• Tartalom

2012. évi XXXII. törvény

2012. évi XXXII. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról1

2012.04.15.

1–3. §2

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Pp.-nek az e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. április 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. április 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 98. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére