• Tartalom

2012. évi CCXII. törvény

2012. évi CCXII. törvény

az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról1

2013.04.02.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1–4. §2

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

5. §3

6. §4

7–13. §5

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

14–18. §6

19. §7

20–30. §8

31. §9

32–37. §10

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

38–43. §11

44. §12

45–48. §13

49. §14

50. § (1)15

(2)–(3)16

51. §17

52. §18

5. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

53–60. §19

6. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

61–64. §20

7. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

65–72. §21

73. § (1)22

(2)23

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

74–78. §24

79–80. §25

81. §26

82. §27

83–85. §28

86. §29

87. §30

88–89. §31

9. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

90–103. §32

10. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

104. § (1)33

(2)34

(3)35

105. §36

106–111. §37

112. § (1)38

(2)39

113–114. §40

115. §41

116. §42

117. §43

118. §44

11. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása

119–120. §45

121–128. §46

12. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

129–130. §47

13. Záró rendelkezések

131. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A 74–78. §, 81. §, a 83–85. §, a 87. § 2013. január 2-án lép hatályba.

(4) A 6. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

132. § (1) Ez a törvény az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/62/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (2) bekezdésének, valamint 56. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 2012. évi CCXII. törvényhez48

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 27. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 32–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 38–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 45–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 50. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 53–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 61–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 65–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 73. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 74–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 83–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 88–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 90–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 104. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 104. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 104. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 106–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 112. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 112. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 119–120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 121–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 129–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére