• Tartalom

306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

306/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, a 2. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában, a 3. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)2

(2)–(3)3

2. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §4

3. A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1)–(5)5

(6)6

(7)7

(8)8

a)–h)9

i)10

j)–k)11

(9) Hatályát veszti az R3. 1. §-ában, 8. § (1) bekezdés d) pontjában és 10. § (6) bekezdés b) pontjában a „2016. január 1-jétől hatályos” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2012. december 18-án lép hatályba.

(3) A 3. § (1)–(5) és (7) bekezdése, valamint (8) bekezdés i) pontja 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (9) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 306/2012. (X. 29.) Korm. rendelethez12

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (8) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (8) bekezdés a)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (8) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (8) bekezdés j)–k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére