• Tartalom

31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet

31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.08.01.

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. és 3. § vonatkozásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § vonatkozásában a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § vonatkozásában a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § vonatkozásában a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § vonatkozásában a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § vonatkozásában a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 48/A. § (6) bekezdésében és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § (1) és (2) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b)–f) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § (3) bekezdés és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1., 4. és 5. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 9. és a 10. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 17. és 18. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet módosítása

2. §3

3. Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosítása

3. §4

4. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

4. §5

5. A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló
12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

5. §6

6. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

6. §7

7. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

7. §8

8. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

8. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) E rendelet
a) 3. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
b) 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
c) 5. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,
d) 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,
e) 7. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,
f) 8. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,
g) 9. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,
h) 10. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet,
i) 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet.
(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött nyomtatvány ellenőrzésével, szükség esetén javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti papír alapú nyomtatványok rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének a feladata; az OBH elnöke által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelező. Az OBH elnöke az alkalmazandó nyomtatványokat a bíróságok hivatalos honlapján közzéteszi, és feltünteti a közzététel időpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelező.
(4) Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, az OBH elnöke ennek tényéről a bíróságok hivatalos honlapján az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad, valamint az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapon egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott.
(5) A nyomtatványt el kell látni a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(6) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére. Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság és a végrehajtó érkeztető bélyegzője, az e)–i) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.”

(2)–(5)9

(6) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet e rendelet 1. melléklete szerinti 3–11. számú mellékletekkel egészül ki.

9. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

9. §10

10. A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet módosítása

10. §11

11. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

11. §12

12. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

12. § (1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 54/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

54/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ügyekben e rendelet
a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,
d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet,
e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet,
f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelmet.
(2) A közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött papíralapú nyomtatvány (a továbbiakban: nyomtatvány) ellenőrzésével, szükség esetén javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.
(3) A nyomtatványok rendszeresítése a MOKK feladata; a MOKK által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelező. A MOKK az alkalmazandó nyomtatványt honlapján közzéteszi, és feltünteti a nyomtatvány közzétételének időpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelező. Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, a MOKK ennek tényéről a honlapján az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad; a MOKK az új nyomtatvány közzétételét követően a honlapján egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott. A fél nyomtatványt a közjegyző irodájában is igényelhet.
(4) A nyomtatványt el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(5) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére. A nyomtatványon a közjegyző és a végrehajtó érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.
(6) A MOKK az általa rendszeresített nyomtatvány közzétételének tényéről haladéktalanul tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter). Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályoknak, a miniszter erre felhívja a MOKK figyelmét, és ezt követően a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendeletben meghatározott eljárási rendet kell követni.”

(2) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 1–6. mellékletekkel egészül ki.

13. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

13. §13

14. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

14. § (1) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Mentesül a vizsga alól az, aki]

g) egészségbiztosítás szakvizsgával”

[rendelkezik.]

(2) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát megismételheti. A vizsgabizottság a jelöltet erről a vizsga eredményének kihirdetésekor értesíti.”

(3) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakértő az első képzéshez kapcsolódó vizsga alól mentesül, az első képzésre a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata (a továbbiakban: felülvizsgálat) során hozott határozat meghozatalától számított két éven belül köteles jelentkezni. A vizsga alól nem mentesülő szakértő a felülvizsgálata alatt, de legkésőbb a Szaktv. 32. § (1) bekezdésében megjelölt időpontig köteles a vizsgát letenni.”

(4) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet a következő 28–30. §-okkal egészül ki:

28. § (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok végzésére a miniszter által kijelölt személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az 1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki.
(2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános.
29. § (1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre.
(2) A jelölt a kitöltött feladatlapot – aláírásával ellátva – a vizsgabiztosnak adja át.
(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata.
30. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet 14. §-a hatályba lépésének időpontjában már benyújtott jelentkezésekre és a módosító rendelet 14. §-ának hatálybalépését követően megtartandó megismételt vizsgákra is alkalmazni kell.”

(5) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „3 óránál” szövegrész helyébe a „2 óránál” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel, vagy” szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében az „az írásbeli és szóbeli vizsgát” szövegrész helyébe az „a vizsgát” szöveg,

d) 27. § (2) bekezdésében a „(3)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3)–(7) bekezdésben, valamint a 28. és 29. §-ban” szöveg,

e) 1. számú melléklet A) rész 4. pontjában az „A Magyar Köztársaság Alkotmányának” szövegrész helyébe a „Magyarország Alaptörvényének” szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésében az „írásbeli és” szövegrész.

15. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

15. § (1)14

(2)15

(3)–(5)16

16. Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása

16. §17

17. Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

17. § (1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § (1) Elektronikus nyilatkozat alapján indult eljárásban a fizetésre kötelezett a díjfizetést a Kamarával kötött szerződés alapján úgy is teljesítheti, hogy általa meghatározott összeget átutalja a Kamara erre a célra rendszeresített fizetési számlájára.
(2) Ha a fél által átutalt összeg nem fedezi az eljárási költséget, a Kamara figyelmezteti a felet a 27. §-ban foglaltakra.
(3) Ha a szerződésben meghatározott időszakot követően a Kamara fizetési számlaszámán fel nem használt pénzösszeg marad, azt a Kamara a megállapodásban meghatározottak szerint kezeli.
(4) A fél által előre megfizetett pénzösszeg kezeléséért – a Kamara és a fél erre irányuló eltérő megállapodása hiányában – a Kamara kezelési költséget nem számíthat fel, és a fél kamatot nem igényelhet.
(5) A Kamara a szerződésben meghatározott időszak utolsó napját követő 10. napig összesítőt küld a félnek, amely tartalmazza a fél által kezdeményezett és elszámolt eljárások díját.”

(2) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közjegyző az eljárási költség viselésére és az eljárási költségnek a Kamara részére történő megfizetésére a kérelmezőt kötelezi.”

(3) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:

31. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatályba lépését követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.”

(4) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 8. § (3) bekezdésében az „az eljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe az „a bejegyzésig” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet

a) 9. § (3) bekezdésében a „ , illetve az annak alapján történő esetleges bejegyzést” szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében a „– a 28. §-ban foglaltak kivételével –” szövegrész,

18. A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet módosítása

18. §18

19. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása

19. § (1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 42. melléklet 8.2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„8.2. rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint
8.2.1. lehet csatlakozni
8.2.2. nem lehet csatlakozni”

(2) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 42. melléklet 8.5., 8.5.1.–8.5.4. és 8.6. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

„8.5. alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke – az alapítók döntése szerint –
8.5.1. 70%
8.5.2. 80%
8.5.3. 90%
8.5.4. 100%
8.6. az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható”

(3)19

(4) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a) 1. melléklet 7.1.1. pontjában az „egyesületek” szövegrész az „egyesületek, illetve alapítványok” szöveggel,

b) 41. melléklet 5.1.1. pontjában az „írásban, igazolható módon” szövegrész az „írásban” szöveggel,

c) 41. melléklet 9.1.2.3. pontjában az „egyesüléséről, szétválásáról” szövegrész az „egyesüléséről” szöveggel,

d) 41. melléklet 9.1.2.5. és 11.1.5. pontjában és 42. melléklet 4.3.1. pontjában a „beszámoló” szövegrész a „beszámoló és közhasznúsági melléklet” szöveggel,

e) 41. melléklet 12.5. pontjában a „szétválásáról vagy feloszlásáról” szövegrész a „feloszlásáról” szöveggel,

f) 41. melléklet 14.2. pontjában a „legalább” szövegrész a „több mint” szöveggel

lép hatályba.

20. A felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosítása

20. §20

21. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. §, a 15. § (1) bekezdése, valamint a 15. § (3)–(5) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–6. §, a 8. § (2)–(5) bekezdése, a 9–11. §, a 13. §, a 16. §, a 18. § és a 20. § a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(4) A 15. § (2) bekezdése 2012. július 16-án lép hatályba.

(5) A 8. § (1) és (6) bekezdése, a 12. §, a 14. §, valamint a 17. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) E rendelet 2012. augusztus 2-án a hatályát veszti.

1. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése, székhelye
3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.4.1. egy összegben előre vállalt tartásdíj esetében az az időszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.
4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármű
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármű
5.4.4. légi jármű
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog
9.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
10.2. illetékmentesség
10.3. illetékfeljegyzési jog
10.4. illetékátalány fizetési jog.
11. A végrehajtással felmerült költségek:
11.1. állam javára behajtandó illeték
11.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
11.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
11.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
12.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
12.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetősége és módja
12.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
12.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.7. arról, hogy az 5.2.-5.8. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő az 5.1. szerinti kérelmet terjeszt elő
12.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.1.3. nem (férfi/nő)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése, székhelye
3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat végrehajtandó része
3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása
3.3.2. a pénzkövetelés összege
3.3.3. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.4. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.5. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.5.1. kamatszámítás alapja
3.3.5.2. kamat jellege
3.3.5.3. kamatláb (%)
3.3.5.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármű
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármű
5.4.4. légi jármű
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
7.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
7.2. illetékmentesség
7.3. illetékfeljegyzési jog
7.4. illetékátalány fizetési jog
7.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
8. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
8.2. illetékmentesség
8.3. illetékfeljegyzési jog
8.4. illetékátalány fizetési jog.
9. A végrehajtással felmerült költségek:
9.1. állam javára behajtandó illeték
9.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
9.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
9.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
9.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
10. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével, a gyermek önkéntes átadásának elmaradása esetére pedig a gyermek rendőrség közreműködésével történő átadásának elrendelését.
11. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
11.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
11.3. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
11.7. a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása iránti kérelemhez mellékelhető képfelvétel csatolásának feltételei
11.8. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.
12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
12.1. név
12.2. lakóhely
12.2.1. ország
12.2.2. irányítószám
12.2.3. helység
12.2.4. közterület neve, jellege
12.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
12.2.6. emelet
12.2.7. ajtószám
12.3. aláírás helye.
13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
14. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A pénzkövetelés behajtására szolgáló, törvényben meghatározott okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító neve
3.2. az első és másodfokon hozott határozat (egyezség) száma
3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat (egyezség) előzetesen végrehajtható-e
3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármű
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármű
5.4.4. légi jármű
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog
9.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
10.2. illetékmentesség
10.3. illetékfeljegyzési jog
10.4. illetékátalány fizetési jog.
11. A végrehajtással felmerült költségek:
11.1. állam javára behajtandó illeték
11.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
11.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
11.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtási cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
12.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
12.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetősége és módja
12.4. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
12.5. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
12.6. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
12.7. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, törvényben meghatározott okiratok végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító neve
3.2. az első és másodfokon hozott határozat (egyezség, okirat) száma
3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része
3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása
3.3.2. a pénzköveteléssel kapcsolatos adatok
3.3.2.1. pénzkövetelés összege
3.3.2.2. pénzkövetelés pénzneme
3.3.2.3. pénzkövetelés jogcíme
3.3.2.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.2.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.2.4.2. kamat jellege
3.3.2.4.3. kamatláb (%)
3.3.2.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható-e
3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. fizetési számla adatai
5.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.1.2. fizetési számla száma
5.1.3. pénzforgalmi számla száma
5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3. ingóság adatai
5.3.1. gépjármű
5.3.1.1. gyártmány
5.3.1.2. típus
5.3.1.3. rendszám
5.3.1.4. szín
5.3.1.5. kategória
5.3.1.6. alvázszám
5.3.1.7. motorszám
5.3.1.8. gyártás éve
5.3.2. üzletrész
5.3.3. vízi jármű
5.3.4. légi jármű
5.3.5. egyéb ingóság
5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.3.5.2. mennyisége
5.3.5.3. ismert fekvési helye
5.4. értékpapír
5.5. követelés
5.6. ingatlan
5.6.1.1. ország
5.6.1.2. irányítószám
5.6.1.3. helység
5.6.1.4. közterület neve, jellege
5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.6.1.6. emelet
5.6.1.7. ajtószám
5.6.2. helyrajzi szám
5.7. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
8.2. illetékmentesség
8.3. illetékfeljegyzési jog
8.4. illetékátalány fizetési jog
8.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
9. Nyilatkozat arról, hogy a kötelezettet milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog.
10. A végrehajtással felmerült költségek:
10.1. állam javára behajtandó illeték
10.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
10.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
10.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
10.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
11. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
12.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
12.3. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
12.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
12.6. ha a kötelezett kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.7. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.
13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idő
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselőjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése
3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett időszak
3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülő munkabér, egyéb járnadóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. Az űrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége
7.5. a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díjáról, valamint ezek előlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idő
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselőjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az okiratot kiállító (határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése
3.2. az okirat száma
3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható
3.6. az okirat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3 a pénzkövetelés jogcíme
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett időszak
3.6.5. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülő munkabér, egyéb járandóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 25. § (2) bekezdése szerinti és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 25. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége
7.5. a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díjáról, valamint ezek előlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idő
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselőjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő
2.4.1. ország
2.4.2. irányítószám
2.4.3. helység
2.4.4. közterület neve, jellege
2.4.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.4.6. emelet
2.4.7. ajtószám
2.5. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.5.1. név
2.5.2. idézési cím
2.5.2.1. ország
2.5.2.2. irányítószám
2.5.2.3. helység
2.5.2.4. közterület neve, jellege
2.5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.5.2.6. emelet
2.5.2.7. ajtószám
2.5.3. a törvényes képviselet típusa
2.6. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.6.1. név
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.7. fizetési számla adatai
2.7.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.7.2. fizetési számla száma
2.8. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.9. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság elnevezése
3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3 a pénzkövetelés jogcímére vonatkozó adatok
3.6.3.1. gyermektartásdíj, hátralékos gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.4. a pénzköveteléssel érintett gyermek adatai
3.6.4.1. név
3.6.4.2. születési idő (év/hó/nap)
3.5. gyermektartásdíj fizetésének gyakorisága és esedékesség napja
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett időszak
3.6.5. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós letiltásra kerülő munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülő munkabér, egyéb járandóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
6. A nyomtatvány tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggő, a Vht. 79. §-ában foglalt felelőssége
7.5. a végrehajtást kérőt megillető tárgyi költségfeljegyzési jog, a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név (elnevezés)
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idő
1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok
1.5.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2. nyilvántartási szám
1.6. adós törvényes képviselőjének adatai
1.6.1. név
1.6.2. idézési cím
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülő összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az első és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése
3.2. az első és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.3.1. gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.3.3. egyéb
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett időszak
3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:
4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve
4.2. fizetési számla száma
4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (1) bekezdése szerinti és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggő, a Vht. 81. § (1) bekezdésében és 79/A-79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt kötelezettségei
7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén
7.5. a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név (elnevezés)
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idő
1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok
1.5.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2. nyilvántartási szám
1.6. adós törvényes képviselőjének adatai
1.6.1. név
1.6.2. idézési cím
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülő összeg végrehajtást kérő részére történő megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az okiratot kiállító (első és másodfokú határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése
3.2. az okirat (első és másodfokon hozott határozat) száma
3.3. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.5. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható
3.6. az okirat (határozat, egyezség) végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.3.1. gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.3.3. egyéb
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett időszak
3.7. teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:
4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve
4.2. fizetési számla száma
4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejűleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetősége és módja
7.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggő, a Vht. 81. § (2) bekezdésében és 79/A–79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt kötelezettségei
7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén
7.5. a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézői/bírósági ügyintézői tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.”

2. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye
3.2. a határozat száma
3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.
4. A közjegyzői költségjegyzékkel kapcsolatos adatok:
4.1. költségjegyzéket kiállító közjegyző neve, székhelye
4.2. a közjegyzői ügyirat száma
4.3. a közjegyzőt a költségjegyzék alapján megillető pénzkövetelés összege.
5. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
5.1. név (elnevezés)
5.2.1. ország
5.2.2. irányítószám
5.2.3. helység
5.2.4. közterület neve, jellege
5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
5.2.6. emelet
5.2.7. ajtószám
5.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
5.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
5.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
5.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
5.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
6.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
6.2. fizetési számla adatai
6.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
6.2.2. fizetési számla száma
6.2.3. pénzforgalmi számla száma
6.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
6.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
6.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
6.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
6.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
6.4. ingóság adatai
6.4.1. gépjármű
6.4.1.1. gyártmány
6.4.1.2. típus
6.4.1.3. rendszám
6.4.1.4. szín
6.4.1.5. kategória
6.4.1.6. alvázszám
6.4.1.7. motorszám
6.4.1.8. gyártás éve
6.4.2. üzletrész
6.4.3. vízi jármű
6.4.4. légi jármű
6.4.5. egyéb ingóság
6.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
6.4.5.2. mennyisége
6.4.5.3. ismert fekvési helye
6.5. értékpapír
6.6. követelés
6.7. ingatlan
6.7.1.1. ország
6.7.1.2. irányítószám
6.7.1.3. helység
6.7.1.4. közterület neve, jellege
6.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
6.7.1.6. emelet
6.7.1.7. ajtószám
6.7.2. helyrajzi szám
6.8. egyéb
6.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:
7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra
7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
8.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
8.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
8.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
9.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
9.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
10. A végrehajtással felmerült költségek:
10.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
10.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
10.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
10.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
11. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
11.2. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
11.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetősége és módja
11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
11.7. arról, hogy a 6.2.–6.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő a 6.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő
11.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
12.1. név
12.2.1. ország
12.2.2. irányítószám
12.2.3. helység
12.2.4. közterület jellege
12.2.5. házszám
12.2.6. emelet
12.2.7. ajtószám
12.3. aláírás helye.
13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
14. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyző neve, székhelye
3.2. a határozat száma
3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerőre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre
3.7. annak jelölése, ha a határozat előzetesen végrehajtható.
4. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
5. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:
5.1. név (elnevezés)
5.2.1. ország
5.2.2. irányítószám
5.2.3. helység
5.2.4. közterület neve, jellege
5.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
5.2.6. emelet
5.2.7. ajtószám
5.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
5.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
5.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
5.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
6. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
6.1. fizetési számla adatai
6.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
6.1.2. fizetési számla száma
6.1.3. pénzforgalmi számla száma
6.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
6.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
6.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
6.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
6.3. ingóság adatai
6.3.1. gépjármű
6.3.1.1. gyártmány
6.3.1.2. típus
6.3.1.3. rendszám
6.3.1.4. szín
6.3.1.5. kategória
6.3.1.6. alvázszám
6.3.1.7. motorszám
6.3.1.8. gyártás éve
6.3.2. üzletrész
6.3.3. vízi jármű
6.3.4. légi jármű
6.3.5. egyéb ingóság
6.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
6.3.5.2. mennyisége
6.3.5.3. ismert fekvési helye
6.4. értékpapír
6.5. követelés
6.6. ingatlan
6.6.1.1. ország
6.6.1.2. irányítószám
6.6.1.3. helység
6.6.1.4. közterület neve, jellege
6.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
6.6.1.6. emelet
6.6.1.7. ajtószám
6.6.2. helyrajzi szám
6.7. egyéb.
7. A végrehajtással felmerült költségek:
7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
8. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.
9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
9.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt érvényesíti, ennek csökkenésére és megszűnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
9.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetősége és módja
9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
9.7. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.
10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
10.1. név
10.2.1. ország
10.2.2. irányítószám
10.2.3. helység
10.2.4. közterület neve, jellege
10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
10.2.6. emelet
10.2.7. ajtószám
10.3. aláírás helye.
11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye
3.2. a közjegyzői okirat száma
3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett időszak
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. egy összegben előre vállalt tartásdíj esetében az az időszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt
3.6. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérő nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármű
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármű
5.4.4. légi jármű
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. A végrehajtással felmerült költségek:
9.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
9.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
9.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
9.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
10.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
10.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
10.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
10.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
10.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
10.7. az adós kötelezően kitöltendő adatai
10.8. az 5.2.–5.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő az 5.1. pont szerinti kérelmet terjeszt elő.
11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
11.1. név
11.2.1. ország
11.2.2. irányítószám
11.2.3. helység
11.2.4. közterület neve, jellege
11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
11.2.6. emelet
11.2.7. ajtószám
11.3. aláírás helye.
12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye
3.2. a közjegyzői okirat száma
3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelős személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. fizetési számla adatai
5.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.1.2. fizetési számla száma
5.1.3. pénzforgalmi számla száma
5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3. ingóság adatai
5.3.1. gépjármű
5.3.1.1. gyártmány
5.3.1.2. típus
5.3.1.3. rendszám
5.3.1.4. szín
5.3.1.5. kategória
5.3.1.6. alvázszám
5.3.1.7. motorszám
5.3.1.8. gyártás éve
5.3.2. üzletrész
5.3.3. vízi jármű
5.3.4. légi jármű
5.3.5. egyéb ingóság
5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.3.5.2. mennyisége
5.3.5.3. ismert fekvési helye
5.4. értékpapír
5.5. követelés
5.6. ingatlan
5.6.1.1. ország
5.6.1.2. irányítószám
5.6.1.3. helység
5.6.1.4. közterület neve, jellege
5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
5.6.1.6. emelet
5.6.1.7. ajtószám
5.6.2. helyrajzi szám
5.7. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. A végrehajtással felmerült költségek:
8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
9. Az űrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történő felhívást a határidő megjelölésével.
10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
10.2. a végrehajtást kérőnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
10.3. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
10.4. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
10.5. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
10.6. a kötelezett kötelezően kitöltendő adatai.
11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
11.1. név
11.2.1. ország
11.2.2. irányítószám
11.2.3. helység
11.2.4. közterület neve, jellege
11.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
11.2.6. emelet
11.2.7. ajtószám
11.3. aláírás helye.
12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye
3.2. a közjegyzői okirat száma
3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege és pénzneme
3.6. a járulékok összege és pénzneme
3.7. a biztosított követelés jogcíme
3.8. a végrehajtás alá vonható zálogtárgy adatai
3.8.1 fizetési számla adatai
3.8.1.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
3.8.1.2. fizetési számla száma
3.8.1.3. pénzforgalmi számla száma
3.8.2. ingóság adatai
3.8.2.1. gépjármű
3.8.2.1.1. gyártmány
3.8.2.1.2. típus
3.8.2.1.3. rendszám
3.8.2.1.4. szín
3.8.2.1.5. kategória
3.8.2.1.6. alvázszám
3.8.2.1.7. motorszám
3.8.2.1.8. gyártás éve
3.8.2.2. üzletrész
3.8.2.3. vízi jármű
3.8.2.4. légi jármű
3.8.2.5. egyéb ingóság
3.8.2.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
3.8.2.5.2. mennyisége
3.8.2.5.3. ismert fekvési helye
3.8.2.6. értékpapír
3.8.2.7. követelés
3.8.3. ingatlan
3.8.3.1 címének adatai
3.8.3.1.1. ország
3.8.3.1.2. irányítószám
3.8.3.1.3. helység
3.8.3.1.4. közterület neve, jellege
3.8.3.1.5. házszám (épületszám, lépcsőházszám)
3.8.3.1.6. emelet
3.8.3.1.7. ajtószám
3.8.3.2. helyrajzi szám
3.8.3.3. tulajdoni hányad
3.9. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)
3.10. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:
5.1. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra
5.2. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 3.8.3. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
7.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
7.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. A végrehajtással felmerült költségek:
8.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
8.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
8.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
9. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
9.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
9.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,
9.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig kielégítést kereshet a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból
9.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
10.1. név
10.2.1. ország
10.2.2. irányítószám
10.2.3. helység
10.2.4. közterület neve, jellege
10.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
10.2.6. emelet
10.2.7. ajtószám
10.3. aláírás helye.
11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.
A zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránti kérelem űrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. előző név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetőségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetőségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetőségi adat vagy annak fellelését elősegítő adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselőjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. előző név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idő (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérő azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezető szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetőségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérő törvényes képviselőjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérő meghatalmazott képviselőjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérő ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzői okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzői okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye
3.2. a közjegyzői okirat száma
3.3. a közjegyzői okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege
3.6. a járulékok összege
3.7. a biztosított követelés jogcíme
3.8. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg)
3.9. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsőház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.
5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
5.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
5.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
5.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő
6.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
6.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
7. A végrehajtással felmerült költségek:
7.1. végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
7.2. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
7.4. végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
8. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
8.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
8.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
8.3. a végrehajtást kérőnek a követelés megszűnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási költség kielégítési kötelezettsége
8.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérő képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek előlegezése és viselése
8.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetősége és módja
8.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,
8.7. a közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően az adós tűrési kötelezettsége, amely szerint a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerződésben meghatározott összeg) erejéig a mellékletben felsorolt zálogtárgyakból a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény XI. fejezete szerint értékesítés útján (zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése) kielégítést keressen
8.8. az adós kötelezően kitöltendő adatai.
9. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
9.1. név
9.2.1. ország
9.2.2. irányítószám
9.2.3. helység
9.2.4. közterület neve, jellege
9.2.5. házszám (épületszám, lépcsőház)
9.2.6. emelet
9.2.7. ajtószám
9.3. aláírás helye.
10. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérői minőség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
11. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzői/közjegyzőhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. Az űrlap melléklete tartalmazza a zálogtárgyak adatait a sorszámuk, megnevezésük és a legalacsonyabb árverési vételár vagy annak számítási módja feltüntetésével.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely (székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetőségi adat, a kamatkövetelés és az ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelő rovatában a végrehajtást kérő által megjelölendő adatok.”

3–7. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez21

1

A rendelet a 21. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 3–7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére