• Tartalom

222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A köznevelési intézménnyel alkalmazásban álló mentor az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatait a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.”

6–10. §3

11. § (1) A Rendelet 12. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. Köznevelési intézmény: az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)–g) pontjában, az Út a tudományhoz alprogram esetében az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)–h) pontjában meghatározott intézmény.”

(2) A Rendelet 12. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. Tanári képzés: az Nftv. 102. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti képzés.”

(3) A Rendelet 12. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. Tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontjában meghatározott intézményegység.”

12. § A Rendelet

a)4

c)–i)5

lép.

13–14. §6

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 12. § a) pontja 2012. augusztus 16-án lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 11. § és a 12. § b) pontja 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § c)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére