• Tartalom

2012. évi CCXV. törvény

2012. évi CCXV. törvény

az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról1

2013.09.02.

1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

1–11. §2

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

12. §3

13. § (1)–(2)4

(3)5

(4)6

14–20. §7

21. § (1)8

(2)9

22–25. §10

26. § (1)11

(2)12

27–41. §13

42. § (1)–(2)14

(3)15

43–45. §16

3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

46. §17

4. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

47. §18

5. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

48. §19

6. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

49–50. §20

7. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 13. § (3) bekezdése, a 21. § (2) bekezdése, a 26. § (2) bekezdése és a 42. § (3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

52. § Az e törvényben a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmára vonatkozóan meghatározott új tartalmi elemeket első alkalommal e törvény hatálybalépését követően megkötött vagy módosított tanulószerződés és az együttműködési megállapodás esetén kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 28. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 27–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 42. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 42. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 43–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére