• Tartalom

2012. évi XXXI. törvény

2012. évi XXXI. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról1

2012.05.16.

1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása

1. §2

2. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

2. §3

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

3. §4

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

4. §5

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

5. §6

6. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

6. §7

7. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §8

8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

8. §9

9. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

9. §10

10. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

10. §11

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

11. §12

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

12. §13

13. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

13. §14

14. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

14. §15

15. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

15. §16

16. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2007. évi XLVIII. törvény módosítása

16. §17

17. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

17. §18

18. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

18. §19

19. Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvény módosítása

19. §20

20. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosítása

20. §21

21. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

21. §22

22. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

22. §23

23. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

23. §24

24. A fővárosi és megyei kormányhivatal szabálysértési feladatellátásához szükséges intézkedések

24. § (1) A 2. mellékletben meghatározott módon a fővárosi és megyei kormányhivatalok általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása érdekében 2012. április 15-ével a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek át a települési önkormányzat által a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépését25 megelőzően általános szabálysértési hatósági feladatainak ellátása körében, legalább részmunkaidőben foglalkoztatott, jogi, igazgatásszervezői vagy ezekhez hasonló felsőfokú végzettségű, nem vezető beosztású köztisztviselői (a továbbiakban: foglalkoztatott).

(2) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonya a jogállásváltozás időpontjában kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszony határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a közszolgálati jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja.

(3) A jogviszony átalakulását követő negyvenöt napon belül a foglalkoztatottat a kormánytisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét megállapítani.

(4) Az átalakult jogviszony esetén a foglalkoztatottnak a kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.

(5) A foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá való átalakulására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 229. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

25. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

25. §26

26. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

26. §27

27. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

27. §28

28. Módosító rendelkezések

28. §29

29–36. §30

29. Hatályon kívül helyező rendelkezések

37. §31

30. Hatályba nem lépő rendelkezések

38. §32

31. Hatálybalépés

39. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. április 14-én lép hatályba.

(2) E törvény 2. §-a, 7. §-a, 9. §-a, 14–15. §-a, 18. §-a, 20–21. §-a, 23–27. §-a, valamint 29–37. §-a 2012. április 15-én lép hatályba.

(3) E törvény 22. §-a 2012. május 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 3–6. §-a, 8. §-a, 10–13. §-a, 16–17. §-a, valamint 19. §-a 2012. május 15-én lép hatályba.

(5) E törvény 2013. január 1. napjával hatályát veszti.

32. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

40. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

41. § E törvény

a) 17. §-a a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja,

b) 22. §-a a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének való részbeni megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez33

2. melléklet a 2012. évi XXXI. törvényhez


1. Budapest Főváros:

 

A

B

1.

Kerület

Átadásra kerülő létszám

2.

Budapest I. kerület

1

3.

Budapest II. kerület

3

4.

Budapest IV. kerület

3

5.

Budapest V. kerület

2

6.

Budapest VI. kerület

2

7.

Budapest VII. kerület

2

8.

Budapest VIII. kerület

3

9.

Budapest IX. kerület

3

10.

Budapest X. kerület

2

11.

Budapest XI. kerület

4

12.

Budapest XII. kerület

2

13.

Budapest XIII. kerület

2

14.

Budapest XIV. kerület

3

15.

Budapest XV. kerület

4

16.

Budapest XVI. kerület

2

17.

Budapest XVII. kerület

4

18.

Budapest XVIII. kerület

2

19.

Budapest XIX. kerület

2

20.

Budapest XX. kerület

2

21.

Budapest XXIII. kerület

2

22.

Összesen

502. Bács-Kiskun Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Bácsalmás

1

3.

Baja

2

4.

Jánoshalma

1

5.

Kalocsa

2

6.

Kecskemét

4

7.

Kiskőrös

2

8.

Kiskunfélegyháza

2

9.

Kiskunhalas

2

10.

Kiskunmajsa

1

11.

Kunszentmiklós

1

12.

Tiszakécske

1

13.

Összesen

193. Baranya Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Komló

2

3.

Mohács

2

4.

Pécs

3

5.

Sellye

1

6.

Siklós

1

7.

Szentlőrinc

1

8.

Szigetvár

1

9.

Pécsvárad

1

10.

Bóly

1

11.

Sásd

1

12.

Összesen

144. Békés Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Békés

2

3.

Békéscsaba

2

4.

Gyomaendrőd

1

5.

Gyula

2

6.

Mezőkovácsháza

1

7.

Orosháza

2

8.

Sarkad

1

9.

Szarvas

1

10.

Szeghalom

1

11.

Összesen

135. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Cigánd

1

3.

Encs

2

4.

Edelény

1

5.

Gönc

1

6.

Kazincbarcika

2

7.

Mezőcsát

1

8.

Mezőkövesd

1

9.

Miskolc

5

10.

Ózd

2

11.

Putnok

1

12.

Sárospatak

1

13.

Sátoraljaújhely

2

14.

Szerencs

2

15.

Szikszó

1

16.

Tiszaújváros

2

17.

Tokaj

2

18.

Összesen

27


6. Csongrád Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Csongrád

1

3.

Hódmezővásárhely

2

4.

Kistelek

1

5.

Makó

1

6.

Mórahalom

1

7.

Szeged

7

8.

Szentes

2

9.

Összesen

157. Fejér Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Bicske

2

3.

Dunaújváros

2

4.

Enying

1

5.

Martonvásár

2

6.

Gárdony

1

7.

Mór

1

8.

Polgárdi

2

9.

Sárbogárd

2

10.

Székesfehérvár

2

11.

Összesen

158. Győr-Moson-Sopron Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Csorna

2

3.

Győr

2

4.

Kapuvár

2

5.

Mosonmagyaróvár

3

6.

Sopron

3

7.

Tét

1

8.

Pannonhalma

3

9.

Összesen

169. Hajdú-Bihar Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Balmazújváros

2

3.

Berettyóújfalu

2

4.

Debrecen

4

5.

Hajdúböszörmény

2

6.

Hajdúhadház

2

7.

Nyíradony

2

8.

Hajdúszoboszló

2

9.

Derecske

1

10.

Hajdúnánás

2

11.

Püspökladány

1

12.

Összesen

2010. Heves Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Bélapátfalva

1

3.

Eger

3

4.

Füzesabony

1

5.

Gyöngyös

2

6.

Hatvan

2

7.

Heves

2

8.

Pétervására

1

9.

Összesen

1211. Jász-Nagykun-Szolnok Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Jászberény

2

3.

Karcag

2

4.

Kunszentmárton

1

5.

Mezőtúr

1

6.

Szolnok

3

7.

Tiszafüred

1

8.

Törökszentmiklós

2

9.

Kunhegyes

1

10.

Jászapáti

1

11.

Összesen

1412. Komárom-Esztergom Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Esztergom

2

3.

Kisbér

1

4.

Komárom

2

5.

Oroszlány

2

6.

Tata

2

7.

Tatabánya

2

8.

Összesen

11


13. Nógrád Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Balassagyarmat

1

3.

Bátonyterenye

1

4.

Pásztó

1

5.

Rétság

1

6.

Salgótarján

2

7.

Szécsény

1

8.

Összesen

714. Pest Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Budakeszi

3

3.

Cegléd

3

4.

Dabas

2

5.

Dunakeszi

3

6.

Érd

4

7.

Gödöllő

4

8.

Gyál

3

9.

Monor

2

10.

Nagykáta

1

11.

Nagykőrös

2

12.

Pilisvörösvár

2

13.

Ráckeve

2

14.

Szentendre

4

15.

Szigetszentmiklós

2

16.

Szob

3

17.

Vác

4

18.

Összesen

4415. Somogy Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Barcs

1

3.

Csurgó

1

4.

Fonyód

2

5.

Kaposvár

3

6.

Marcali

1

7.

Nagyatád

1

8.

Siófok

2

9.

Tab

1

10.

Összesen

12


16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Baktalórántháza

1

3.

Csenger

1

4.

Fehérgyarmat

1

5.

Kisvárda

1

6.

Mátészalka

2

7.

Nagykálló

2

8.

Nyírbátor

2

9.

Nyíregyháza

4

10.

Kemecse

1

11.

Tiszavasvári

2

12.

Vásárosnamény

2

13.

Záhony

1

14.

Ibrány

1

15.

Összesen

2117. Tolna Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Bonyhád

1

3.

Dombóvár

1

4.

Paks

2

5.

Szekszárd

2

6.

Tamási

1

7.

Tolna

1

8.

Összesen

818. Vas Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Celldömölk

1

3.

Körmend

1

4.

Kőszeg

1

5.

Sárvár

2

6.

Szentgotthárd

1

7.

Szombathely

2

8.

Vasvár

1

9.

Összesen

919. Veszprém Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Ajka

1

3.

Balatonalmádi

1

4.

Balatonfüred

1

5.

Devecser

1

6.

Pápa

2

7.

Sümeg

1

8.

Tapolca

2

9.

Várpalota

1

10.

Veszprém

2

11.

Zirc

1

12.

Összesen

1320. Zala Megye:

 

A

B

1.

Település

Átadásra kerülő létszám

2.

Keszthely

2

3.

Lenti

1

4.

Letenye

1

5.

Nagykanizsa

2

6.

Zalaegerszeg

2

7.

Zalaszentgrót

2

8.

Összesen

10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 13. A törvény a 39. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

2012. április 15.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére