• Tartalom

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet

a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról1

2018.01.01.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §2 A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának

a)3 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 27. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében és 44. §-ában, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontjában – kizárólag a bejelentés elmulasztása esetén –, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.) 3. § (1) bekezdésében és 11. §-ában meghatározott rendelkezések megsértése miatt, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 6. § (1) bekezdés a), b), d), e) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

c)5

d)6 az Mt. 53. § (3) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 113. §-ában és 114. §-ában foglalt, a nőkre, a fiatal, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó előírások megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

e)7

f)8 az Mt. 86–135. §-ában meghatározott szabályok megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

g)9 az Mt. 136–147. §-ában és 154–165. §-ában, az Efo. 4. §-ában, valamint a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló Korm. rendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

h) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 7/A. §-ában meghatározott jogkövetkezmény,

i)10 az Mt. 215. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vétel hiánya miatt és az Mt. 216–218. §-ában foglaltak megsértése esetén a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d), e), f) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

j)11 az Mt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

k)12 a Met. 3. § (1a) bekezdése szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Met. 7/B. § (1) bekezdése szerinti megsértése miatt a Met. 7/B. §-ában meghatározott jogkövetkezmény, illetve a Met. 8/D. § (1)–(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt a Met. 8/D. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény

alkalmazása esetén van helye.

2. § (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § d) és f) pontja, valamint e § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az 1. § c) és e) pontja.

1

A rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 41. § (7) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte 2021. január 1. napjával.

2

Az 1. § nyitó szövegrésze az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § b) pontja a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § c) pontját hatályon kívül helyezte a 2. § (3) bekezdése.

6

Az 1. § d) pontja a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § e) pontját hatályon kívül helyezte a 2. § (3) bekezdése.

8

Az 1. § f) pontja a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § g) pontja a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 15. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § i) pontja a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet 15. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 1. § j) pontja az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. § k) pontját az 56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére