• Tartalom
Oldalmenü

255/2012. (IX. 13.) Korm. rendelet

a Kapuvári Hús Húsipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.09.13.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Kapuvári Hús Húsipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 9330 Kapuvár, Cseresznye sor 21., Cg. 08-10-001786) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Kapuvári Hús Húsipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 12 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás