• Tartalom

23/2012. (XII. 18.) HM rendelet

23/2012. (XII. 18.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés o) pontjában, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 47. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 74. § (2) bekezdés i) és p) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében és 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában, f) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés l) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában,

a 13. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (10) bekezdésében,

a 15. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdésében,

a 18. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,

a 19. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (8) bekezdésében,

a 20. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés i) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában,

a 23. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 43. § (1) bekezdésében,

a 26. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés f) és g) pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 30. alcím tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (4) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. és a 30. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrás miniszterrel, a 4., az 5., a 17. és a 23. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § m) és n), valamint q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 3., a 4., a 6., a 19., a 20. és a 28. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A honvédelmi miniszter által adományozható művelődési és művészeti kitüntető díjakról szóló 13/1993. (XII. 27.) HM rendelet módosítása

1. §2

2. A Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosítása

2–7. §3

3. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati gépjárművei forgalomba helyezése előtti és időszakos műszaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a gépjárművek hatósági engedéllyel és jelzéssel történő ellátásával kapcsolatos külön szabályokról szóló
5/1998. (III. 6.) HM rendelet módosítása

8–11. §4

4. Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus
és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosítása

12. §5

5. A nyilvános repülőrendezvény szabályairól az állami célú légiközlekedésben című
11/1999. (VIII. 26.) HM rendelet módosítása

13. §6

6. A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről szóló 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet módosítása

14. §7

7. A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

15–24. §8

8. A szerződéses katonák továbbszolgálói jutalma, leszerelési segélye, illetőleg toborzópénze megállapításának és kifizetésének rendjéről szóló 5/2002. (I. 25.) HM rendelet módosítása

25–27. §9

9. A Magyar Honvédségnek a hivatásos és szerződéses állományú katonáival szemben fennálló kártérítési felelőssége egyes szabályairól szóló 18/2002. (IV. 5.) HM rendelet módosítása

28–30. §10

10. A hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, valamint a honvédségi közalkalmazottak egyes költségtérítéseiről szóló 21/2002. (IV.10.) HM rendelet módosítása

31–32. §11

11. A katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

33–36. §12

12. A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló
27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosítása

37–44. §13

13. A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

45–46. §14

14. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló
33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosítása

47. §15

15. A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10) HM rendelet módosítása

48. §16

16. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló
30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

49. § A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, és az ionizáló sugárzásnak kitett naponta legalább három órát eltöltő munkavállalót a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 119. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a munkavállalót az Mt. 116. §-ában meghatározott alapszabadságon és az Mt. 117–120. §-ai szerinti egyéb, többféle címen egymás mellett járó pótszabadságokon felül is megilleti.
(3) Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére az (1) bekezdés szerinti pótszabadság arányos része jár.”

17. A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosítása

50–52. §17

18. A Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosítása

53. §18

19. A katonai célú vízi közlekedésről szóló 41/2005. (XI. 24.) HM–GKM együttes rendelet módosítása

54. §19

20. Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló
3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosítása

55. §20

21. A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosítása

56–57. §21

22. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló
26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosítása

58. §22

23. A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

59. §23

24. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló
34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosítása

60–61. §24

25. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés rendjéről szóló 39/2007. (X. 10.) HM rendelet módosítása

62–63. §25

26. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
4/2008. (II. 29.) HM rendelet módosítása

64–66. §26

27. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

67. §27

28. A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről szóló 7/2009. (VI. 11.) HM rendelet módosítása

68. §28

29. A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet módosítása

69–79. §29

30. A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről szóló 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

80. §30

31. Záró rendelkezések

81. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 49. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

1–6. melléklet a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelethez31

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 28–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 33–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 37–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 62–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 69–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1–6. melléket a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére