• Tartalom

2012. évi CCXI. törvény

2012. évi CCXI. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.01.03.

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §2

2. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló
1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

2. §3

3. A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet módosítása

3. §4

4. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

4. §5

5. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

5. §6

6. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

6. §7

7. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

7. §8

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

8. §9

9. A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok,
illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények
bírósági úton történő érvényesítéséről szóló 1991. évi XXX. törvény módosítása

9. §10

10. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosítása

10. §11

11. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

11. §12

12. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény módosítása

12. §13

13. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

13. §14

14. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

14. §15

15. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

15. §16

16. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

16. §17

17. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

17. §18

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. §19

19. A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény módosítása

19. §20

20. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

20. §21

21. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

21. §22

22. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

22. §23

23. Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása

23. §24

24. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

24. §25

25. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

25. §26

26. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

26. §27

27. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

27. §28

28. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

28. §29

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

29. §30

30. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

30. §31

31. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása

31. §32

32. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

32. §33

33. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

33. §34

34. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

34. §35

35. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

35. §36

36. Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosítása

36. §37

37. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény módosítása

37. §38

38. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló
2001. évi LXXXV. törvény módosítása

38. §39

39. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosítása

39. §40

40. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

40. §41

41. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását
és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

41. §42

42. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

42. §43

43. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

43. §44

44. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

44. §45

45. A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában,
1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi CXVI. törvény módosítása

45. §46

46. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

46. §47

47. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

47. §48

48. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény módosítása

48. §49

49. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

49. §50

50. Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló
2005. évi XLVIII. törvény módosítása

50. §51

51. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

51. §52

52. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

52. §53

53. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

53. §54

54. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény módosítása

54. §55

55. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

55. §56

56. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

56. §57

57. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

57. §58

58. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

58. §59

59. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

59. §60

60. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

60. §61

61. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

61. §62

62. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

62. §63

63. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

63. §64

64. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

64. §65

65. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

65. §66

66. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

66. §67

67. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

67. §68

68. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

68. §69

69. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

69. §70

70. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló
2011. évi LXVII. törvény módosítása

70. §71

71. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

71. §72

72. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

72. §73

73. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény módosítása

73. §74

74. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

74. §75

75. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

75. §76

76. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

76. §77

77. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

77. § (1)78

(2)–(3)79

(4)80

78. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

78. §81

79. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

79. §82

80. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

80. §83

81. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

81. §84

82. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

82. §85

83. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

83. §86

84. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

84. §87

85. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

85. §88

86. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

86. §89

87. Az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló
2012. évi LXXXV. törvény módosítása

87. §90

88. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVII. törvény módosítása

88. §91

89. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

89. §92

90. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

90. §93

91. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

91. §94

92. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

92. §95

93. Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény módosítása

93. §96

94. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény módosítása

94. §97

95. Záró rendelkezések

95. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(3) E törvény 77. § (1) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja 2013. január 2. napján lép hatályba.

96. § Sarkalatosnak minősül a törvény

alapján.

1. melléklet a 2012. évi CCXI. törvényhezA törvényszékek, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság

Budapest V. kerület

Budapest VI. kerület

Budapest VII. kerület

Budapest VIII. kerület

Budapest IX. kerület

Budapest X. kerület

Budapest XIII. kerület

Budapest XIV. kerület

Budapest XVI. kerület

Budapest XVII. kerület

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság

Budapest I. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

Budapest XXII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság

Budapest II. kerület

Budapest III. kerület

1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület

Budapest XV. kerület

1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület

1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Főváros területe

2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság

Abaliget

Aranyosgadány

Bakonya

Berkesd

Birján

Bogád

Cserkút

Ellend

Görcsöny

Gyód

Husztót

Keszü

Kovácsszénája

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótőttős

Lothárd

Magyarsarlós

Nagykozár

Orfű

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsudvard

Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szőke


2/2. Komlói Járásbíróság

Alsómocsolád

Apátvarasd

Ág

Bakóca

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Bikal

Bodolyabér

Egyházaskozár

Erdősmecske

Felsőegerszeg

Gerényes

Gödre

Hegyhátmaróc

Hidas

Hosszúhetény

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Kisvaszar

Komló

Köblény

Liget

Lovászhetény

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Martonfa

Mágocs

Mánfa

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mekényes

Meződ

Mindszentgodisa

Nagyhajmás

Nagypall

Óbánya

Ófalu

Oroszló

Palé

Pécsvárad

Sásd

Szalatnak

Szágy

Szárász

Szászvár

Tarrós

Tékes

Tormás

Tófű

Varga

Vásárosdombó

Vázsnok

Vékény

Zengővárkony

2/3. Mohácsi Járásbíróság

Babarc

Bár

Belvárdgyula

Bezedek

Borjád

Bóly

Dunaszekcső

Erdősmárok

Erzsébet

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hásságy

Himesháza

Homorúd

Ivándárda

Kátoly

Kékesd

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Olasz

Palotabozsok

Pócsa

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Szellő

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Versend

Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság

Adorjás

Alsószentmárton

Áta

Babarcszőlős

Baksa

Baranyahidvég

Beremend

Besence

Bisse

Bogádmindszent

Bosta

Csarnóta

Csányoszró

Cún

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávaiványi

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Egerág

Egyházasharaszti

Garé

Gilvánfa

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kákics

Kásád

Kemse

Kémes

Kisasszonyfa

Kisdér

Kisharsány

Kisherend

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Kórós

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Magyarmecske

Magyartelek

Marócsa

Matty

Márfa

Márok

Nagycsány

Nagyharsány

Nagytótfalu

Ócsárd

Okorág

Old

Ózdfalu

Palkonya

Páprád

Peterd

Pécsdevecser

Piskó

Rádfalva

Sámod

Sellye

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sósvertike

Szalánta

Szaporca

Szava

Szilvás

Szőkéd

Tengeri

Tésenfa

Téseny

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

2/5. Szigetvári Járásbíróság

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Bicsérd

Boda

Bogdása

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Drávafok

Drávakeresztúr

Endrőc

Felsőszentmárton

Gerde

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Markóc

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorvölgy

Patapoklosi

Pettend

Pécsbagota

Rózsafa

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyhárságy

Somogyviszló

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Velény

Zádor

Zók

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Baranya megye


3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
3/1. Kecskeméti Járásbíróság

Ágasegyháza

Ballószög

Felsőlajos

Fülöpháza

Helvécia

Izsák

Jakabszállás

Kecskemét

Kerekegyháza

Kunbaracs

Ladánybene

Lajosmizse

Lakitelek

Nyárlőrinc

Orgovány

Szentkirály

Tiszakécske

Tiszaug

Városföld

3/2. Bajai Járásbíróság

Baja

Bácsalmás

Bácsbokod

Bácsborsod

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Bátmonostor

Borota

Csátalja

Csávoly

Csikéria

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Érsekhalma

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Tataháza

Vaskút

3/3. Kalocsai Járásbíróság

Bátya

Drágszél

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dunatetétlen

Dusnok

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Újsolt

Újtelek

Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság

Akasztó

Bócsa

Császártöltés

Csengőd

Fülöpszállás

Imrehegy

Kaskantyú

Kecel

Kiskőrös

Páhi

Soltszentimre

Soltvadkert

Tabdi

Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Pálmonostora

Petőfiszállás

Tiszaalpár

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Jánoshalma

Jászszentlászló

Kelebia

Kéleshalom

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Mélykút

Móricgát

Pirtó

Szank

Tompa

Zsana

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság

Apostag

Dunaegyháza

Dunavecse

Kunadacs

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szabadszállás

Szalkszentmárton

Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Bács-Kiskun megye

4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Kötegyán

Lőkösháza

Mezőgyán

Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

4/2. Battonyai Járásbíróság

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

4/3. Békési Járásbíróság

Békés

Bélmegyer

Csárdaszállás

Kamut

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Tarhos

Vésztő

4/4. Békéscsabai Járásbíróság

Békéscsaba

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kétsoprony

Kondoros

Szabadkígyós

Telekgerendás

Újkígyós

4/5. Orosházi Járásbíróság

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

4/6. Szarvasi Járásbíróság

Békésszentandrás

Csabacsüd

Dévaványa

Ecsegfalva

Gyomaendrőd

Hunya

Kardos

Örménykút

Szarvas


4/7. Szeghalmi Járásbíróság

Biharugra

Bucsa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Körösnagyharsány

Körösújfalu

Okány

Szeghalom

Zsadány

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Békés megye

5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5/1. Miskolci Járásbíróság

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Emőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Mályi

Miskolc

Muhi

Nyékládháza

Onga

Ónod

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajóhidvég

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szirmabesenyő

Varbó

5/2. Encsi Járásbíróság

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújvár

Arka

Baskó

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Encs

Fancsal

Fáj

Fony

Forró

Fulókércs

Garadna

Gibár

Gönc

Göncruszka

Hejce

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Ináncs

Kéked

Korlát

Méra

Mogyoróska

Novajidrány

Pányok

Pere

Pusztaradvány

Regéc

Sima

Szalaszend

Szemere

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság

Abod

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Alsótelekes

Balajt

Bánhorváti

Becskeháza

Berente

Boldva

Borsodszirák

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Damak

Debréte

Dédestapolcsány

Dövény

Edelény

Égerszög

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Felsőtelekes

Galvács

Hangács

Hegymeg

Hidvégardó

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Jósvafő

Kazincbarcika

Kánó

Komjáti

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Martonyi

Mályinka

Meszes

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Perkupa

Ragály

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Tardona

Teresztenye

Tomor

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Trizs

Vadna

Varbóc

Viszló

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszavalk

Vatta

5/5. Ózdi Járásbíróság

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csernely

Csokvaomány

Domaháza

Dubicsány

Farkaslyuk

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Lácacséke

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vajdácska

Vágáshuta

Vámosújfalu

Vilyvitány

Viss

Zalkod

Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Járásbíróság

Abaújszántó

Alsódobsza

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszalúc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

5/8. Szikszói Járásbíróság

Abaújlak

Abaújszolnok

Alsógagy

Alsóvadász

Aszaló

Baktakék

Beret

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Halmaj

Hernádkércs

Homrogd

Kány

Kázsmárk

Keresztéte

Kiskinizs

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Monaj

Nagykinizs

Nyésta

Pamlény

Perecse

Rásonysápberencs

Selyeb

Szászfa

Szentistvánbaksa

Szikszó

5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság

Ároktő

Gelej

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Mezőcsát

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszadorogma

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Borsod-Abaúj-Zemplén megye


6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
6/1. Szegedi Járásbíróság

Algyő

Ásotthalom

Baks

Balástya

Bordány

Csengele

Deszk

Domaszék

Dóc

Forráskút

Kistelek

Kübekháza

Mórahalom

Ópusztaszer

Öttömös

Pusztamérges

Pusztaszer

Röszke

Ruzsa

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Újszentiván

Üllés

Zákányszék

Zsombó

6/2. Csongrádi Járásbíróság

Csanytelek

Csongrád

Felgyő

Tömörkény

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság

Hódmezővásárhely

Mártély

Mindszent

Székkutas

6/4. Makói Járásbíróság

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság

Árpádhalom

Derekegyház

Eperjes

Fábiánsebestyén

Nagymágocs

Nagytőke

Szegvár

Szentes

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Csongrád megye

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Székesfehérvári Járásbíróság

Aba

Bakonycsernye

Bakonykúti

Balinka

Baracska

Bodajk

Csákberény

Csókakő

Csór

Csősz

Enying

Fehérvárcsurgó

Füle

Gárdony

Gyúró

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Jenő

Kajászó

Kápolnásnyék

Kincsesbánya

Kisláng

Kőszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Magyaralmás

Martonvásár

Mátyásdomb

Mezőszentgyörgy

Moha

Mór

Nadap

Nagyveleg

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Pusztavám

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Söréd

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Tordas

Úrhida

Velence

Vereb

Zámoly

Zichyújfalu

7/2. Bicskei Járásbíróság

Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Csákvár

Etyek

Felcsút

Gánt

Mány

Óbarok

Szár

Tabajd

Újbarok

Vál

Vértesacsa

Vértesboglár

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Ercsi

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagykarácsony

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Ráckeresztúr

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Hantos

Igar

Káloz

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Mezőszilas

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Szabadegyháza

Szabadhidvég

Vajta

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Fejér megye

8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
8/1. Győri Járásbíróság

Abda

Acsalag

Árpás

Bakonygyirót

Bakonypéterd

Bakonyszentlászló

Barbacs

Bágyogszovát

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bőny

Börcs

Bősárkány

Cakóháza

Csikvánd

Csorna

Dör

Dunaszeg

Dunaszentpál

Egyed

Enese

Écs

Farád

Fehértó

Felpéc

Fenyőfő

Gönyű

Gyarmat

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrsövényház

Győrszemere

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Jobaháza

Kajárpéc

Kisbabot

Kisbajcs

Koroncó

Kóny

Kunsziget

Lázi

Maglóca

Markotabödöge

Mezőörs

Mérges

Mórichida

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Páli

Pásztori

Pázmándfalu

Pér

Potyond

Ravazd

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapatona

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rábatamási

Rábcakapi

Rétalap

Románd

Sikátor

Sobor

Sokorópátka

Sopronnémeti

Szany

Szerecseny

Szil

Szilsárkány

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tárnokréti

Tényő

Tét

Töltéstava

Vág

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

Zsebeháza

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

8/3. Soproni Járásbíróság

Agyagosszergény

Ágfalva

Babót

Beled

Cirák

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Dénesfa

Ebergőc

Edve

Egyházasfalu

Fertőboz

Fertőd

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyalóka

Gyóró

Harka

Hegykő

Hidegség

Himod

Hövej

Iván

Kapuvár

Kisfalud

Kópháza

Lövő

Magyarkeresztúr

Mihályi

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Osli

Pereszteg

Petőháza

Pinnye

Pusztacsalád

Rábakecöl

Répceszemere

Répcevis

Röjtökmuzsaj

Sarród

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Szakony

Szárföld

Újkér

Und

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Völcsej

Zsira

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Győr-Moson-Sopron megye

 

 

 

9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
9/1. Debreceni Járásbíróság

Álmosd

Bagamér

Balmazújváros

Bocskaikert

Debrecen

Egyek

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúhadház

Hajdúsámson

Hortobágy

Hosszúpályi

Kokad

Létavértes

Mikepércs

Monostorpályi

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Sáránd

Téglás

Tiszacsege

Újléta

Újszentmargita

Vámospércs

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Biharkeresztes

Bojt

Csökmő

Darvas

Derecske

Esztár

Furta

Gáborján

Hencida

Kismarja

Komádi

Konyár

Körösszakál

Körösszegapáti

Magyarhomorog

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Pocsaj

Szentpéterszeg

Tépe

Told

Újiráz

Váncsod

Vekerd

Zsáka

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság

Folyás

Görbeháza

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Polgár

Tiszagyulaháza

Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Nádudvar

9/5. Püspökladányi Járásbíróság

Báránd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Földes

Kaba

Nagyrábé

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen


9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Hajdú-Bihar megye


 

 

10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)
10/1. Egri Járásbíróság

Andornaktálya

Balaton

Bátor

Bekölce

Bélapátfalva

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszentmárton

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Ivád

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraballa

Mátraderecske

Mikófalva

Mónosbél

Nagytálya

Nagyvisnyó

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Parádsasvár

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szentdomonkos

Szilvásvárad

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Váraszó

Verpelét

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság

Aldebrő

Besenyőtelek

Dormánd

Egerfarmos

Feldebrő

Füzesabony

Kál

Kápolna

Kompolt

Mezőszemere

Mezőtárkány

Nagyút

Poroszló

Sarud

Szihalom

Tófalu

Újlőrincfalva

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

10/4. Hatvani Járásbíróság

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Kerekharaszt

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Rózsaszentmárton

Zagyvaszántó

10/5. Hevesi Járásbíróság

Átány

Boconád

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kisköre

Kömlő

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Heves megye

11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)
11/1. Szolnoki Járásbíróság

Besenyszög

Csataszög

Fegyvernek

Hunyadfalva

Kengyel

Kőtelek

Kuncsorba

Martfű

Nagykörű

Örményes

Rákóczifalva

Rákócziújfalu

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszabő

Tiszaföldvár

Tiszagyenda

Tiszajenő

Tiszapüspöki

Tiszaroff

Tiszasüly

Tiszatenyő

Tiszavárkony

Tószeg

Törökszentmiklós

Újszász

Vezseny

Zagyvarékas

11/2. Jászberényi Járásbíróság

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jászladány

Jászszentandrás

Jásztelek

Pusztamonostor

11/3. Karcagi Járásbíróság

Berekfürdő

Karcag

Kenderes

Kisújszállás

Kunhegyes

Kunmadaras

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság

Cibakháza

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Mesterszállás

Mezőhék

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

11/5. Mezőtúri Járásbíróság

Kétpó

Mezőtúr

Túrkeve

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság

Abádszalók

Nagyiván

Tiszabura

Tiszaderzs

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

Tomajmonostora

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Jász-Nagykun-Szolnok megye

12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)
12/1. Tatabányai Járásbíróság

Bokod

Dad

Gyermely

Héreg

Kecskéd

Kömlőd

Környe

Oroszlány

Szákszend

Szárliget

Szomor

Tarján

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

12/2. Esztergomi Járásbíróság

Annavölgy

Bajna

Bajót

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Epöl

Esztergom

Kesztölc

Lábatlan

Leányvár

Máriahalom

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Úny

12/3. Komáromi Járásbíróság

Aka

Almásfüzitő

Ács

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bana

Bábolna

Bársonyos

Csatka

Császár

Csém

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Kisigmánd

Komárom

Mocsa

Nagyigmánd

Réde

Súr

Tárkány

Vérteskethely

12/4. Tatai Járásbíróság

Baj

Dunaalmás

Dunaszentmiklós

Kocs

Naszály

Neszmély

Szomód

Tardos

Tata

Vértestolna

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Komárom-Esztergom megye


13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)
13/1. Balassagyarmati Járásbíróság

Alsópetény

Balassagyarmat

Bánk

Becske

Bercel

Berkenye

Borsosberény

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Diósjenő

Drégelypalánk

Endrefalva

Érsekvadkert

Felsőpetény

Galgaguta

Herencsény

Hollókő

Hont

Horpács

Hugyag

Iliny

Ipolyszög

Ipolyvece

Karancsság

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Legénd

Ludányhalászi

Magyargéc

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nagyoroszi

Nézsa

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Nőtincs

Őrhalom

Ősagárd

Patak

Patvarc

Piliny

Pusztaberki

Rétság

Rimóc

Romhány

Ságújfalu

Szalmatercs

Szanda

Szátok

Szendehely

Szente

Szécsénke

Szécsény

Szécsényfelfalu

Szügy

Tereske

Terény

Tolmács

Varsány

13/2. Pásztói Járásbíróság

Alsótold

Bér

Bokor

Buják

Cserhátszentiván

Csécse

Ecseg

Egyházasdengeleg

Erdőkürt

Erdőtarcsa

Felsőtold

Garáb

Héhalom

Jobbágyi

Kálló

Kisbágyon

Kozárd

Kutasó

Mátraszőlős

Palotás

Pásztó

Szarvasgede

Szirák

Szurdokpüspöki

Tar

Vanyarc

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Kazár

Kisbárkány

Kishartyán

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mátraverebély

Mihálygerge

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Rákóczibánya

Salgótarján

Sámsonháza

Somoskőújfalu

Sóshartyán

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Nógrád megye

14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)

Budajenő

Budakeszi

Nagykovácsi

Páty

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Tök

Üröm

Zsámbék

14/2. Ceglédi Járásbíróság

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

14/3. Dabasi Járásbíróság

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Felsőpakony

Gyál

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

14/4. Dunakeszi Járásbíróság

Csomád

Dunakeszi

Fót

Göd

14/5. Gödöllői Járásbíróság

Aszód

Bag

Csömör

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgahévíz

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kartal

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nagytarcsa

Pécel

Szada

Tura

Valkó

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Veresegyház

Verseg

Zsámbok

14/6. Monori Járásbíróság

Bénye

Csévharaszt

Ecser

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Mende

Monor

Monorierdő

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Úri

Üllő

Vasad

Vecsés


14/7. Nagykátai Járásbíróság

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

14/9. Ráckevei Járásbíróság

Apaj

Áporka

Délegyháza

Dömsöd

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza

Lórév

Majosháza

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós

Szigetújfalu

Taksony

Tököl

14/10. Szentendrei Járásbíróság

Budakalász

Csobánka

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pilisszentlászló

Pomáz

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

14/11. Váci Járásbíróság

Acsa

Bernecebaráti

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Kemence

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Letkés

Márianosztra

Nagybörzsöny

Nagymaros

Őrbottyán

Penc

Perőcsény

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Tésa

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Vámosmikola

Verőce

Zebegény

14/12. Budaörsi Járásbíróság

Biatorbágy

Budaörs

Diósd

Érd

Herceghalom

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

14/13. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pest megye

15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)
15/1. Kaposvári Járásbíróság

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csoma

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fonó

Gadács

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kercseliget

Kisasszond

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Mike

Mosdós

Nagybajom

Nagyberki

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyaszaló

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szabadi

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

15/2. Barcsi Járásbíróság

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

15/3. Fonyódi Járásbíróság

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Buzsák

Fonyód

Gamás

Gyugy

Hács

Kisberény

Látrány

Lengyeltóti

Ordacsehi

Öreglak

Pamuk

Somogybabod

Somogytúr

Somogyvámos

Somogyvár

Szőlősgyörök

Visz

15/4. Marcali Járásbíróság

Balatonberény

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszentgyörgy

Balatonújlak

Böhönye

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hollád

Hosszúvíz

Keleviz

Kéthely

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Vörs

15/5. Nagyatádi Járásbíróság

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Csurgó

Csurgónagymarton

Görgeteg

Gyékényes

Háromfa

Iharos

Iharosberény

Inke

Kaszó
Lábod

Kisbajom
Nagyatád

Kutas
Nagykorpád

Őrtilos

Ötvöskónyi

Pogányszentpéter

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyszob

Somogyudvarhely

Szabás

Szenta

Tarany

Zákány

Zsákányfalu

15/6. Siófoki Járásbíróság

Andocs

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonőszöd

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonvilágos

Bábonymegyer

Bálványos

Bedegkér

Bonnya

Fiad

Kapoly

Karád

Kánya

Kára

Kereki

Kisbárapáti

Kőröshegy

Kötcse

Lulla

Miklósi

Nagyberény

Nagycsepely

Nágocs

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Sérsekszőlős

Siófok

Siójut

Som

Somogyacsa

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogymeggyes

Szántód

Szorosad

Szólád

Tab

Teleki

Tengőd

Torvaj

Törökkoppány

Zala

Zamárdi

Zics

 

15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Somogy megye


16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)
16/1. Nyíregyházi Járásbíróság

Apagy

Baktalórántháza

Balsa

Besenyőd

Beszterec

Biri

Bököny

Buj

Demecser

Érpatak

Gávavencsellő

Geszteréd

Ibrány

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagyhalász

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Paszab

Rakamaz

Ramocsaháza

Sényő

Szabolcs

Székely

Szorgalmatos

Timár

Tiszabercel

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszanagyfalu

Tiszarád

Tiszatelek

Tiszavasvári

Újfehértó

Vasmegyer

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Császló

Csegöld

Darnó

Fehérgyarmat

Fülesd

Gacsály

Garbolc

Gyügye

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kérsemjén

Kisar

Kishódos

Kisnamény

Kispalád

Kisszekeres

Kölcse

Kömörő

Magosliget

Mánd

Méhtelek

Milota

Nagyar

Nagyhódos

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Olcsvaapáti

Panyola

Penyige

Rozsály

Sonkád

Szamossályi

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakóród

Tisztaberek

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrricse

Uszka

Vámosoroszi

Zajta

Zsarolyán

16/3. Kisvárdai Járásbíróság

Ajak

Anarcs

Benk

Berkesz

Dombrád

Döge

Eperjeske

Fényeslitke

Gégény

Győröcske

Gyulaháza

Jéke

Kékcse

Kisvárda

Komoró

Laskod

Lövőpetri

Mándok

Mezőladány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Tiszabezdéd

Tiszakanyár

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tornyospálca

Tuzsér

Újdombrád

Újkenéz

Záhony

Zsurk

16/4. Mátészalkai Járásbíróság

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármi

Kántorjánosi

Kocsord

Komlódtótfalu

Mátészalka

Mérk

Nagydobos

Nagyecsed

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Ópályi

Ököritófülpös

Őr

Papos

Pátyod

Porcsalma

Rápolt

Rohod

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamosszeg

Szamostatárfalva

Tiborszállás

Tyukod

Ura

Vaja

Vállaj

16/5. Nyírbátori Járásbíróság

Balkány

Bátorliget

Encsencs

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírmihálydi

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Szakoly

Terem

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság

Aranyosapáti

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Csaroda

Gelénes

Gemzse

Gulács

Gyüre

Hetefejércse

Ilk

Jánd

Kisvarsány

Lónya

Márokpapi

Mátyus

Nagyvarsány

Nyírmada

Olcsva

Pusztadobos

Tarpa

Tákos

Tiszaadony

Tiszakerecseny

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Vámosatya

Vásárosnamény

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)
17/1. Szekszárdi Járásbíróság

Alsónána

Alsónyék

Báta

Bátaszék

Bogyiszló

Decs

Fadd

Fácánkert

Harc

Kistormás

Kölesd

Medina

Őcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szálka

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tolna

Várdomb

17/2. Bonyhádi Járásbíróság

Aparhant

Bátaapáti

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Dúzs

Felsőnána

Grábóc

Györe

Hőgyész

Izmény

Kakasd

Kalaznó

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kisvejke

Lengyel

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Tevel

Váralja

Závod

Zomba

17/3. Dombóvári Járásbíróság

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kocsola

Kurd

Lápafő

Nak

Szakcs

Várong

17/4. Paksi Járásbíróság

Bikács

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

17/5. Tamási Járásbíróság

Belecska

Diósberény

Értény

Felsőnyék

Fürged

Gyönk

Iregszemcse

Keszőhidegkút

Kisszékely

Koppányszántó

Magyarkeszi

Miszla

Nagykónyi

Nagyszékely

Nagyszokoly

Ozora

Pári

Pincehely

Regöly

Simontornya

Szakadát

Szakály

Szárazd

Tamási

Tolnanémedi

Udvari

Újireg

Varsád

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Tolna megye

18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)
18/1. Szombathelyi Járásbíróság

Acsád

Alsóújlak

Andrásfa

Balogunyom

Bérbaltavár

Bozzai

Bucsu

Csehi

Csehimindszent

Csempeszkopács

Csipkerek

Dozmat

Egervölgy

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gersekarát

Gyanógeregye

Győrvár

Hegyhátszentpéter

Horvátlövő

Ják

Kám

Kisunyom

Meszlen

Mikosszéplak

Nagytilaj

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Olaszfa

Oszkó

Pácsony

Perenye

Petőmihályfa

Pornóapáti

Püspökmolnári

Rábahidvég

Rábatöttös

Rum

Salköveskút

Sárfimizdó

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szemenye

Szentpéterfa

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Telekes

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécseny

Vasszilvágy

Vasvár

Vát

Vép

Zsennye

18/2. Körmendi Járásbíróság

Alsószölnök

Apátistvánfalva

Bajánsenye

Csákánydoroszló

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kercaszomor

Kerkáskápolna

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalja

Magyarszecsőd

Magyarszombatfa

Molnaszecsőd

Nádasd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Őrimagyarósd

Őriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Rábagyarmat

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szatta

Szentgotthárd

Szőce

Vasalja

Vasszentmihály

Velemér

18/3. Kőszegi Járásbíróság

Bozsok

Bük

Cák

Csepreg

Gyöngyösfalu

Horvátzsidány

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Tormásliget

Tömörd

Velem

18/4. Sárvári Járásbíróság

Bejcgyertyános

Boba

Borgáta

Bögöt

Bögöte

Celldömölk

Chernelházadamonya

Csánig

Csénye

Csönge

Duka

Egyházashetye

Gérce

Gór

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Iklanberény

Jákfa

Jánosháza

Karakó

Káld

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenéz

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Lócs

Meggyeskovácsi

Megyehid

Mersevát

Mesterháza

Mesteri

Nagygeresd

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ostffyasszonyfa

Ölbő

Pápoc

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répcelak

Répceszentgyörgy

Sajtoskál

Sárvár

Simaság

Sitke

Sótony

Szeleste

Szergény

Tokorcs

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Viszák

Vönöck

Zsédeny

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Vas megye

19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)
19/1. Veszprémi Járásbíróság

Alsóörs

Aszófő

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatoncsicsó

Balatonfőkajár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Barnag

Bánd

Berhida

Csajág

Csopak

Dörgicse

Felsőörs

Hajmáskér

Hárskút

Herend

Hidegkút

Királyszentistván

Küngös

Litér

Lovas

Márkó

Mencshely

Monoszló

Nagyvázsony

Nemesvámos

Németbánya

Óbudavár

Örvényes

Ősi

Öskü

Paloznak

Papkeszi

Pécsely

Pétfürdő

Pula

Sóly

Szentantalfa

Szentgál

Szentjakabfa

Szentkirályszabadja

Tagyon

Tés

Tihany

Tótvázsony

Várpalota

Vászoly

Veszprém

Veszprémfajsz

Vilonya

Vöröstó

Zánka

19/2. Ajkai Járásbíróság

Adorjánháza

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Csögle

Dabrony

Devecser

Doba

Egeralja

Halimba

Iszkáz

Kamond

Karakószörcsök

Kerta

Kisberzseny

Kiscsősz

Kislőd

Kispirit

Kisszőlős

Kolontár

Magyarpolány

Nagyalásony

Nagypirit

Noszlop

Oroszi

Öcs

Pusztamiske

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szőc

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vid

19/3. Pápai Járásbíróság

Adásztevel

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Dáka

Döbrönte

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagydém

Nagygyimót

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vinár

19/4. Tapolcai Járásbíróság

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Bazsi

Bodorfa

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Gyepükaján

Gyulakeszi

Hegyesd

Hegymagas

Hetyefő

Hosztót

Kapolcs

Káptalanfa

Káptalantóti

Kékkút

Kisapáti

Kővágóörs

Köveskál

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Megyer

Mindszentkálla

Monostorapáti

Nemesgulács

Nemeshany

Nemesvita

Nyirád

Raposka

Révfülöp

Rigács

Salföld

Sáska

Sümeg

Sümegprága

Szentbékkálla

Szentimrefalva

Szigliget

Taliándörögd

Tapolca

Ukk

Uzsa

Veszprémgalsa

Vigántpetend

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalameggyes

Zalaszegvár

19/5. Zirci Járásbíróság

Bakonybél

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonyszentkirály

Borzavár

Csesznek

Csetény

Dudar

Eplény

Gic

Jásd

Lókút

Nagyesztergár

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Szápár

Zirc

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Veszprém megye

20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)
20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság

Alibánfa

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Bucsuszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gősfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterúr

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vaspör

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

20/2. Keszthelyi Járásbíróság

Almásháza

Alsópáhok

Balatongyörök

Batyk

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Döbröce

Dötk

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Kallósd

Karmacs

Kehidakustány

Keszthely

Kisgörbő

Kisvásárhely

Ligetfalva

Mihályfa

Nagygörbő

Nemesbük

Óhid

Pakod

Rezi

Sármellék

Sénye

Sümegcsehi

Szalapa

Szentgyörgyvár

Tekenye

Tilaj

Türje

Vállus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalabér

Zalacsány

Zalaköveskút

Zalaszántó

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalaszentmárton

Zalavár

Zalavég

20/3. Lenti Járásbíróság

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkateskánd

Kissziget

Kozmadombja

Külsősárd

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lovászi

Magyarföld

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bánokszentgyörgy

Bázakerettye

Becsehely

Belezna

Bocska

Borsfa

Börzönce

Bucsuta

Csapi

Csörnyeföld

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Füzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kerkaszentkirály

Kilimán

Kiscsehi

Kisrécse

Kistolmács

Lasztonya

Letenye

Lispeszentadorján

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Maróc

Miháld

Molnári

Murakeresztúr

Murarátka

Muraszemenye

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrada

Nagyrécse

Nemespátró

Oltárc

Orosztony

Pat

Petrivente

Pölöskefő

Pötréte

Pusztamagyaród

Rigyác

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentliszló

Szentmargitfalva

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Újudvar

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Zala megye


2. melléklet a 2012. évi CCXI. törvényhezA közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok és illetékességi területük

1. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Nógrád megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye


2. ALFÖLDI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Békés megye

Csongrád megye

Hajdú-Bihar megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye


3. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Bács-Kiskun megye

Pest megye

 

 

 

4. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Győr-Moson-Sopron megye

Komárom-Esztergom megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye


5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Baranya megye

Fejér megye

Somogy megye

Tolna megye


6. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM

Budapest főváros


1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 26. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 77. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 77. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 77. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére