• Tartalom
Oldalmenü

26/2012. (III. 6.) Korm. rendelet

az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2014.09.05.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–5. §1

6. § (1)2 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. március 6-án 18.00 órakor lép hatályba.

(3)5

7–8. §6

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18.00 órakor lép hatályba.

1

Az 1–5. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 6. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 640. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (2) bekezdése a 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

4

A hatálybalépés időpontja 2012. április 13.

5

A 6. § (3) bekezdését a 71/2012. (IV. 12.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 7–8. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 641. §-a hatályon kívül helyezte.