• Tartalom

2/2012. (I. 31.) NFM rendelet

2/2012. (I. 31.) NFM rendelet

egyes energiatermeléssel és energiaszolgáltatással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.02.01.

Az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 2. alcím és az 5. § (2) bekezdés tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím és az 5. § (2) bekezdés tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

1. § A nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

a) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanács irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról és a 2007/74/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 19-i 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat,”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba, és 2012. február 2-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 66/2011. (XI. 30.) NFM rendelet.

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § E rendelet 1. alcíme és 1. melléklete a 2004/8/EK európai parlamenti és tanács irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról és a 2007/74/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 19-i 2011/877/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. Az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó szabályaival való összhang

7. § E rendelet 3. alcíme és 3. melléklete az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez


Az R. 3. számú melléklet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A hatásfok-referenciaértékek
A külön történő villamosenergia-termelés energiaigényének meghatározásához a következő hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni (15 °C környezeti hőmérséklet, 1,013 bar nyomás, 60% relatív páratartalom mellett):

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Az építés éve

1996
és azt
megelőző

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

1

A tüzelőanyag típusa

1.
SZILÁRD

Kőszén/koksz

39,7%

40,5%

41,2%

41,8%

42,3%

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

Lignit/lignit
brikett

37,3%

38,1%

38,8%

39,4%

39,9%

40,3%

40,7%

41,1%

41,4%

41,6%

41,8%

41,8%

Tőzeg/tőzeg
brikett

36,5%

36,9%

37,2%

37,5%

37,8%

38,1%

38,4%

38,6%

38,8%

38,9%

39,0%

39,0%

Fa tüzelőanyagok

25,0%

26,3%

27,5%

28,5%

29,6%

30,4%

31,1%

31,7%

32,2%

32,6%

33,0%

33,0%

Mezőgazdasági
biomassza

20,0%

21,0%

21,6%

22,1%

22,6%

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

Biológiai lebontású
háztartási hulladék

20,0%

21,0%

21,6%

22,1%

22,6%

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

Nem megújuló
(háztartási és ipari) hulladék

20,0%

21,0%

21,6%

22,1%

22,6%

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

Olajpala

38,9%

38,9%

38,9%

28,9%

38,9%

38,9%

38,9%

38,9%

38,9%

38,9%

39,0%

39,0%

2.
FOLYÉKONY

Olaj (gázolaj + maradék olaj),
LPG

39,7%

40,5%

41,2%

41,8%

42,3%

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

Bio tüzelőanyagok

39,7%

40,5%

41,2%

41,8%

42,3%

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

Biológiai lebontású
hulladék

20,0%

21,0%

21,6%

22,1%

22,6%

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

Nem megújuló
hulladék

20,0%

21,0%

21,6%

22,1%

22,6%

23,1%

23,5%

24,0%

24,4%

24,7%

25,0%

25,0%

3.
GÁZNEMŰ

Földgáz

50,0%

50,4%

50,8%

51,1%

51,4%

51,7%

51,9%

52,1%

52,3%

52,4%

52,5%

52,5%

Finomítói
gáz/hidrogén

39,7%

40,5%

41,2%

41,8%

42,3%

42,7%

43,1%

43,5%

43,8%

44,0%

44,2%

44,2%

Biogáz

36,7%

37,5%

38,3%

39,0%

39,6%

40,1%

40,6%

41,0%

41,4%

41,7%

42,0%

42,0%

Kamragáz, kohógáz, egyéb hulladék gázok, hasznosított hulladék hő

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%


A berendezésbe a tüzelőanyaggal bevitt energiát a tüzelőanyag fűtőértékével kell számítani. A berendezés építési éve az a naptári év, amelyben a berendezés megkezdte a villamosenergia-termelést. Ha egy meglévő kapcsoltenergia-termelő berendezést felújítanak, és a felújítás beruházási költsége meghaladja egy új, hasonló berendezés beruházási költségeinek ötven százalékát, az építés évének azt a naptári évet kell tekinteni, amelyben a felújított berendezés megkezdte a villamosenergia-termelést.
A hatásfok-referenciaértékek a kapcsoltenergia-termelő egység építési évétől számított tíz éven át érvényesek. A kapcsoltenergia-termelő egység építési évét követő tizenegyedik évtől kezdődően a tíz éves kapcsoltenergia-termelő egységre alkalmazandó egységes hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni. Ezek a hatásfok-referenciaértékek egy évig érvényesek.
Ha egy kapcsoltenergia-termelő berendezés tüzelőanyag-keverékkel üzemel, a külön termelésre vonatkozó hatásfok-referenciaértékeket a különböző tüzelőanyagok energia-bevitelének arányában kell alkalmazni.”

2. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez


Az értékesítő díjak

A

B

C

D

E

F

Sor-
szám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj
eFt/MW/év

Értékesítői hődíj
Ft/GJ

1

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 238

2

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

5 224

3

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 947

4

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

5 224

5

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

Fűtőmű Kft.

0

3 998

7

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

3 998

8

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 357

9

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 585

10

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 763

11

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 364

12

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 847

13

Budapest

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

16

Budapest

Főtáv–Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

17

Budapest

Főtáv–Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

18

Budapest

Főtáv–Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

19

Budapest

Főtáv–Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

20

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

22

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 389

24

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

25

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

26

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

27

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

28

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

29

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

6 412

2 973

30

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

4 210

31

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

32

Dunakeszi

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

33

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

34

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 442

35

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

5 000

3 111

36

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

0

4 035

37

Eger

EBT Energia Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

38

Eger

Energo-Holding Kft.

Evat Zrt.

0

3 408

39

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Kft.

0

5 224

40

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

Promtávhő Kft.

14 190

2 381

41

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhő Kft.

0

5 224

42

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös, Mérges út

Városgondozási Zrt.

0

3 998

43

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös, Olimpia út 8.

Városgondozási Zrt.

0

4 950

44

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

45

Hajdúnánás

Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

0

3 998

46

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

0

3 998

47

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

5 224

48

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

49

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

Timpanon Kft.

1 881

4 099

50

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

5 224

51

Kiskunhalas

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

52

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halas Távhő Kft.

0

5 224

53

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

„VÁRDA-TÁVHŐ” Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.

0

3 998

54

Komárom

Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.

Komáromi Távhő Kft.

0

3 998

55

Körmend

Thermo-Med Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

56

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

57

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 998

58

Miskolc

MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 150

59

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 084

60

Miskolc

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 951

61

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

5 224

62

Nagykőrös

Perkons Kft.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

6 462

63

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 450

64

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 525

65

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

66

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhő Kft.

0

5 224

67

Paks

Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 767

894

68

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

3 313

69

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

Pétkomm Kft.

4 080

1 800

70

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

0

5 224

71

Salgótarján

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

2 914

72

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

6 348

73

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

5 565

74

Sárospatak

Sinergy Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

5 224

75

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

3 998

76

Sárvár

Rábahő Kft.

Sárvár Távhő Kft.

0

4 950

77

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

2 914

78

Siklós

Perkons SKL Kft.

Siklósi Távhő Nonprofit Kft.

0

6 158

79

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

3 998

80

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

4 674

81

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

SZÁKOM Százhalombattai Kommunális Szolgáltató Kft.

2 679

3 126

82

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 950

83

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

84

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

85

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

86

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

4 740

4 508

87

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

88

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

2 564

89

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 998

90

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 859

91

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

92

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

5 224

93

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

5 224

94

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála Kórház

Komtávhő Zrt.

2 619

3 892

95

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

Komtávhő Zrt.

4 118

4 657

96

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

10 263

3 937

97

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

98

Vác

GE Hungary Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 998

99

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

100

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

5 769


3. melléklet a 2/2012. (I. 31.) NFM rendelethez


A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

E

F

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Értékesítő

Értékesítőtől átvett hő után
járó támogatás fajlagos értéke
(a lakossági értékesítés
hőmennyisége után
igényelhető, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

1

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

 

759

2

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

 

0

3

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

 

0

4

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

 

2 580

4. a

 

 

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

1 226

5

Baj

KOMTÁVHŐ ZRT.

 

0

6

Baja

Baja Energetika Kft.

 

2 100

6. a

 

 

Bajatechnik Kft.

949

7

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

 

4 787

7. a

 

 

Consorg-Energo Kft.

1 226

8

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

 

1 165

9

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

954

10

Bonyhád

FŰTŐMŰ KFT.

 

2 246

11

Budaörs

BTG Kft.

 

714

12

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

 

515

13

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

1 068

13. a

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

283

13. b

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

250

13. c

 

 

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

0

13. d

 

 

CHP-Erőmű Kft.

1 226

13. e

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

1 226

13. f

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

1 226

13. g

 

 

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

1 226

13. h

 

 

Green-R Energetikai Zrt.

1 226

13. i

 

 

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

391

13. j

 

 

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

1 226

13. k

 

 

Sinergy Kft.

1 226

14

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

 

0

15

Cegléd

Dalkia Energia Zrt.

 

3 219

16

Celldömölk

Cellenergo Kft.

 

1 810

17

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

 

118

18

Csorna

Csornahő Kft.

 

8 625

19

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

 

2 432

20

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

 

0

21

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

 

990

22

Dorog

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

904

23

Dunakeszi

Termidor Kft.

 

1 195

24

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

 

574

24. a

 

 

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

791

25

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

559

26

Érd

ÉRDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

 

1 062

26. a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

1 226

27

Esztergom

PROMTÁVHŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.

 

686

28

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

 

2 775

28. a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

1 226

29

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

 

716

30

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

 

1 404

31

Hajdúböszörmény

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

 

0

32

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

 

1 012

33

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

 

3 834

34

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

 

2 106

35

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

 

0

36

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

 

1 660

36. a

 

 

E.ON Energiatermelő Kft.

1 226

37

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

 

935

38

Kazincbarcika

TIMPANON Kft.

 

1 487

38. a

 

 

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

336

39

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

 

2 224

40

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

 

3 236

41

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

 

2 619

41. a

 

 

Dalkia Energia Zrt.

1 226

42

Kiskunhalas

Halas Távhő Kft.

 

477

42. a

 

 

Halas-T Kft.

1 226

42. b

 

 

DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 226

43

Kisvárda

Várda-Távhő Kisvárda-i Távhőszolgáltató Kft.

 

457

44

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

 

3 065

45

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

 

3 529

46

Körmend

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

107

47

Kőszeg

Kőszegi Távhő Kft.

 

1 585

47. a

 

 

Heat Invest Kft.

1 226

48

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

 

0

49

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

 

349

50

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

 

0

51

Miskolc

MIHŐ Kft.

 

2 161

51. a

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

1 152

51. b

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

1 087

51. c

 

 

MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

1 953

52

Mohács

MOHÁCS-HŐ KFT.

 

1 261

53

Mór

MÓRHŐ Kft.

 

1 953

54

Mosonmagyaróvár

VÜF Kft. Távhőszolgáltatási Üzemegység

 

3 431

54. a

 

 

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

1 226

55

Nagyatád

Dalkia Energia Zrt.

 

1 274

56

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

 

2 104

56. a

 

 

Perkons Kft.

2 464

57

Nyergesújfalu

DISTHERM KFT.

 

1 322

58

Nyírbátor

NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KKH.NONPROFIT KFT.

 

2 587

59

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2 291

59. a

 

 

E.ON Energiatermelő Kft. – Örökösföldi Erőmű – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

0

59. b

 

 

E.ON Energiatermelő Kft. – 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 92.

1 152

60

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

 

0

61

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

0

62

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

 

2 744

62. a

 

 

Ózdi Erőmű Kft.

1 226

63

Paks

Duna Center Therm Kft.

 

566

64

Pécs

PÉTÁV

 

1 371

65

Pétfürdő

PÉTKOMM Kft.

 

1 927

66

Pornóapáti

Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

 

0

67

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

 

3 141

68

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

 

5 357

68. a

 

 

KISERŐMŰ PLD Kft.

1 226

69

Salgótarján

Tarjánhő Kft.

 

4 890

69. a

 

 

Perkons Tarján Kft.

2 350

70

Sárbogárd

Cothec Kft.

 

11 179

70. a

 

 

Perkons Kft.

1 567

71

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

 

2 244

71. a

 

 

Sinergy Kft.

1 226

72

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

 

0

73

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

 

1 742

74

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT KFT.

 

1 266

74. a

 

 

Perkons SKL Kft.

2 161

75

Siófok

Termofok Kft.

 

3 190

76

Sopron

SOPRON HOLDING Vagyonkezelő Zrt.

 

1 713

77

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

 

0

78

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

 

0

79

Százhalombatta

Szákom Kft.

 

0

80

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

 

1 446

81

Székesfehérvár

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

 

568

81. a

 

 

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

1 217

82

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

 

1 291

83

Szentendre

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

0

84

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

 

0

85

Szentgotthárd

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

1 267

86

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

 

0

87

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

1 312

88

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

 

1 339

89

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

 

996

90

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

 

3 139

90. a

 

 

Szombathelyi Erőmű Zrt.

1 226

91

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

 

1 577

91. a

 

 

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

1 226

92

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

 

0

93

Tatabánya

KOMTÁVHŐ ZRT.

 

1 809

93. a

 

 

Tatabánya Erőmű Kft.

1 102

94

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

 

1 410

94. a

 

 

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

1 226

95

Tiszavasvári

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.

 

0

96

Vác

Váci Távhő Kft.

 

847

97

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

 

1 241

98

Vasvár

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft.

 

1 888

99

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

 

0

100

Veszprém

„VKSZ” Zrt.

 

1 442

100. a

 

 

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

1 772

101

Záhony

Hőtáv Kft.

 

354

102

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

 

0

1

A rendelet az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére