beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig
- Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C9100
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

36. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 37/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése, amennyiben az Eü100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem II. és III. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szentes

Dr. Bugyi István Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

37. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 37/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Urológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C64
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Onkológiai Tanszék

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

38. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 37/c. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 37/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követően, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Urológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C64
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem Onkoradiológia Tanszék, Urológia Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Onkológiai Tanszék

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

39. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 38/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 38/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban szenvedő betegnek, aki több mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- A nagy mennyiségű (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen
- Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvező prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori transzfúziót (7ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedő betegek részére, ahol a csontvelői myeloblaszt arány nem haladhatja meg a 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban kedvező eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdeni
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D46, D4690, D5610
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika Haematológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika

40. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 39/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 39/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Nephrológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Nephrológia

javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E2110
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály

Miskolc

FMC Nefrológiai Központ

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

41. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 39/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 39/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca >2,4 mmol/l és a CaxP >4,44 mmol2/l2, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Nephrológia

javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet

Nephrológia

javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E2110
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály

Miskolc

FMC Nefrológiai Központ

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., I. sz. Belgyógyászat

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

42. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 40.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, adenocarcinoma vagy bronchiolo-alveolaris carcinoma szövettanú, nem-kissejtes tüdőrákban, amennyiben legalább egyféle kemoterápiás kezelés ellenére a WHO-kritériumok szerint értékelt progresszió jelentkezik, és a K-ras mutációjának hiánya („vad típus”) vagy az EGFR aktiváló mutációja genetikai vizsgálattal igazolt, legfeljebb a WHO-kritériumok szerinti további progresszióig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C3400, C3410, C3420, C3430, C3480, C3490
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem, Pulmonológia Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Tüdőgyógyászati Klinika

Deszk

Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika -Tüdőgyógyászat

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Törökbálint

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet

43. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 41.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, onkológus, intervenciós radiológus, hepatológus és sebész szakorvos dokumentált közös döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C2200
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem, Onkoradiológia Tanszék

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

44. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 42.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Enyhe és középsúlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D6600, D6800
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Békéscsaba

Réthy Pál Kórház

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Részleg

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, II. sz. Belgyógyászati Klinika

Győr

Győri Regionális Vérellátó Központ

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Semmelweis Kórház II. sz. Belgyógyászati Osztály

Nyíregyháza

OVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális Haemophilia Központ

Sopron

OVSZ Soproni Területi Vérellátó

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai Tanszék, Felnőtt Haemophilia Gondozó

Székesfehérvár

OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó

Szolnok

OVSZ Szolnoki Területi Vérellátó

Szombathely

OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó

Zalaegerszeg

OVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó

45. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 43.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követően - progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Endokrinológia

írhat

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C7400
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II. Gyermekklinika, II. Belgyógyászati Klinika, Onkoradiológia Tanszék

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkológiai Tanszék

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászai Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika

46. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 44/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 44/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben az alkalmazott hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) terápia ellenére a betegség aktivitása nem csökken - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben megfelelő (legalább 2 mg/ttkg, vagy a legmagasabb tolerált) dózisú azathioprin mellett is kialakult szisztémás szteroid függőség (3 hónapon túl szisztémásan 10 mg/nap dózisnál nagyobb prednisolon equivalens dózis) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, szteroid rezisztencia (négy héten át alkalmazott 0,75 mg/ttkg prednisolon equivalens szteroid dózisra nem reagáló) esetekben - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI>300) kezelésére, amennyiben a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Ezeket követően megfelelő válaszkészség esetén (CDAI minimum 70 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított legfeljebb egy éven át (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetén a készítményváltás, illetve panaszmentes időszakot követő relapszus esetében a kezelés ismétlése megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K5001, K5011, K5081
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

47. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 44/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 44/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori (18 éves kor felett) komplex perianális (tályogot drenáló vagy magas trans-sphincterikus vagy többnyílású vagy rectovaginális komponensű vagy rektális gyulladással járó) vagy enterocutan fisztulával járó Crohn-betegség kezelésére, amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszupresszió és tályogot drenáló komplex fisztula esetében drenázs) ellenére a sipolyok aktivitása nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés toxicitása miatt nem alkalmazható a teljes indukciós kezelés időtartamáig, ezt követően a megfelelő válaszkészség elérése esetében (PDAI legalább 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K5012, K582
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

48. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Eü100 45.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6-17 éves korig) kezelésére (PCDAI>30), - amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazás) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható - három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
- Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6-17 éves korig) - amennyiben életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak - három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K5001, K5011, K5081
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

49. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 46.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori súlyos (18 éves kor felett, Mayo score ≥ 9) colitis ulcerosa kezelésére, amennyiben a betegség akut lefolyású és 5 napon át alkalmazott teljes dózisú vénás szteroid kezelés mellett colectomia szükségessége fenyeget, vagy adekvát immunszupresszió mellett (legalább 2 mg/ttkg vagy a legnagyobb tolerálható dózisú azathioprin) igazolt szisztémás szteroidfüggőség (3 hónapon túl szisztémásan ≥10 mg/nap prednisolon eqvivalens dózis) esetén a szteroid adagjának csökkenésekor relapszus (endoszkópos Mayo subscore ≥2) igazolható, vagy 3 hónapon át tartó adekvát hagyományos (szteroid indukciós, majd 3 hónapos fenntartó immunszuppresszív) kezelésre nem reagáló súlyos betegségformában (Mayo score>9 és endoszkópos Mayo subscore ≥2), három hónapig (fulmináns esetben egy alkalommal) ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség esetén (Mayo score minimum 3 pontos csökkenése) a kezelés kezdetétől számítva legfeljebb egy évig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gasztroenterológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
K5180, K5190
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház Madarász Utcai Részlege

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-egészségügyi Központ

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

50. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 47.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Spondylitis ankylopoeticában, amennyiben radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilateralis, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroiletitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és szagitális síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás igazolt, és a BASDAI aktivitási index >40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökkent három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése esetén) a remisszió fennállásáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
M45H0
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

51. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 48.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg részére, amennyiben axiális érintettség esetén a BASDAI aktivitási index (0-100) átlaga több mint 40, és kettő vagy több különböző nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy perifériás érintettség esetén (aktivitási index 5,1 DAS28 érték felett) legalább 3 hónapig tartó DMARD terápia hatására (methotrexat, szulfasalazin, ciklosporin, leflunomid) a betegség aktivitása igazoltan nem csökken vagy súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) reumatológus és bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (BASDAI index minimum relatív 50%-os csökkenése, vagy DAS28 aktivitási index csökkenése 3 hónap kezelést követően minimum 0,6 és 6 hónap kezelést követően minimum 1,2; vagy a PASI index minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (készítményváltás lehetséges mellékhatás esetén) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Reumatológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
BNO: L40.5, M07.0-M07.3
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház

Budapest

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszék

Debrecen

Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Nonprofit Kft.

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Esztergom

Vaszary Kolos Kórház

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Kerepestarcsa

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Reumatológiai Osztály

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

Reumatológiai Osztály

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szolnok

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

52. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 49.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos tünetekkel (PASI ≥ 15 vagy BSA ≥ 10 vagy DLQI ≥ 10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg részére, standard szisztémás kezeléssel (acitrein, cyclosporin, metotrexát, fototerápia [szűk spektrumú UVB vagy PUVA]) szembeni dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció esetén, illetve amennyiben legalább 3 hónapig tartó standard szisztémás kezelés ellenére a PASI (amennyiben a PASI nem meghatározható, a BSA) vagy a DLQI csökkenés mértéke nem éri el az 50%-ot, bőrgyógyász, illetve súlyos arthritis psoriatica egyidejű fennállása esetén bőrgyógyász és reumatológus szakorvos dokumentált közös döntését követően három hónapig, ezt követően kizárólag megfelelő válaszkészség (PASI minimum relatív 50%-os csökkenése) esetén a remisszió fennállásáig (mellékhatás vagy hatástalanság esetén készítményváltás lehetséges) - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Bőrgyógyászat

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
BNO: L4003, L4004, L4005
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Dermatoonkológiai Klinika

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Bőrgyógyászati Klinika

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

 

Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ,

 

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

53. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 50.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény szakorvosa

Megkötés nélkül

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
B20, B21, B22, B23, B24, Z21
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

V. Belgyógyászat

54. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 51.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követően, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében
- Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma, oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia) követően képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Klinikai onkológia

írhat

Kijelölt intézmény

Sugártherápia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Országos Idegtudományi Intézet

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Onkológiai Tanszék, Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

55. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 52. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 52.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követő kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és három hónapos terápiát követően a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Gyermekneurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika

56. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 53.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Nagyon aktív relapszáló-remittáló sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, amennyiben a betegek az alkalmazott immunmoduláns kezelésre nem megfelelően reagálnak (a natalizumab kezelést megelőző 1 évben legalább 1 shubbal, friss MRI felvételen legalább 9 T-hyperintenzív lézió vagy 1-nél több Gd halmozódással járó lézió meglétével jellemezhető a betegség aktivitása), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig
- Sclerosis multiplex kezelésére monoterápiában, ha a betegség kezdettől gyors és súlyos lefolyású (2 vagy több funkcióvesztést okozó relapszus fordult elő egy év alatt és friss MRI felvételen 1-nél több Gd dúsulással járó lézió vagy megnövekedett T2 góctérfogat), rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett (PML-gyanú, neutralizáló antitestek megjelenése és perzisztálása, májfunkció ellenőrzése, hyperszenzitivitás), a secunder progresszív forma kialakulásáig
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Neurológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
G35H0
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika

Budapest

Szent Imre Kórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Neurológiai Klinika

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

57. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 54. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 54.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: „B”-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép), progresszív lymphadenomegalia (legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelő elégtelenség
- B-sejtes krónikus lymphoid leukemia, előrehaladott (RAI III-IV) stádiumában lévő betegek részére, akiknek creatinin clearance-e normális (≥70 ml/min) és az ECOG skálán elért érték 0-2, első vonalbeli R-FC kombinációs terápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C911
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I-II-III. Belgyógyászati Klinika, I-II. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika Onkohaematológia osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

58. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 56.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– Súlyos, krónikus immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) (BNO D6930) szenvedő felnőtt betegek részére (vérlemezke-szám 30×109/l alatt van és fokozott a vérzési rizikó), ha a korábbi gyógyszeres (pl.: kortikoszteroiddal vagy immunglobulinnal végzett) terápiára tartósan nem reagált és azt követő splenectomiára refrakterré vált vagy ha a splenectomia dokumentáltan (hematológus-sebész-aneszteziológus team véleménye alapján) ellenjavallt, a kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentős vérzés elkerüléséhez szükséges szintet
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
D6930
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház I. Belgyógyászati Osztály

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat

Budapest

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika

59. Az R1. 2. számú melléklet EÜ100 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
EÜ100 57.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
– A Mabthera kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter chronicus lymphocytás leukémiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül
A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY:

SZAKKÉPESÍTÉS:

JOGOSULTSÁG:

Kijelölt intézmény

Haematológia

írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)
C911
Kijelölt intézmények:

Város

Intézmény neve

Budapest

Magyar Honvédség Honvédkórház

Budapest

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

Budapest

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

Semmelweis Egyetem I–II–III. sz. Belgyógyászati Klinika, I–II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Debrecen

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekklinika
Onkohaematológia Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika Haematológiai Tanszék

Eger

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Győr

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Gyula

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Kaposvár

Kaposi Mór Oktató Kórház

Kecskemét

Bács-Kiskun Megyei Kórház

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Miskolc

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Nyíregyháza

Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Pécs

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Onkológiai Osztály, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Szeged

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Osztály, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Székesfehérvár

Fejér Megyei Szent György Kórház

Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Szombathely

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Zrt.

Tatabánya

Szent Borbála Kórház

Veszprém

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zalaegerszeg

Zala Megyei Kórház

2. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez23

3. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez24

4. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez25

5. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez26

6. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez

KÖTELEZŐEN NEMZETKÖZI SZABADNÉVVEL RENDELENDŐ HATÓANYAGCSOPORTOK

ATC

 

C10AA

Hmg CoA reductase gátlók

7. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez27

8. melléklet a 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelethez28

1

A rendelet a 29. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. április 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 25–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére