• Tartalom
Oldalmenü

268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről

2012.12.18.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. §1 A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ára – megállapítja, hogy a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át, továbbá 68–70. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

1

A 2. § a 372/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás