• Tartalom

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

2023.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 1. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában, a 3. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A fogyasztóvédelmi hatóság által a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 15. § (2) bekezdés h) pontja alapján kiszabott bírságot a Pest Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) Magyar Államkincstárnál – a 10023002-01040030-00000000 számlaszámon – vezetett bírság és egyéb központosított bevételek beszedési számlájára kell befizetni.

2. § (1)2 A kormányhivatal az 1. §-ban foglaltak alapján befolyt bírság összegéről negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

(2)3 A kormányhivatal a fogyasztóvédelmi bírság behajtásában jelentkező hátralék összegéről a rendelkezésére álló adatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó adatszolgáltatása alapján negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2)4

1

Az 1. § a 210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 142. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 206. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 206. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére