• Tartalom

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

2012.06.29.

A(z)

1. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján

2. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

3. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés u) pontjában foglalt felhatalmazás alapján

4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján

5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–3. §1

4–5. §2

6. § (1)3 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. július 2-án hatályát veszti.

(2)4

1

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4–5. § a 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem lép hatályba.

3

A 6. § (1) bekezdése a 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdését a 6/2012. (VI. 28.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére