• Tartalom

22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet

22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet

egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról1

2012.08.03.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (2) bekezdésében, valamint a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró külügyminiszterrel és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A feljogosított személykénti, szervezetkénti státuszt a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazolja:
a) fegyveres erő személyi állományának tagja,
b) fegyveres erő,
c) az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Párizsi Jegyzőkönyv) I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet
esetében.”
21/A. § Az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított 3. § (2) bekezdést a Párizsi Jegyzőkönyv I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet hivatalos céljára, a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény hatálybalépésének napjától történő termékbeszerzése vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében kell alkalmazni.”

3. § A PM rendelet 3. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére