• Tartalom

2012. évi CCIX. törvény

2012. évi CCIX. törvény

egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról1

2023.12.23.

1. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről

és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § A Mötv. 84. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal;
b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal;
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal;
d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.”

8. §8

9. §9

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

10. §10

11. §11

12. §12

4. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. § és a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 14. § az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

(4) A 17. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba.

19. § E törvény

b) 13. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek,

minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. §-t a 2014: XIV. törvény 101. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 16. §-t a 2023. évi CIX. törvény 80. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére