• Tartalom

26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról1

2012.12.22.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismeréseként, a közgazdaság és a pénzügyek területén kiemelkedő szakmai munkát nyújtó hazai és külföldi szakemberek, valamint az MNB feladatai megvalósításában, szakmai tekintélyének erősítésében kimagasló színvonalon tevékenykedő alkalmazottak iránti megbecsülés kifejezésre juttatása érdekében az MNB elnöke Popovics Sándor Díjat (a továbbiakban: Díj) adományozhat.

(2) A Díj évente egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozható.

2. § (1) Díjazott lehet az a személy, aki a közgazdaság és a pénzügyek területén olyan kiemelkedő szakmai munkát, tudományos publikációs vagy oktató tevékenységet végzett, amely hosszabb távon jelentős hatással van a magyar monetáris politika, a közgazdaságtudomány és a hazai szakmai közösség fejlődésére.

(2) A Díj ugyanazon személynek ismételten nem adományozható.

3. § (1) A Díj odaítéléséről az igazgatóság tagjainak testületi előterjesztése alapján az MNB elnöke dönt.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, valamint azoknak az eredményeknek, publikációknak, teljesítménynek az ismertetését, amelyek a Díj odaítélését megalapozhatják, és megfelelnek a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(3) Az elismerésre méltatlanná vált személytől az adományozó a Díjat – a díjazott írásbeli értesítésével – visszavonhatja. Méltatlanná válik a Díjra az, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítéltek, vagy – amennyiben a díjazott az MNB alkalmazottja – akinek a munkaviszonya az MNB-nél azonnali hatályú felmondással szűnt meg.

4. § A Díj átadására januárban kerül sor, ünnepélyes keretek között.

5. § (1) A Díjjal az adományozást igazoló okirat, 1 200 000 forint összegű pénzjutalom és emlékérem jár.

(2) A proof kivitelű emlékérem 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 34,91 gramm, átmérője 32 mm, széle sima. Az emlékérem előlapján, a középmezőben Popovics Sándor portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban a „POPOVICS”, a „SÁNDOR” és a „DÍJ” felirat, az emlékérme jobb alsó szélén, félköriratban a „BP.” verdejel és a fémjel olvasható, a portrétól balra Bartos István Péter tervezőművész mesterjegye látható. A Bognár György által tervezett, a 200 forintos címletű ezüstérmék kibocsátásáról szóló 9/1992. (XI. 30.) MNB hirdetmény szerinti ezüstérme hátlapja alapján készült hátlap szélén, felső köriratban a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható, a középmezőben az MNB épületének ábrázolása látható.

6. § Az MNB – a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti közzététel mellett – a honlapján nyilvánosságra hozza a díjazott nevét és a díjazottnak a Díj adományozásának alapjául szolgáló érdemeit.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2013. december 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére