• Tartalom

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

2017.02.09.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Külügyminisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók alapellátmányának az egyes állomáshelyekre érvényes bruttó havi összegét és pénznemét az 1. melléklet tartalmazza.

2. §1 Az 1. mellékletben foglaltakat a „Beregszász”, „Csíkszereda”, „Kolozsvár”, „Szabadka”, valamint „Ungvár” állomáshelyekre a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtása érdekében kirendelt kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint munkavállalók tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2012. július 1.–2013. december 31. közötti időszakban havi bruttó 20%-os alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.

3. § A 2. mellékletben felsorolt állomáshelyekre kirendelt 1. §-ban meghatározott személyi kör alapellátmánya, az ott meghatározott kiegészítő pótlék bruttó havi összegével egészül ki.

4. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállaló e rendelet szerint napidíjra jogosult.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt – az érintett választása szerint, a (6) bekezdésre is tekintettel – készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának, illetve a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló esetében a külföldi munkavállalás szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külföldi munkavégzés helye szerinti államon kívül,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a munkavégzés helye szerinti államon kívül.

(6) Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló a kiküldetés időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

(7) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló a kiküldetés befejező időpontját követő három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá – ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették – a kiküldetés befejező időpontját követő öt munkanapon belül visszafizeti a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(8) A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállalót a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

5. § (1) A havi ellátmány kifizetése a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, illetve a munkavállaló által a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik. Azokon az állomáshelyeken, ahol a fogadó ország gazdasága, pénzügyi rendszere fejletlen, vagy – akár átmenetileg – működése súlyos zavarokkal küzd, és ennek következtében bankrendszerének működése nem megbízható, a havi ellátmány kifizetése készpénzben is történhet.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának kifizetése készpénzben, illetőleg a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, valamint a munkavállaló által megjelölt bankszámlára való átutalással történik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2)2

1. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez3

Az alapellátmányok bruttó havi összege

A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Alapellátmányok
bruttó havi összege

2

AFRIKA

3

Algéria

EUR

1 395

4

Angola

EUR

1 596

5

Dél-afrikai Köztársaság

EUR

1 206

6

Egyiptom

EUR

1 250

7

Etiópia

EUR

1 347

8

Ghána

EUR

1 389

9

Kenya

EUR

1 311

10

Líbia

EUR

1 215

11

Marokkó

EUR

1 186

12

Nigéria

EUR

1 334

13

Tunézia

EUR

1 206

14

AMERIKA

15

Amerikai Egyesült Államok

EUR

1 500

16

Argentína

EUR

1 323

17

Brazília

EUR

1 445

18

Chile

EUR

1 244

19

Ecuador

EUR

1 286

20

Kanada

EUR

1 404

20a

Kolumbia

EUR

1 191

21

Kuba

EUR

1 409

22

Mexikó

EUR

1 332

22a

Peru

EUR

1 329

23

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

24

Ausztrália

EUR

1 343

25

Új-Zéland

EUR

1 445

26

ÁZSIA

27

Afganisztán

EUR

1 420

28

Azerbajdzsán

EUR

1 364

29

Egyesült Arab Emirátusok

EUR

1 389

30

Fülöp-szigetek

EUR

1 308

31

Grúzia

EUR

1 315

32

India

EUR

1 325

33

Indonézia

EUR

1 301

34

Irak

EUR

1 421

35

Irán

EUR

1 461

36

Izrael

EUR

1 440

37

Japán

EUR

1 553

38

Jordánia

EUR

1 394

39

Katar

EUR

1 332

40

Kazahsztán

EUR

1 325

41

Kína

EUR

1 404

42

Koreai Köztársaság

EUR

1 440

43

Kuvait

EUR

1 280

44

Libanon

EUR

1 476

45

Malajzia

EUR

1 304

46

Mongólia

EUR

1 271

47

Pakisztán

EUR

1 295

48

Palesztina

EUR

1 440

49

Szaúd-Arábia

EUR

1 317

50

Szingapúr

EUR

1 425

51

Szíria

EUR

1 211

52

Tajvan

EUR

1 404

53

Thaiföld

EUR

1 304

54

Törökország

EUR

1 247

55

Üzbegisztán

EUR

1 361

56

Vietnam

EUR

1 256

57

EURÓPA

58

Albánia

EUR

1 305

59

Ausztria

EUR

1 416

60

Belgium

EUR

1 378

61

Bosznia-Hercegovina

EUR

1 154

62

Bulgária

EUR

1 280

63

Ciprus

EUR

1 244

64

Csehország

EUR

1 209

65

Dánia

EUR

1 540

66

Észtország

EUR

1 298

67

Fehéroroszország

EUR

1 328

68

Finnország

EUR

1 388

69

Franciaország

EUR

1 403

70

Görögország

EUR

1 231

71

Hollandia

EUR

1 337

72

Horvátország

EUR

1 368

73

Írország

EUR

1 378

74

Koszovó

EUR

1 262

75

Lengyelország

EUR

1 161

76

Lettország

EUR

1 337

77

Litvánia

EUR

1 266

78

Macedónia

EUR

1 184

79

Moldova

EUR

1 224

80

Montenegró

EUR

1 309

81

Nagy-Britannia

EUR

1 592

82

Németország

EUR

1 378

83

Norvégia

EUR

1 606

84

Olaszország

EUR

1 371

85

Oroszország

EUR

1 407

86

Portugália

EUR

1 304

87

Románia

EUR

1 300

88

Spanyolország

EUR

1 281

89

Svájc

EUR

1 656

90

Svédország

EUR

1 416

91

Szerbia

EUR

1 262

92

Szlovákia

EUR

1 255

93

Szlovénia

EUR

1 218

94

Ukrajna

EUR

1 235

95

Vatikán

EUR

1 371

2. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez4

A kiegészítő pótlék bruttó havi összege

 

A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege

2

I. kategória (10%)

3

Albánia

EUR

131

4

Angola

EUR

160

5

Azerbajdzsán

EUR

136

6

Egyesült Arab Emirátusok

EUR

139

7

Egyiptom

EUR

125

8

Etiópia

EUR

135

9

Fehéroroszország

EUR

133

10

Franciaország

EUR

140

11

Fülöp-szigetek

EUR

131

12

Ghána

EUR

139

13

Grúzia

EUR

132

14

India

EUR

133

15

Indonézia

EUR

130

16

Katar

EUR

133

17

Kazahsztán

EUR

133

18

Kenya

EUR

131

19

Kína

EUR

140

19a

Kolumbia

EUR

119

20

Kuvait

EUR

128

21

Líbia

EUR

122

22

Macedónia

EUR

118

23

Mexikó

EUR

133

24

Moldova

EUR

122

25

Oroszország

EUR

141

25a

Peru

EUR

133

26

Szaúd-Arábia

EUR

132

27

Szerbia

EUR

126

28

Szíria

EUR

121

28a

Törökország

EUR

125

29

Ukrajna

EUR

124

30

Üzbegisztán

EUR

136

31

Vietnam

EUR

126

32

II. kategória (15%)

33

Algéria

EUR

209

34

Belgium

EUR

207

35

Bosznia-Hercegovina

EUR

173

36

Irán

EUR

219

37

Izrael

EUR

216

38

Koszovó

EUR

189

39

Kuba

EUR

211

40

Libanon

EUR

221

41

Nigéria

EUR

200

42

Palesztina

EUR

216

43

III. kategória (20%)

44

Afganisztán

EUR

284

45

Irak

EUR

284

46

Pakisztán

EUR

259

1

A 2. § az 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit a 3. § alapján 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

2

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított, a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. melléklet a 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet 2. §-ával megállapított, a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére