• Tartalom

26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet

26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről1

2013.01.01.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) szerint díjtarifát meghirdető biztosítókra és – a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának meghirdetése tekintetében – a Kártalanítási Számla kezelőjére (a továbbiakban együtt: meghirdető) terjed ki.

2. § A meghirdető a Gfbt. szerinti díjtarifának vagy a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának (a továbbiakban együtt: díjtarifa) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) honlapján történő meghirdetésére vonatkozó – Gfbt. szerinti – kötelezettségét e rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

3. § (1) A meghirdető a díjtarifa meghirdetési kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Elektronikus Rendszere Hitelesített Adatok Fogadásához (a továbbiakban: ERA) elnevezésű rendszeren keresztül teljesíti. A díjtarifát az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontjának igénybevételével, az ott rendszeresített elektronikus űrlap alkalmazásával és hordozható, nem felülírható dokumentum (pdf) formátumban való feltöltésével kell megküldeni (a továbbiakban: díjtarifa-küldemény). Az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontja a 4. § szerinti előzetes regisztrációt követően, a https://era.pszaf.hu/ oldalra történő bejelentkezéssel érhető el minden nap 0:00 óra és 23:00 óra között.

(2) A meghirdető – a Kártalanítási Számla kezelőjének kivételével – az elektronikus űrlapon jelöli meg a díjtarifa alkalmazásának kezdő napját, amely a meghirdetés (4) bekezdés szerinti napjától számított hatvanegyedik napnál korábbi nap nem lehet. Ugyanazon alkalmazási kezdő nappal kizárólag egy díjtarifa megjelentetésére van mód, amely alkalmazási kezdőnap utólag nem módosítható.

(3) A díjtarifa-küldemény feltöltéséről a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül – érkeztetési számot és „a díjtarifa-küldemény beérkezett, annak jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzését megkezdtük” tájékoztatást tartalmazó – automatikus üzenetet (a továbbiakban: első automatikus üzenet) küld a meghirdetőnek. A díjtarifa-küldemény beérkezését követően az ERA rendszer elvégzi annak automatikus ellenőrzését, amelynek eredménye függvényében újabb, „közzétételre vár” vagy „a díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenetet küld a meghirdetőnek. A „díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenet az alkalmatlanság okát is tartalmazza. Kizárólag a „közzétételre vár” üzenet minősül a díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai elfogadásáról szóló tájékoztatásnak. A „közzétételre vár” üzenet meghirdető részére történő megküldését követően a Felügyelet a díjtarifát honlapján a (4)–(5) bekezdésekben foglaltak szerint teszi közzé. A díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzése nem jelenti és nem helyettesíti a díjtarifa Felügyelet által történő jogszabályi megfelelőségi ellenőrzését.

(4) A Felügyelet a díjtarifát – a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifája kivételével – minden esetben a díjtarifa-küldemény beérkezése időpontjával érintett nap végén, 24:00 órakor jelenteti meg automatikusan a honlapján. A díjtarifa-küldemény beérkezésének időpontja a díjtarifa-küldemény ERA rendszerbe való beküldésének az ERA rendszer által rögzített és az első automatikus üzenetben visszaigazolt időpontja. A Felügyelet a „közzétételre vár” automatikus üzenetben a technikai megfelelőségen túl a díjtarifa meghirdetésének napjáról is tájékoztatja a meghirdetőt.

(5) A Felügyelet a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifáját a díjtarifa-küldemény (1) bekezdés szerinti megküldését és a (3) bekezdés szerinti „közzétételre vár” üzenettel való visszaigazolását követően haladéktalanul megjelenteti a honlapján.

4. § (1) A díjtarifának az ERA rendszeren keresztül történő meghirdetéséhez az ERA rendszerben – az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához – történő előzetes, a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány (a továbbiakban: tanúsítvány) feltöltését igénylő regisztráció szükséges.

(2) Az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához való első regisztráció során, a regisztráció véglegesítéséhez az ERA rendszer által generált regisztrációs űrlapot is ki kell nyomtatni és azt a meghirdető (cégszerű) aláírásával ellátva, papír alapon el kell juttatni a Felügyeletre. Ha a tanúsítvány ellenőrzése sikeres volt és a regisztrációs űrlap a Felügyelethez beérkezett, az ERA rendszer elektronikus levélben tájékoztatja a meghirdetőt a regisztráció sikeréről és megküldi számára a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről ad tájékoztatást, és az adatokat törli.

(3) A választott felhasználói névnek egyedinek kell lennie, amely kizárólag az ERA és az adott felhasználó közötti kapcsolatban kerül alkalmazásra. Az ERA rendszer az egyediséget ellenőrzi. A felhasználói név az ERA rendszer működése folyamán csak az új regisztrációnak megfelelő eljárással változtatható meg.

5. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 13. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére