• Tartalom

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.03.29.

A Kormány

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 4–9. § és a 14. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11–12. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Szt. 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképző iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplő, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődő képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2014. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak.

2. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4–14. §2

1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez3

Állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.

A

B

C

D

2.

Sorszám

Megye/főváros

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosítószáma

3.

I/1.

Bács-Kiskun

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

4.

I/2.

Bács-Kiskun

Avionikus

54 525 03

5.

I/3.

Bács-Kiskun

Bányaipari technikus

54 544 01

6.

I/4.

Bács-Kiskun

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

7.

I/5.

Bács-Kiskun

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

8.

I/6.

Bács-Kiskun

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

9.

I/7.

Bács-Kiskun

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

10.

I/8.

Bács-Kiskun

Fegyverműszerész

54 863 01

11.

I/9.

Bács-Kiskun

Foglalkozás-szervező

55 762 01

12.

I/10.

Bács-Kiskun

Fogtechnikus

55 724 01

13.

I/11.

Bács-Kiskun

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

14.

I/12.

Bács-Kiskun

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

15.

I/13.

Bács-Kiskun

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

52 725 03

16.

I/14.

Bács-Kiskun

Hajózási technikus

54 841 01

17.

I/15.

Bács-Kiskun

IT mentor

54 482 01

18.

I/16.

Bács-Kiskun

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

19.

I/17.

Bács-Kiskun

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

20.

I/18.

Bács-Kiskun

Kohászati technikus

54 521 04

21.

I/19.

Bács-Kiskun

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

22.

I/20.

Bács-Kiskun

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

23.

I/21.

Bács-Kiskun

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

24.

I/22.

Bács-Kiskun

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

25.

I/23.

Bács-Kiskun

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

26.

I/24.

Bács-Kiskun

Matróz-gépkezelő

34 841 02

27.

I/25.

Bács-Kiskun

Molnár

34 541 04

28.

I/26.

Bács-Kiskun

Nonprofit menedzser

54 345 02

29.

I/27.

Bács-Kiskun

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

30.

I/28.

Bács-Kiskun

Ortopédiai műszerész

54 726 02

31.

I/29.

Bács-Kiskun

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

32.

I/30.

Bács-Kiskun

Papíripari technikus

55 524 04

33.

I/31.

Bács-Kiskun

Repülőgépész

54 525 05

34.

I/32.

Bács-Kiskun

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

35.

I/33.

Bács-Kiskun

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

36.

I/34.

Bács-Kiskun

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

37.

I/35.

Bács-Kiskun

Térképész szaktechnikus

55 581 03

38.

I/36.

Bács-Kiskun

Természetvédelmi szaktechnikus

55 850 05

39.

I/37.

Bács-Kiskun

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

40.

I/38.

Bács-Kiskun

Vadászpuska műves

55 863 02

41.

I/39.

Bács-Kiskun

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

42.

I/40.

Bács-Kiskun

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

43.

I/41.

Bács-Kiskun

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

44.

I/42.

Bács-Kiskun

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

45.

I/43.

Bács-Kiskun

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

46.

I/44.

Bács-Kiskun

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

47.

I/45.

Bács-Kiskun

Vasútijármű-technikus

55 525 03

48.

I/46.

Bács-Kiskun

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

49.

I/47.

Bács-Kiskun

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

50.

I/48.

Bács-Kiskun

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

51.

II/1.

Baranya

Abroncsgyártó

34 543 01

52.

II/2.

Baranya

Autógyártó

34 521 01

53.

II/3.

Baranya

Avionikus

54 525 03

54.

II/4.

Baranya

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

55.

II/5.

Baranya

Fegyverműszerész

54 863 01

56.

II/6.

Baranya

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

57.

II/7.

Baranya

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

58.

II/8.

Baranya

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

59.

II/9.

Baranya

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

60.

II/10.

Baranya

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

61.

II/11.

Baranya

Hajózási technikus

54 841 01

62.

II/12.

Baranya

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

63.

II/13.

Baranya

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

64.

II/14.

Baranya

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

65.

II/15.

Baranya

Kohászati technikus

54 521 04

66.

II/16.

Baranya

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

67.

II/17.

Baranya

Lovász

34 621 02

68.

II/18.

Baranya

Matróz-gépkezelő

34 841 02

69.

II/19.

Baranya

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

70.

II/20.

Baranya

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

71.

II/21.

Baranya

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

72.

II/22.

Baranya

Ortopédiai műszerész

54 726 02

73.

II/23.

Baranya

Papíripari technikus

55 524 04

74.

II/24.

Baranya

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

75.

II/25.

Baranya

Repülőgépész

54 525 05

76.

II/26.

Baranya

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

77.

II/27.

Baranya

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

78.

II/28.

Baranya

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

79.

II/29.

Baranya

Vadászpuska műves

55 863 02

80.

II/30.

Baranya

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

81.

II/31.

Baranya

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

82.

II/32.

Baranya

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

83.

II/33.

Baranya

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

84.

II/34.

Baranya

Vasútijármű-technikus

55 525 03

85.

II/35.

Baranya

Virágdekoratőr

35 215 02

86.

II/36.

Baranya

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

87.

III/1.

Békés

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

88.

III/2.

Békés

Avionikus

54 525 03

89.

III/3.

Békés

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

90.

III/4.

Békés

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

91.

III/5.

Békés

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

92.

III/6.

Békés

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

93.

III/7.

Békés

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

94.

III/8.

Békés

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

95.

III/9.

Békés

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

96.

III/10.

Békés

Fegyverműszerész

54 863 01

97.

III/11.

Békés

Foglalkozás-szervező

55 762 01

98.

III/12.

Békés

Fogtechnikus

55 724 01

99.

III/13.

Békés

Gumiipari technikus

54 543 02

100.

III/14.

Békés

Hajózási technikus

54 841 01

101.

III/15.

Békés

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

102.

III/16.

Békés

IT mentor

54 482 01

103.

III/17.

Békés

Kertészeti szaktechnikus

55 622 01

104.

III/18.

Békés

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

105.

III/19.

Békés

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

106.

III/20.

Békés

Kohászati technikus

54 521 04

107.

III/21.

Békés

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

108.

III/22.

Békés

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

109.

III/23.

Békés

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

110.

III/24.

Békés

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

111.

III/25.

Békés

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

112.

III/26.

Békés

Matróz-gépkezelő

34 841 02

113.

III/27.

Békés

Molnár

34 541 04

114.

III/28.

Békés

Nonprofit menedzser

54 345 02

115.

III/29.

Békés

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

116.

III/30.

Békés

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

117.

III/31.

Békés

Ortopédiai műszerész

54 726 02

118.

III/32.

Békés

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

119.

III/33.

Békés

Papíripari technikus

55 524 04

120.

III/34.

Békés

Repülőgépész

54 525 05

121.

III/35.

Békés

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

122.

III/36.

Békés

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

123.

III/37.

Békés

Térképész szaktechnikus

55 581 03

124.

III/38.

Békés

Természetvédelmi szaktechnikus

55 850 05

125.

III/39.

Békés

Útépítő

34 582 11

126.

III/40.

Békés

Vadászpuska műves

55 863 02

127.

III/41.

Békés

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

128.

III/42.

Békés

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

129.

III/43.

Békés

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

130.

III/44.

Békés

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

131.

III/45.

Békés

Vasútijármű-technikus

55 525 03

132.

III/46.

Békés

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

133.

III/47.

Békés

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

134.

III/48.

Békés

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

135.

IV/1.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Abroncsgyártó

34 543 01

136.

IV/2.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

137.

IV/3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

138.

IV/4.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Avionikus

54 525 03

139.

IV/5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

140.

IV/6.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

141.

 

 

 

 

142.

IV/8.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fegyverműszerész

54 863 01

143.

IV/9.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

144.

IV/10.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Finommechanikai műszerész

34 521 02

145.

IV/11.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Foglalkozás-szervező

55 762 01

146.

IV/12.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Formacikk-gyártó

34 543 03

147.

IV/13.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gazdasági informatikus

54 481 02

148.

IV/14.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

149.

IV/15.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

150.

IV/16.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gumiipari technikus

54 543 02

151.

IV/17.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

152.

IV/18.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hajózási technikus

54 841 01

153.

IV/19.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Halász, haltenyésztő

34 624 01

154.

IV/20.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

55 541 04

155.

IV/21.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

34 525 04

156.

IV/22.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kertészeti szaktechnikus

55 622 01

157.

IV/23.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

158.

IV/24.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

159.

IV/25.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Létesítményi energetikus

55 582 01

160.

IV/26.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Lovastúra-vezető

54 812 02

161.

IV/27.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Matróz-gépkezelő

34 841 02

162.

IV/28.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Motorkerékpár-szerelő

34 525 07

163.

IV/29.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

164.

IV/30.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

165.

IV/31.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Műemléki helyreállító

35 582 05

166.

IV/32.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Műszeres analitikus

55 524 03

167.

IV/33.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nonprofit menedzser

54 345 02

168.

IV/34.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

169.

IV/35.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

170.

IV/36.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ortopédiai műszerész

54 726 02

171.

IV/37.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

172.

IV/38.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 343 01

173.

IV/39.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Pszichiátriai gondozó

55 762 04

174.

IV/40.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

175.

IV/41.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Repülőgépész

54 525 05

176.

IV/42.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

177.

IV/43.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

178.

IV/44.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szállítmányozási ügyintéző

54 841 04

179.

IV/45.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

180.

IV/46.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vadászpuska műves

55 863 02

181.

IV/47.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vasútijármű-technikus

55 525 03

182.

IV/48.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

183.

IV/49.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

184.

V/1.

Budapest

Állattartó szakmunkás

35 621 01

185.

V/2.

Budapest

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 01

186.

V/3.

Budapest

Bányaipari technikus

54 544 01

187.

V/4.

Budapest

Biogazdálkodó

35 621 02

188.

V/5.

Budapest

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

54 623 01

189.

V/6.

Budapest

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

190.

V/7.

Budapest

Erdészeti szakmunkás

34 623 01

191.

V/8.

Budapest

Fegyverműszerész

54 863 01

192.

V/9.

Budapest

Halász, haltenyésztő

34 624 01

193.

V/10.

Budapest

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

194.

V/11.

Budapest

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

34 811 02

195.

V/12.

Budapest

Molnár

34 541 04

196.

V/13.

Budapest

Vadászpuska műves

55 863 02

197.

VI/1.

Csongrád

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

198.

VI/2.

Csongrád

Autógyártó

34 521 01

199.

VI/3.

Csongrád

Avionikus

54 525 03

200.

VI/4.

Csongrád

Bányaipari technikus

54 544 01

201.

VI/5.

Csongrád

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

202.

VI/6.

Csongrád

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

203.

VI/7.

Csongrád

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

204.

VI/8.

Csongrád

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

205.

VI/9.

Csongrád

Foglalkozás-szervező

55 762 01

206.

VI/10.

Csongrád

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

207.

VI/11.

Csongrád

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

208.

VI/12.

Csongrád

Hajózási technikus

54 841 01

209.

VI/13.

Csongrád

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

210.

VI/14.

Csongrád

IT mentor

54 482 01

211.

VI/15.

Csongrád

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

212.

VI/16.

Csongrád

Kohászati technikus

54 521 04

213.

VI/17.

Csongrád

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

214.

VI/18.

Csongrád

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

215.

VI/19.

Csongrád

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

216.

VI/20.

Csongrád

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

217.

VI/21.

Csongrád

Matróz-gépkezelő

34 841 02

218.

VI/22.

Csongrád

Molnár

34 541 04

219.

VI/23.

Csongrád

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

220.

VI/24.

Csongrád

Nonprofit menedzser

54 345 02

221.

VI/25.

Csongrád

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

222.

VI/26.

Csongrád

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

223.

VI/27.

Csongrád

Ortopédiai műszerész

54 726 02

224.

VI/28.

Csongrád

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

225.

VI/29.

Csongrád

Papíripari technikus

55 524 04

226.

VI/30.

Csongrád

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

227.

VI/31.

Csongrád

Repülőgépész

54 525 05

228.

VI/32.

Csongrád

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

229.

VI/33.

Csongrád

Térképész szaktechnikus

55 581 03

230.

VI/34.

Csongrád

Útépítő

34 582 11

231.

VI/35.

Csongrád

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

232.

VI/36.

Csongrád

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

233.

VI/37.

Csongrád

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

234.

VI/38.

Csongrád

Vasútijármű-technikus

55 525 03

235.

VI/39.

Csongrád

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

236.

VI/40.

Csongrád

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

237.

VI/41.

Csongrád

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

238.

VII/1.

Fejér

Avionikus

54 525 03

239.

VII/2.

Fejér

Bányaipari technikus

54 544 01

240.

VII/3.

Fejér

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

241.

VII/4.

Fejér

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

242.

VII/5.

Fejér

Cipőkészítő

34 542 02

243.

VII/6.

Fejér

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

244.

VII/7.

Fejér

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

245.

VII/8.

Fejér

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

246.

VII/9.

Fejér

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

247.

VII/10.

Fejér

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

248.

VII/11.

Fejér

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

249.

VII/12.

Fejér

Faipari technikus

54 543 01

250.

VII/13.

Fejér

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

251

VII/14.

Fejér

Finommechanikai műszerész

34 521 02

252.

VII/15.

Fejér

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

253.

VII/16.

Fejér

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

254.

VII/17.

Fejér

Foglalkozás-szervező

55 762 01

255.

VII/18.

Fejér

Fogtechnikus

55 724 01

256.

VII/19.

Fejér

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

257.

VII/20.

Fejér

Gazdasági informatikus

54 481 02

258.

VII/21.

Fejér

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

259.

VII/22.

Fejér

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

260.

VII/23.

Fejér

Gyakorló fodrász

52 815 01

261.

VII/24.

Fejér

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

52 720 03

262.

VII/25.

Fejér

Gyakorló kozmetikus

52 815 02

263.

VII/26.

Fejér

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

264.

VII/27.

Fejér

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

265.

VII/28.

Fejér

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

266.

VII/29.

Fejér

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

55 541 04

267.

VII/30.

Fejér

Idegenvezető

54 812 01

268.

VII/31.

Fejér

Irodai asszisztens

54 346 01

269.

VII/32.

Fejér

Kályhás

34 582 06

270.

VII/33.

Fejér

Kertészeti szaktechnikus

55 622 01

271.

VII/34.

Fejér

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

272.

VII/35.

Fejér

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

273.

VII/36.

Fejér

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

274.

VII/37.

Fejér

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

275.

VII/38.

Fejér

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

276.

VII/39.

Fejér

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

277.

VII/40.

Fejér

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

278.

VII/41.

Fejér

Matróz-gépkezelő

34 841 02

279.

VII/42.

Fejér

Mentálhigiénés asszisztens

55 762 03

280.

VII/43.

Fejér

Mezőgazdasági gépésztechnikus

54 521 05

281.

VII/44.

Fejér

Mezőgazdasági technikus

54 621 02

282.

VII/45.

Fejér

Mozgókép- és animációkészítő

54 213 03

283.

VII/46.

Fejér

Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

284.

VII/47.

Fejér

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

285.

VII/48.

Fejér

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

286.

VII/49.

Fejér

Műszaki informatikus

54 481 05

287.

VII/50.

Fejér

Műszeres analitikus

55 524 03

288.

VII/51.

Fejér

Nonprofit menedzser

54 345 02

289.

VII/52.

Fejér

Növényvédelmi szaktechnikus

55 621 02

290.

VII/53.

Fejér

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

291.

VII/54.

Fejér

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

292.

VII/55.

Fejér

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

293.

VII/56.

Fejér

Ortopédiai műszerész

54 726 02

294.

VII/57.

Fejér

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

295.

VII/58.

Fejér

Papíripari technikus

55 524 04

296.

VII/59.

Fejér

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

297.

VII/60.

Fejér

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 343 01

298.

VII/61.

Fejér

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

299.

VII/62.

Fejér

Repülőgépész

54 525 05

300.

VII/63.

Fejér

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

301.

VII/64.

Fejér

Sommelier

35 811 01

302.

VII/65.

Fejér

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

303.

VII/66.

Fejér

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

304.

VII/67.

Fejér

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

55 541 06

305.

VII/68.

Fejér

Szállítmányozási ügyintéző

54 841 04

306.

VII/69.

Fejér

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

307.

VII/70.

Fejér

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

55 762 06

308.

VII/71.

Fejér

Szoftverfejlesztő

54 213 05

309.

VII/72.

Fejér

Szőlész-borász

34 541 06

310.

VII/73.

Fejér

Tartósítóipari szaktechnikus

55 541 07

311.

VII/74.

Fejér

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

312.

VII/75.

Fejér

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

313.

VII/76.

Fejér

Természetvédelmi szaktechnikus

55 850 05

314.

VII/77.

Fejér

Textilipari technikus

54 542 03

315.

VII/78.

Fejér

Turisztikai szervező, értékesítő

54 812 03

316.

VII/79.

Fejér

Vadászpuska műves

55 863 02

317.

VII/80.

Fejér

Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 02

318.

VII/81.

Fejér

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 03

319.

VII/82.

Fejér

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

320.

VII/83.

Fejér

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

321.

VII/84.

Fejér

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

322.

VII/85.

Fejér

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

323.

VII/86.

Fejér

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

324.

VII/87.

Fejér

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

325.

VII/88.

Fejér

Vasútijármű-technikus

55 525 03

326.

VII/89.

Fejér

Vendéglátó-üzletvezető

35 811 02

327.

VII/90.

Fejér

Virágdekoratőr

35 215 02

328.

VII/91.

Fejér

Virágkötő és virágkereskedő

34 215 04

329.

VII/92.

Fejér

Vízgazdálkodó szaktechnikus

55 850 06

330.

VII/93.

Fejér

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

331.

VII/94.

Fejér

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

332.

VII/95.

Fejér

Vízügyi technikus

54 853 01

333.

VIII/1.

Győr-Moson-Sopron

Abroncsgyártó

34 543 01

334.

VIII/2.

Győr-Moson-Sopron

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

335.

VIII/3.

Győr-Moson-Sopron

Állattartó szakmunkás

35 621 01

336.

VIII/4.

Győr-Moson-Sopron

Avionikus

54 525 03

337.

VIII/5.

Győr-Moson-Sopron

Bányaipari technikus

54 544 01

338.

VIII/6.

Győr-Moson-Sopron

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

339.

VIII/7.

Győr-Moson-Sopron

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

340.

VIII/8.

Győr-Moson-Sopron

Cipőkészítő

34 542 02

341.

VIII/9.

Győr-Moson-Sopron

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

342.

VIII/10.

Győr-Moson-Sopron

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

343.

VIII/11.

Győr-Moson-Sopron

Édesipari termékgyártó

34 541 01

344.

VIII/12.

Győr-Moson-Sopron

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

345.

VIII/13.

Győr-Moson-Sopron

Élelmiszeripari szakmunkás

34 541 02

346.

VIII/14.

Győr-Moson-Sopron

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

347.

VIII/15.

Győr-Moson-Sopron

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

348.

VIII/16.

Győr-Moson-Sopron

Fegyverműszerész

54 863 01

349.

VIII/17.

Győr-Moson-Sopron

Férfiszabó

34 542 04

350.

VIII/18.

Győr-Moson-Sopron

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

351.

VIII/19.

Győr-Moson-Sopron

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

352.

VIII/20.

Győr-Moson-Sopron

Foglalkozás-szervező

55 762 01

353.

VIII/21.

Győr-Moson-Sopron

Fogtechnikus

55 724 01

354.

VIII/22.

Győr-Moson-Sopron

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

355.

VIII/23.

Győr-Moson-Sopron

Formacikk-gyártó

34 543 03

356.

VIII/24.

Győr-Moson-Sopron

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

357.

VIII/25.

Győr-Moson-Sopron

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

358.

VIII/26.

Győr-Moson-Sopron

Gerontológiai gondozó

55 762 02

359.

VIII/27.

Győr-Moson-Sopron

Gumiipari technikus

54 543 02

360.

VIII/28.

Győr-Moson-Sopron

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 01

361.

VIII/29.

Győr-Moson-Sopron

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

362.

VIII/30.

Győr-Moson-Sopron

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

363.

VIII/31.

Győr-Moson-Sopron

Hajózási technikus

54 841 01

364.

VIII/32.

Győr-Moson-Sopron

Halász, haltenyésztő

34 624 01

365.

VIII/33.

Győr-Moson-Sopron

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

366.

VIII/34.

Győr-Moson-Sopron

Idegenvezető

54 812 01

367.

VIII/35.

Győr-Moson-Sopron

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

368.

VIII/36.

Győr-Moson-Sopron

IT mentor

54 482 01

369.

VIII/37.

Győr-Moson-Sopron

Kályhás

34 582 06

370.

VIII/38.

Győr-Moson-Sopron

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 761 02

371.

VIII/39.

Győr-Moson-Sopron

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

372.

VIII/40.

Győr-Moson-Sopron

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

373.

VIII/41.

Győr-Moson-Sopron

Kohászati technikus

54 521 04

374.

VIII/42.

Győr-Moson-Sopron

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

375.

VIII/43.

Győr-Moson-Sopron

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

376.

VIII/44.

Győr-Moson-Sopron

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

377.

VIII/45.

Győr-Moson-Sopron

Laboratóriumi technikus

54 524 01

378.

VIII/46.

Győr-Moson-Sopron

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

379.

VIII/47.

Győr-Moson-Sopron

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

380.

VIII/48.

Győr-Moson-Sopron

Létesítményi energetikus

55 582 01

381.

VIII/49.

Győr-Moson-Sopron

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

382.

VIII/50.

Győr-Moson-Sopron

Matróz-gépkezelő

34 841 02

383.

VIII/51.

Győr-Moson-Sopron

Mentálhigiénés asszisztens

55 762 03

384.

VIII/52.

Győr-Moson-Sopron

Molnár

34 541 04

385.

VIII/53.

Győr-Moson-Sopron

Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

386.

VIII/54.

Győr-Moson-Sopron

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

387.

VIII/55.

Győr-Moson-Sopron

Műemléki helyreállító

35 582 05

388.

VIII/56.

Győr-Moson-Sopron

Műszeres analitikus

55 524 03

389.

VIII/57.

Győr-Moson-Sopron

Nonprofit menedzser

54 345 02

390.

VIII/58.

Győr-Moson-Sopron

Növényvédelmi szaktechnikus

55 621 02

391.

VIII/59.

Győr-Moson-Sopron

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

392.

VIII/60.

Győr-Moson-Sopron

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

393.

VIII/61.

Győr-Moson-Sopron

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

394.

VIII/62.

Győr-Moson-Sopron

Ortopédiai műszerész

54 726 02

395.

VIII/63.

Győr-Moson-Sopron

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

396.

VIII/64.

Győr-Moson-Sopron

Papíripari technikus

55 524 04

397.

VIII/65.

Győr-Moson-Sopron

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

398.

VIII/66.

Győr-Moson-Sopron

Pszichiátriai gondozó

55 762 04

399.

VIII/67.

Győr-Moson-Sopron

Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 01

400.

VIII/68.

Győr-Moson-Sopron

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

401.

VIII/69.

Győr-Moson-Sopron

Repülőgépész

54 525 05

402.

VIII/70.

Győr-Moson-Sopron

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

403.

VIII/71.

Győr-Moson-Sopron

Sommelier

35 811 01

404.

VIII/72.

Győr-Moson-Sopron

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

405.

VIII/73.

Győr-Moson-Sopron

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

406.

VIII/74.

Győr-Moson-Sopron

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

407.

VIII/75.

Győr-Moson-Sopron

Szociális asszisztens

54 762 02

408.

VIII/76.

Győr-Moson-Sopron

Szociális szakgondozó

54 762 03

409.

VIII/77.

Győr-Moson-Sopron

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

55 762 06

410.

VIII/78.

Győr-Moson-Sopron

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

411.

VIII/79.

Győr-Moson-Sopron

Térképész szaktechnikus

55 581 03

412.

VIII/80.

Győr-Moson-Sopron

Textilipari technikus

54 542 03

413.

VIII/81.

Győr-Moson-Sopron

Útépítő

34 582 11

414.

VIII/82.

Győr-Moson-Sopron

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

415.

VIII/83.

Győr-Moson-Sopron

Vadászpuska műves

55 863 02

416.

VIII/84.

Győr-Moson-Sopron

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

417.

VIII/85.

Győr-Moson-Sopron

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

418.

VIII/86.

Győr-Moson-Sopron

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

419.

VIII/87.

Győr-Moson-Sopron

Vegyipari technikus

54 524 02

420.

VIII/88.

Győr-Moson-Sopron

Virágdekoratőr

35 215 02

421.

VIII/89.

Győr-Moson-Sopron

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

422.

VIII/90.

Győr-Moson-Sopron

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

423.

VIII/91.

Győr-Moson-Sopron

Vízügyi technikus

54 853 01

424.

IX/1.

Hajdú-Bihar

Avionikus

54 525 03

425.

IX/2.

Hajdú-Bihar

Bányaipari technikus

54 544 01

426.

IX/3.

Hajdú-Bihar

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

427.

IX/4.

Hajdú-Bihar

Fegyverműszerész

54 863 01

428.

IX/5.

Hajdú-Bihar

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

429.

IX/6.

Hajdú-Bihar

Hajózási technikus

54 841 01

430.

IX/7.

Hajdú-Bihar

Halász, haltenyésztő

34 624 01

431.

IX/8.

Hajdú-Bihar

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

432.

IX/9.

Hajdú-Bihar

Kályhás

34 582 06

433.

IX/10.

Hajdú-Bihar

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

434.

IX/11.

Hajdú-Bihar

Kohászati technikus

54 521 04

435.

IX/12.

Hajdú-Bihar

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

436.

IX/13.

Hajdú-Bihar

Matróz-gépkezelő

34 841 02

437.

IX/14.

Hajdú-Bihar

Nonprofit menedzser

54 345 02

438.

IX/15.

Hajdú-Bihar

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

439.

IX/16.

Hajdú-Bihar

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

440.

IX/17.

Hajdú-Bihar

Repülőgépész

54 525 05

441.

IX/18.

Hajdú-Bihar

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

442.

IX/19.

Hajdú-Bihar

Sommelier

35 811 01

443.

IX/20.

Hajdú-Bihar

Szőlész-borász

34 541 06

444.

IX/21.

Hajdú-Bihar

Térképész szaktechnikus

55 581 03

445.

IX/22.

Hajdú-Bihar

Útépítő

34 582 11

446.

IX/23.

Hajdú-Bihar

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

447.

IX/24.

Hajdú-Bihar

Vadászpuska műves

55 863 02

448.

IX/25.

Hajdú-Bihar

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

449.

IX/26.

Hajdú-Bihar

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

450.

IX/27.

Hajdú-Bihar

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

451.

X/1.

Heves

Abroncsgyártó

34 543 01

452.

X/2.

Heves

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

453.

X/3.

Heves

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

454.

X/4.

Heves

Avionikus

54 525 03

455.

X/5.

Heves

Bőrdíszműves

34 542 01

456.

X/6.

Heves

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

457.

X/7.

Heves

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

458.

X/8.

Heves

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

459.

X/9.

Heves

Faipari technikus

54 543 01

460.

 

 

 

 

461.

X/11.

Heves

Fegyverműszerész

54 863 01

462.

X/12.

Heves

Finommechanikai műszerész

34 521 02

463.

X/13.

Heves

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

464.

X/14.

Heves

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

465.

X/15.

Heves

Fogászati asszisztens

54 720 02

466.

X/16.

Heves

Foglalkozás-szervező

55 762 01

467.

X/17.

Heves

Fogtechnikus

55 724 01

468.

X/18.

Heves

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

469.

X/19.

Heves

Formacikk-gyártó

34 543 03

470.

X/20.

Heves

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

471.

X/21.

Heves

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

472.

X/22.

Heves

Gerontológiai gondozó

55 762 02

473.

X/23.

Heves

Gumiipari technikus

54 543 02

474.

X/24.

Heves

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

54 140 01

475.

X/25.

Heves

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

476.

X/26.

Heves

Hajózási technikus

54 841 01

477.

X/27.

Heves

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

478.

X/28.

Heves

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

479.

X/29.

Heves

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

480.

X/30.

Heves

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

481.

X/31.

Heves

Kohászati technikus

54 521 04

482.

X/32.

Heves

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

483.

X/33.

Heves

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

484.

X/34.

Heves

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

485.

X/35.

Heves

Létesítményi energetikus

55 582 01

486.

X/36.

Heves

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

487.

X/37.

Heves

Matróz-gépkezelő

34 841 02

488.

X/38.

Heves

Molnár

34 541 04

489.

X/39.

Heves

Műbútorasztalos

35 543 01

490.

X/40.

Heves

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

491.

X/41.

Heves

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

492.

X/42.

Heves

Műszeres analitikus

55 524 03

493.

X/43.

Heves

Nonprofit menedzser

54 345 02

494.

X/44.

Heves

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

495.

X/45.

Heves

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

496.

X/46.

Heves

Ortopédiai műszerész

54 726 02

497.

X/47.

Heves

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

498.

X/48.

Heves

Papíripari technikus

55 524 04

499.

X/49.

Heves

Patkolókovács

35 521 03

500.

X/50.

Heves

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

501.

X/51.

Heves

Pszichiátriai gondozó

55 762 04

502.

X/52.

Heves

Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 01

503.

X/53.

Heves

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

504.

X/54.

Heves

Repülőgépész

54 525 05

505.

X/55.

Heves

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

506.

X/56.

Heves

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

507.

X/57.

Heves

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

508.

X/58.

Heves

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

509.

X/59.

Heves

Térképész szaktechnikus

55 581 03

510.

X/60.

Heves

Vadászpuska műves

55 863 02

511.

X/61.

Heves

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

512.

X/62.

Heves

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

513.

X/63.

Heves

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

514.

X/64.

Heves

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

515.

X/65.

Heves

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

516.

X/66.

Heves

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

517.

X/67.

Heves

Vasútijármű-technikus

55 525 03

518.

X/68.

Heves

Vegyipari technikus

54 524 02

519.

X/69.

Heves

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

520.

X/70.

Heves

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

521.

XI/1.

Jász-Nagykun-Szolnok

Avionikus

54 525 03

522.

XI/2.

Jász-Nagykun-Szolnok

Bányaipari technikus

54 544 01

523.

XI/3.

Jász-Nagykun-Szolnok

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

54 623 01

524.

XI/4.

Jász-Nagykun-Szolnok

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

525.

XI/5.

Jász-Nagykun-Szolnok

Erdészeti szakmunkás

34 623 01

526.

XI/6.

Jász-Nagykun-Szolnok

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

527.

XI/7.

Jász-Nagykun-Szolnok

Fegyverműszerész

54 863 01

528.

XI/8.

Jász-Nagykun-Szolnok

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

529.

XI/9.

Jász-Nagykun-Szolnok

Hajózási technikus

54 841 01

530.

XI/10.

Jász-Nagykun-Szolnok

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

531.

XI/11.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kályhás

34 582 06

532.

XI/12.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

533.

XI/13.

Jász-Nagykun-Szolnok

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

534.

XI/14.

Jász-Nagykun-Szolnok

Kohászati technikus

54 521 04

535.

XI/15.

Jász-Nagykun-Szolnok

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

536.

XI/16.

Jász-Nagykun-Szolnok

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

537.

XI/17.

Jász-Nagykun-Szolnok

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

538.

XI/18.

Jász-Nagykun-Szolnok

Matróz-gépkezelő

34 841 02

539.

XI/19.

Jász-Nagykun-Szolnok

Nonprofit menedzser

54 345 02

540.

XI/20.

Jász-Nagykun-Szolnok

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

541.

XI/21.

Jász-Nagykun-Szolnok

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

542.

XI/22.

Jász-Nagykun-Szolnok

Repülőgépész

54 525 05

543.

XI/23.

Jász-Nagykun-Szolnok

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

544.

XI/24.

Jász-Nagykun-Szolnok

Sommelier

35 811 01

545.

XI/25.

Jász-Nagykun-Szolnok

Szőlész-borász

34 541 06

546.

XI/26.

Jász-Nagykun-Szolnok

Térképész szaktechnikus

55 581 03

547.

XI/27.

Jász-Nagykun-Szolnok

Vadászpuska műves

55 863 02

548.

XI/28.

Jász-Nagykun-Szolnok

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

549.

XI/29.

Jász-Nagykun-Szolnok

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

550.

XI/30.

Jász-Nagykun-Szolnok

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

551.

XII/1.

Komárom-Esztergom

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

552.

XII/2.

Komárom-Esztergom

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 01

553.

XII/3.

Komárom-Esztergom

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

554.

XII/4.

Komárom-Esztergom

Automatikai technikus

54 523 01

555.

XII/5.

Komárom-Esztergom

Avionikus

54 525 03

556.

XII/6.

Komárom-Esztergom

Bányaipari technikus

54 544 01

557.

XII/7.

Komárom-Esztergom

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

558.

XII/8.

Komárom-Esztergom

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

559.

XII/9.

Komárom-Esztergom

Cipőkészítő

34 542 02

560.

XII/10.

Komárom-Esztergom

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

561.

XII/11.

Komárom-Esztergom

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

562.

XII/12.

Komárom-Esztergom

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

563.

XII/13.

Komárom-Esztergom

Édesipari termékgyártó

34 541 01

564.

XII/14.

Komárom-Esztergom

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

565.

XII/15.

Komárom-Esztergom

Élelmiszeripari szakmunkás

34 541 02

566.

XII/16.

Komárom-Esztergom

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

567.

XII/17.

Komárom-Esztergom

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

568.

XII/18.

Komárom-Esztergom

Faipari technikus

54 543 01

569.

 

 

 

 

570.

XII/20.

Komárom-Esztergom

Fegyverműszerész

54 863 01

571.

XII/21.

Komárom-Esztergom

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

572.

XII/22.

Komárom-Esztergom

Finommechanikai műszerész

34 521 02

573.

XII/23.

Komárom-Esztergom

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

574.

XII/24.

Komárom-Esztergom

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

575.

XII/25.

Komárom-Esztergom

Foglalkozás-szervező

55 762 01

576.

XII/26.

Komárom-Esztergom

Fogtechnikus

55 724 01

577.

XII/27.

Komárom-Esztergom

Formacikk-gyártó

34 543 03

578.

XII/28.

Komárom-Esztergom

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

579.

XII/29.

Komárom-Esztergom

Gazdasági informatikus

54 481 02

580.

XII/30.

Komárom-Esztergom

Gyakorló fodrász

52 815 01

581.

XII/31.

Komárom-Esztergom

Gyakorló kozmetikus

52 815 02

582.

XII/32.

Komárom-Esztergom

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 01

583.

XII/33.

Komárom-Esztergom

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

35 622 01

584.

XII/34.

Komárom-Esztergom

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

585.

XII/35.

Komárom-Esztergom

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

54 140 01

586.

XII/36.

Komárom-Esztergom

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

587.

XII/37.

Komárom-Esztergom

Hajózási technikus

54 841 01

588.

XII/38.

Komárom-Esztergom

Halász, haltenyésztő

34 624 01

589.

XII/39.

Komárom-Esztergom

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

590.

XII/40.

Komárom-Esztergom

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

55 541 04

591.

XII/41.

Komárom-Esztergom

Irodai asszisztens

54 346 01

592.

XII/42.

Komárom-Esztergom

IT mentor

54 482 01

593.

XII/43.

Komárom-Esztergom

Kályhás

34 582 06

594.

XII/44.

Komárom-Esztergom

Kertészeti szaktechnikus

55 622 01

595.

XII/45.

Komárom-Esztergom

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

596.

XII/46.

Komárom-Esztergom

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

597.

XII/47.

Komárom-Esztergom

Kohászati technikus

54 521 04

598.

XII/48.

Komárom-Esztergom

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 07

599.

XII/49.

Komárom-Esztergom

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

600.

XII/50.

Komárom-Esztergom

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

601.

XII/51.

Komárom-Esztergom

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

602.

XII/52.

Komárom-Esztergom

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

603.

XII/53.

Komárom-Esztergom

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

604.

XII/54.

Komárom-Esztergom

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

605.

XII/55.

Komárom-Esztergom

Létesítményi energetikus

55 582 01

606.

XII/56.

Komárom-Esztergom

Magasépítő technikus

54 582 03

607.

XII/57.

Komárom-Esztergom

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

608.

XII/58.

Komárom-Esztergom

Matróz-gépkezelő

34 841 02

609.

XII/59.

Komárom-Esztergom

Mélyépítő technikus

54 582 04

610.

XII/60.

Komárom-Esztergom

Mentálhigiénés asszisztens

55 762 03

611.

XII/61.

Komárom-Esztergom

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

34 811 02

612.

XII/62.

Komárom-Esztergom

Motorkerékpár-szerelő

34 525 07

613.

XII/63.

Komárom-Esztergom

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

614.

XII/64.

Komárom-Esztergom

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

615.

XII/65.

Komárom-Esztergom

Műemléki helyreállító

35 582 05

616.

XII/66.

Komárom-Esztergom

Műszaki informatikus

54 481 05

617.

XII/67.

Komárom-Esztergom

Műszeres analitikus

55 524 03

618.

XII/68.

Komárom-Esztergom

Nonprofit menedzser

54 345 02

619.

XII/69.

Komárom-Esztergom

Növényvédelmi szaktechnikus

55 621 02

620.

XII/70.

Komárom-Esztergom

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

621.

XII/71.

Komárom-Esztergom

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

622.

XII/72.

Komárom-Esztergom

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

623.

XII/73.

Komárom-Esztergom

Ortopédiai műszerész

54 726 02

624.

XII/74.

Komárom-Esztergom

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

625.

XII/75.

Komárom-Esztergom

Papíripari technikus

55 524 04

626.

XII/76.

Komárom-Esztergom

Parképítő és fenntartó technikus

54 581 02

627.

XII/77.

Komárom-Esztergom

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

628.

XII/78.

Komárom-Esztergom

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 343 01

629.

XII/79.

Komárom-Esztergom

Pszichiátriai gondozó

55 762 04

630.

XII/80.

Komárom-Esztergom

Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 01

631.

XII/81.

Komárom-Esztergom

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

632.

XII/82.

Komárom-Esztergom

Repülőgépész

54 525 05

633.

XII/83.

Komárom-Esztergom

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

634.

XII/84.

Komárom-Esztergom

Ruhaipari technikus

54 542 02

635.

XII/85.

Komárom-Esztergom

Sommelier

35 811 01

636.

XII/86.

Komárom-Esztergom

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

637.

XII/87.

Komárom-Esztergom

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

638.

XII/88.

Komárom-Esztergom

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

55 762 06

639.

XII/89.

Komárom-Esztergom

Szoftverfejlesztő

54 213 05

640.

XII/90.

Komárom-Esztergom

Szőlész-borász

34 541 06

641.

XII/91.

Komárom-Esztergom

Tartósítóipari szaktechnikus

55 541 07

642.

XII/92.

Komárom-Esztergom

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

643.

XII/93.

Komárom-Esztergom

Térképész szaktechnikus

55 581 03

644.

XII/94.

Komárom-Esztergom

Természetvédelmi szaktechnikus

55 850 05

645.

XII/95.

Komárom-Esztergom

Textilipari technikus

54 542 03

646.

XII/96.

Komárom-Esztergom

Turisztikai szervező, értékesítő

54 812 03

647.

XII/97.

Komárom-Esztergom

Útépítő

34 582 11

648.

XII/98.

Komárom-Esztergom

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

649.

XII/99.

Komárom-Esztergom

Vadászpuska műves

55 863 02

650.

XII/100.

Komárom-Esztergom

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

651.

XII/101.

Komárom-Esztergom

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

652.

XII/102.

Komárom-Esztergom

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

653.

XII/103.

Komárom-Esztergom

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

654.

XII/104.

Komárom-Esztergom

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

655.

XII/105.

Komárom-Esztergom

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

656.

XII/106.

Komárom-Esztergom

Vasútijármű-technikus

55 525 03

657.

XII/107.

Komárom-Esztergom

Virágdekoratőr

35 215 02

658.

XII/108.

Komárom-Esztergom

Víz- és csatornaműkezelő

34 853 01

659.

XII/109.

Komárom-Esztergom

Vízépítő technikus

55 582 03

660.

XII/110.

Komárom-Esztergom

Vízgazdálkodó szaktechnikus

55 850 06

661.

XII/111.

Komárom-Esztergom

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

35 582 08

662.

XII/112.

Komárom-Esztergom

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

663.

XII/113.

Komárom-Esztergom

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

664.

XII/114.

Komárom-Esztergom

Vízügyi technikus

54 853 01

665.

XIII/1.

Nógrád

Abroncsgyártó

34 543 01

666.

XIII/2.

Nógrád

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

667.

XIII/3.

Nógrád

Avionikus

54 525 03

668.

XIII/4.

Nógrád

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

669.

XIII/5.

Nógrád

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

670.

XIII/6.

Nógrád

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

671.

XIII/7.

Nógrád

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

672.

XIII/8.

Nógrád

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

673.

XIII/9.

Nógrád

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

674.

XIII/10.

Nógrád

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

675.

XIII/11.

Nógrád

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

676.

 

 

 

 

677.

XIII/13.

Nógrád

Fegyverműszerész

54 863 01

678.

XIII/14.

Nógrád

Finommechanikai műszerész

34 521 02

679.

XIII/15.

Nógrád

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

680.

XIII/16.

Nógrád

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

681.

XIII/17.

Nógrád

Fogtechnikus

55 724 01

682.

XIII/18.

Nógrád

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

683.

XIII/19.

Nógrád

Formacikk-gyártó

34 543 03

684.

XIII/20.

Nógrád

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

685.

XIII/21.

Nógrád

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

686.

XIII/22.

Nógrád

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

687.

XIII/23.

Nógrád

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

688.

XIII/24.

Nógrád

Gumiipari technikus

54 543 02

689.

XIII/25.

Nógrád

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

52 720 03

690.

XIII/26.

Nógrád

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

691.

XIII/27.

Nógrád

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

692.

XIII/28.

Nógrád

Gyógyszertári asszisztens

55 720 03

693.

XIII/29.

Nógrád

Hajózási technikus

54 841 01

694.

XIII/30.

Nógrád

Halász, haltenyésztő

34 624 01

695.

XIII/31.

Nógrád

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

696.

XIII/32.

Nógrád

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

55 541 04

697.

XIII/33.

Nógrád

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

698.

XIII/34.

Nógrád

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

699.

XIII/35.

Nógrád

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

700.

XIII/36.

Nógrád

Kohászati technikus

54 521 04

701.

XIII/37.

Nógrád

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 07

702.

XIII/38.

Nógrád

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

703.

XIII/39.

Nógrád

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

704.

XIII/40.

Nógrád

Laboratóriumi technikus

54 524 01

705.

XIII/41.

Nógrád

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

706.

XIII/42.

Nógrád

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

707.

XIII/43.

Nógrád

Létesítményi energetikus

55 582 01

708.

XIII/44.

Nógrád

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

709.

XIII/45.

Nógrád

Matróz-gépkezelő

34 841 02

710.

XIII/46.

Nógrád

Molnár

34 541 04

711.

XIII/47.

Nógrád

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

712.

XIII/48.

Nógrád

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

713.

XIII/49.

Nógrád

Műemléki helyreállító

35 582 05

714.

XIII/50.

Nógrád

Műszeres analitikus

55 524 03

715.

XIII/51.

Nógrád

Nonprofit menedzser

54 345 02

716.

XIII/52.

Nógrád

Növényvédelmi szaktechnikus

55 621 02

717.

XIII/53.

Nógrád

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

718.

XIII/54.

Nógrád

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

719.

XIII/55.

Nógrád

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

720.

XIII/56.

Nógrád

Ortopédiai műszerész

54 726 02

721.

XIII/57.

Nógrád

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

722.

XIII/58.

Nógrád

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

723.

XIII/59.

Nógrád

Repülőgépész

54 525 05

724.

XIII/60.

Nógrád

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

725.

XIII/61.

Nógrád

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

726.

XIII/62.

Nógrád

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

727.

XIII/63.

Nógrád

Szállítmányozási ügyintéző

54 841 04

728.

XIII/64.

Nógrád

Tartósítóipari szaktechnikus

55 541 07

729.

XIII/65.

Nógrád

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

730.

XIII/66.

Nógrád

Térképész szaktechnikus

55 581 03

731.

XIII/67.

Nógrád

Vadászpuska műves

55 863 02

732.

XIII/68.

Nógrád

Vállalkozási és bérügyintéző

54 344 02

733.

XIII/69.

Nógrád

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

54 344 03

734

XIII/70.

Nógrád

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

735.

XIII/71.

Nógrád

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

736.

XIII/72.

Nógrád

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

737.

XIII/73.

Nógrád

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

738.

XIII/74.

Nógrád

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

739.

XIII/75.

Nógrád

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

740.

XIII/76.

Nógrád

Vasútijármű-technikus

55 525 03

741.

XIII/77.

Nógrád

Vegyipari technikus

54 524 02

742.

XIII/78.

Nógrád

Vízépítő technikus

55 582 03

743.

XIII/79.

Nógrád

Vízgazdálkodó szaktechnikus

55 850 06

744.

XIII/80.

Nógrád

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

745.

XIII/81.

Nógrád

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

746.

XIV/1.

Pest

Avionikus

54 525 03

747.

XIV/2.

Pest

Bányaipari technikus

54 544 01

748.

XIV/3.

Pest

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

749.

XIV/4.

Pest

Fegyverműszerész

54 863 01

750.

XIV/5.

Pest

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

751.

XIV/6.

Pest

Hajózási technikus

54 841 01

752.

XIV/7.

Pest

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

753.

XIV/8.

Pest

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

754.

XIV/9.

Pest

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

755.

XIV/10.

Pest

Matróz-gépkezelő

34 841 02

756.

XIV/11.

Pest

Repülőgépész

54 525 05

757.

XIV/12.

Pest

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

758.

XIV/13.

Pest

Térképész szaktechnikus

55 581 03

759.

XIV/14.

Pest

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

760.

XIV/15.

Pest

Vadászpuska műves

55 863 02

761.

XIV/16.

Pest

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

762.

XIV/17.

Pest

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

763.

XV/1.

Somogy

Abroncsgyártó

34 543 01

764.

XV/2.

Somogy

Autógyártó

34 521 01

765.

XV/3.

Somogy

Avionikus

54 525 03

766.

XV/4.

Somogy

Bányaipari technikus

54 544 01

767.

XV/5.

Somogy

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

768.

XV/6.

Somogy

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

769.

XV/7.

Somogy

Fegyverműszerész

54 863 01

770.

XV/8.

Somogy

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

771.

XV/9.

Somogy

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

772.

XV/10.

Somogy

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

773.

XV/11.

Somogy

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

774.

XV/12.

Somogy

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

775.

XV/13.

Somogy

Hajózási technikus

54 841 01

776.

XV/14.

Somogy

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

777.

XV/15.

Somogy

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

778.

XV/16.

Somogy

Kohászati technikus

54 521 04

779.

XV/17.

Somogy

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

780.

XV/18.

Somogy

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

781.

XV/19.

Somogy

Matróz-gépkezelő

34 841 02

782.

XV/20.

Somogy

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

783.

XV/21.

Somogy

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

784.

XV/22.

Somogy

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

785.

XV/23.

Somogy

Ortopédiai műszerész

54 726 02

786.

XV/24.

Somogy

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

787.

XV/25.

Somogy

Papíripari technikus

55 524 04

788.

XV/26.

Somogy

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

789.

XV/27.

Somogy

Repülőgépész

54 525 05

790.

XV/28.

Somogy

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

791.

XV/29.

Somogy

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

792.

XV/30.

Somogy

Térképész szaktechnikus

55 581 03

793.

XV/31.

Somogy

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

794.

XV/32.

Somogy

Vadászpuska műves

55 863 02

795.

XV/33.

Somogy

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

796.

XV/34.

Somogy

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

797.

XV/35.

Somogy

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

798.

XV/36.

Somogy

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

799.

XV/37.

Somogy

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

800.

XV/38.

Somogy

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

801.

XV/39.

Somogy

Vasútijármű-technikus

55 525 03

802.

XV/40.

Somogy

Vegyipari technikus

54 524 02

803.

XV/41.

Somogy

Virágdekoratőr

35 215 02

804.

XV/42.

Somogy

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

805.

XV/43.

Somogy

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

806.

XVI/1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Avionikus

54 525 03

807.

XVI/2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Bányaipari technikus

54 544 01

808.

XVI/3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

809.

XVI/4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

810.

XVI/5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fegyverműszerész

54 863 01

811.

XVI/6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

812.

XVI/7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fogtechnikus

55 724 01

813.

XVI/8.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

814.

XVI/9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

815.

XVI/10.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hajózási technikus

54 841 01

816.

XVI/11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

817.

XVI/12.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kályhás

34 582 06

818.

XVI/13.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

819.

XVI/14.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

820.

XVI/15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kohászati technikus

54 521 04

821.

XVI/16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

822.

XVI/17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

823.

XVI/18.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Lovastúra-vezető

54 812 02

824.

XVI/19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Lovász

34 621 02

825.

XVI/20.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Matróz-gépkezelő

34 841 02

826.

XVI/21.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Műszeres analitikus

55 524 03

827.

XVI/22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nonprofit menedzser

54 345 02

828.

XVI/23.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

829.

XVI/24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

830.

XVI/25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

831.

XVI/26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Parképítő és fenntartó technikus

54 581 02

832.

XVI/27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Patkolókovács

35 521 03

833.

XVI/28.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 343 01

834.

XVI/29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Repülőgépész

54 525 05

835.

XVI/30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

836.

XVI/31.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Sommelier

35 811 01

837.

XVI/32.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szőlész-borász

34 541 06

838.

XVI/33.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Térképész szaktechnikus

55 581 03

839.

XVI/34.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Útépítő

34 582 11

840.

XVI/35.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

841.

XVI/36.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vadászpuska műves

55 863 02

842.

XVI/37.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

843.

XVI/38.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

844.

XVI/39.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

845.

XVI/40.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

846.

XVII/1.

Tolna

Abroncsgyártó

34 543 01

847.

XVII/2.

Tolna

Autógyártó

34 521 01

848.

XVII/3.

Tolna

Avionikus

54 525 03

849.

XVII/4.

Tolna

Bányaipari technikus

54 544 01

850.

XVII/5.

Tolna

Bőrdíszműves

34 542 01

851.

XVII/6.

Tolna

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

852.

XVII/7.

Tolna

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

853.

XVII/8.

Tolna

Fegyverműszerész

54 863 01

854.

XVII/9.

Tolna

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

855.

XVII/10.

Tolna

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

856.

XVII/11.

Tolna

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

857.

XVII/12.

Tolna

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

858.

XVII/13.

Tolna

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

859.

XVII/14.

Tolna

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

860.

XVII/15.

Tolna

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

861.

XVII/16.

Tolna

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

862.

XVII/17.

Tolna

Hajózási technikus

54 841 01

863.

XVII/18.

Tolna

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

864.

XVII/19.

Tolna

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

865.

XVII/20.

Tolna

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

866.

XVII/21.

Tolna

Kohászati technikus

54 521 04

867.

XVII/22.

Tolna

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 07

868.

XVII/23.

Tolna

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

869.

XVII/24.

Tolna

Matróz-gépkezelő

34 841 02

870.

XVII/25.

Tolna

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

871.

XVII/26.

Tolna

Ortopédiai műszerész

54 726 02

872.

XVII/27.

Tolna

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

873.

XVII/28.

Tolna

Papíripari technikus

55 524 04

874.

XVII/29.

Tolna

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

875.

XVII/30.

Tolna

Repülőgépész

54 525 05

876.

XVII/31.

Tolna

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

877.

XVII/32.

Tolna

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

878.

XVII/33.

Tolna

Térképész szaktechnikus

55 581 03

879.

XVII/34.

Tolna

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

880.

XVII/35.

Tolna

Vadászpuska műves

55 863 02

881.

XVII/36.

Tolna

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

882.

XVII/37.

Tolna

Vegyipari technikus

54 524 02

883.

XVII/38.

Tolna

Virágdekoratőr

35 215 02

884.

XVII/39.

Tolna

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

885.

XVII/40.

Tolna

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

886.

XVIII/1.

Vas

Abroncsgyártó

34 543 01

887.

XVIII/2.

Vas

Avionikus

54 525 03

888.

XVIII/3.

Vas

Bányaipari technikus

54 544 01

889.

XVIII/4.

Vas

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

890.

XVIII/5.

Vas

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

891.

XVIII/6.

Vas

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

892.

XVIII/7.

Vas

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

893.

 

 

 

 

894.

XVIII/9.

Vas

Fegyverműszerész

54 863 01

895.

XVIII/10.

Vas

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

896.

XVIII/11.

Vas

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

897.

XVIII/12.

Vas

Foglalkozás-szervező

55 762 01

898.

XVIII/13.

Vas

Formacikk-gyártó

34 543 03

899.

XVIII/14.

Vas

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

900.

XVIII/15.

Vas

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

901.

XVIII/16.

Vas

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

902.

XVIII/17.

Vas

Gumiipari technikus

54 543 02

903.

XVIII/18.

Vas

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

904.

XVIII/19.

Vas

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

905.

XVIII/20.

Vas

Hajózási technikus

54 841 01

906.

XVIII/21.

Vas

Halász, haltenyésztő

34 624 01

907.

XVIII/22.

Vas

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

908.

XVIII/23.

Vas

Idegenvezető

54 812 01

909.

XVIII/24.

Vas

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

910.

XVIII/25.

Vas

IT mentor

54 482 01

911.

XVIII/26.

Vas

Járműipari fémalkatrész-gyártó

34 521 07

912.

XVIII/27.

Vas

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

913.

XVIII/28.

Vas

Kohászati technikus

54 521 04

914.

XVIII/29.

Vas

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

915.

XVIII/30.

Vas

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

916.

XVIII/31.

Vas

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

55 850 02

917.

XVIII/32.

Vas

Laboratóriumi technikus

54 524 01

918.

XVIII/33.

Vas

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

919.

XVIII/34.

Vas

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

920.

XVIII/35.

Vas

Létesítményi energetikus

55 582 01

921.

XVIII/36.

Vas

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

922.

XVIII/37.

Vas

Matróz-gépkezelő

34 841 02

923.

XVIII/38.

Vas

Molnár

34 541 04

924.

XVIII/39.

Vas

Motorkerékpár-szerelő

34 525 07

925.

XVIII/40.

Vas

Műanyagfeldolgozó

34 521 09

926.

XVIII/41.

Vas

Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

927.

XVIII/42.

Vas

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

928.

XVIII/43.

Vas

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

929.

XVIII/44.

Vas

Műemléki helyreállító

35 582 05

930.

XVIII/45.

Vas

Műszeres analitikus

55 524 03

931.

XVIII/46.

Vas

Nonprofit menedzser

54 345 02

932.

XVIII/47.

Vas

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

933.

XVIII/48.

Vas

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

934.

XVIII/49.

Vas

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

935.

XVIII/50.

Vas

Ortopédiai műszerész

54 726 02

936.

XVIII/51.

Vas

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

937.

XVIII/52.

Vas

Papíripari technikus

55 524 04

938.

XVIII/53.

Vas

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

939.

XVIII/54.

Vas

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

940.

XVIII/55.

Vas

Repülőgépész

54 525 05

941.

XVIII/56.

Vas

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

942.

XVIII/57.

Vas

Sommelier

35 811 01

943.

XVIII/58.

Vas

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

944.

XVIII/59.

Vas

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

945.

XVIII/60.

Vas

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

946.

XVIII/61.

Vas

Szociális asszisztens

54 762 02

947.

XVIII/62.

Vas

Szociális szakgondozó

54 762 03

948.

XVIII/63.

Vas

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

949.

XVIII/64.

Vas

Útépítő

34 582 11

950.

XVIII/65.

Vas

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

951.

XVIII/66.

Vas

Vadászpuska műves

55 863 02

952.

XVIII/67.

Vas

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

953.

XVIII/68.

Vas

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

954.

XVIII/69.

Vas

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

955.

XVIII/70.

Vas

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

956.

XVIII/71.

Vas

Vasútijármű-technikus

55 525 03

957.

XVIII/72.

Vas

Vegyipari technikus

54 524 02

958.

XVIII/73.

Vas

Virágdekoratőr

35 215 02

959.

XVIII/74.

Vas

Víz- és csatornaműkezelő

34 853 01

960.

XVIII/75.

Vas

Vízgazdálkodó szaktechnikus

55 850 06

961.

XVIII/76.

Vas

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

962.

XVIII/77.

Vas

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

963.

XVIII/78.

Vas

Vízügyi technikus

54 853 01

964.

XIX/1.

Veszprém

Abroncsgyártó

34 543 01

965.

XIX/2.

Veszprém

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

966.

XIX/3.

Veszprém

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

54 621 01

967.

XIX/4.

Veszprém

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

968.

XIX/5.

Veszprém

Automatikai technikus

54 523 01

969.

XIX/6.

Veszprém

Avionikus

54 525 03

970.

XIX/7.

Veszprém

Bányaipari technikus

54 544 01

971.

XIX/8.

Veszprém

Biogazdálkodó

35 621 02

972.

XIX/9.

Veszprém

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

973.

XIX/10.

Veszprém

Cipőkészítő

34 542 02

974.

XIX/11.

Veszprém

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

975.

XIX/12.

Veszprém

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

976.

XIX/13.

Veszprém

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

977.

XIX/14.

Veszprém

Édesipari termékgyártó

34 541 01

978.

XIX/15.

Veszprém

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

979.

XIX/16.

Veszprém

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

980.

XIX/17.

Veszprém

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

981.

XIX/18.

Veszprém

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

982.

XIX/19.

Veszprém

Fegyverműszerész

54 863 01

983.

XIX/20.

Veszprém

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

984.

XIX/21.

Veszprém

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

985.

XIX/22.

Veszprém

Fluidumkitermelő technikus

54 544 02

986.

XIX/23.

Veszprém

Fogászati asszisztens

54 720 02

987.

XIX/24.

Veszprém

Foglalkozás-szervező

55 762 01

988.

XIX/25.

Veszprém

Fogtechnikus

55 724 01

989.

XIX/26.

Veszprém

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

990.

XIX/27.

Veszprém

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

991.

XIX/28.

Veszprém

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

54 581 01

992.

XIX/29.

Veszprém

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

993.

XIX/30.

Veszprém

Gumiipari technikus

54 543 02

994.

XIX/31.

Veszprém

Gyakorló fodrász

52 815 01

995.

XIX/32.

Veszprém

Gyakorló kozmetikus

52 815 02

996.

XIX/33.

Veszprém

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 01

997.

XIX/34.

Veszprém

Gyógy- és sportmasszőr

54 726 01

998.

XIX/35.

Veszprém

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

54 140 01

999.

XIX/36.

Veszprém

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

1000.

XIX/37.

Veszprém

Hajózási technikus

54 841 01

1001.

XIX/38.

Veszprém

Halász, haltenyésztő

34 624 01

1002.

XIX/39.

Veszprém

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

1003.

XIX/40.

Veszprém

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

1004.

XIX/41.

Veszprém

Irodai asszisztens

54 346 01

1005.

XIX/42.

Veszprém

IT mentor

54 482 01

1006.

XIX/43.

Veszprém

Kályhás

34 582 06

1007.

XIX/44.

Veszprém

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

1008.

XIX/45.

Veszprém

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

1009.

XIX/46.

Veszprém

Kohászati technikus

54 521 04

1010.

XIX/47.

Veszprém

Közlekedésautomatikai műszerész

54 523 03

1011.

XIX/48.

Veszprém

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 02

1012.

XIX/49.

Veszprém

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

1013.

XIX/50.

Veszprém

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

1014.

XIX/51.

Veszprém

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

1015.

XIX/52.

Veszprém

Matróz-gépkezelő

34 841 02

1016.

XIX/53.

Veszprém

Mélyépítő technikus

54 582 04

1017.

XIX/54.

Veszprém

Nonprofit menedzser

54 345 02

1018.

XIX/55.

Veszprém

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

1019.

XIX/56.

Veszprém

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

1020.

XIX/57.

Veszprém

Ortopédiai műszerész

54 726 02

1021.

XIX/58.

Veszprém

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

1022.

XIX/59.

Veszprém

Papíripari technikus

55 524 04

1023.

XIX/60.

Veszprém

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

1024.

XIX/61.

Veszprém

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

54 343 01

1025.

XIX/62.

Veszprém

Repülőgépész

54 525 05

1026.

XIX/63.

Veszprém

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

1027.

XIX/64.

Veszprém

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

1028.

XIX/65.

Veszprém

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

1029.

XIX/66.

Veszprém

Tartósítóipari szaktechnikus

55 541 07

1030.

XIX/67.

Veszprém

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

1031.

XIX/68.

Veszprém

Térképész szaktechnikus

55 581 03

1032.

XIX/69.

Veszprém

Természetvédelmi szaktechnikus

55 850 05

1033.

XIX/70.

Veszprém

Textilipari technikus

54 542 03

1034.

XIX/71.

Veszprém

Útépítő

34 582 11

1035.

XIX/72.

Veszprém

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

1036.

XIX/73.

Veszprém

Vadászpuska műves

55 863 02

1037.

XIX/74.

Veszprém

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

1038.

XIX/75.

Veszprém

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

1039.

XIX/76.

Veszprém

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

1040.

XIX/77.

Veszprém

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

1041.

XIX/78.

Veszprém

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

1042.

XIX/79.

Veszprém

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

1043.

XIX/80.

Veszprém

Vasútijármű-technikus

55 525 03

1044.

XIX/81.

Veszprém

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

1045.

XIX/82.

Veszprém

Vízépítő technikus

55 582 03

1046.

XIX/83.

Veszprém

Vízgazdálkodó szaktechnikus

55 850 06

1047.

XIX/84.

Veszprém

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

1048.

XIX/85.

Veszprém

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

1049.

XIX/86.

Veszprém

Vízügyi technikus

54 853 01

1050.

XX/1.

Zala

Abroncsgyártó

34 543 01

1051.

XX/2.

Zala

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

55 621 01

1052.

XX/3.

Zala

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

35 522 01

1053.

XX/4.

Zala

Automatikai technikus

54 523 01

1054.

XX/5.

Zala

Avionikus

54 525 03

1055.

XX/6.

Zala

Bányaipari technikus

54 544 01

1056.

XX/7.

Zala

Belovagló

35 813 01

1057.

XX/8.

Zala

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

55 541 01

1058.

XX/9.

Zala

Bőrdíszműves

34 542 01

1059.

XX/10.

Zala

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

54 542 01

1060.

XX/11.

Zala

Cipőkészítő

34 542 02

1061.

XX/12.

Zala

Cukor- és édesipari szaktechnikus

55 541 02

1062.

XX/13.

Zala

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

54 525 04

1063.

XX/14.

Zala

Drog- és toxikológiai technikus

55 524 01

1064.

XX/15.

Zala

Édesipari termékgyártó

34 541 01

1065.

XX/16.

Zala

Elektromos gép- és készülékszerelő

34 522 02

1066.

XX/17.

Zala

Élelmiszeripari analitikus technikus

54 541 01

1067.

XX/18.

Zala

Élelmiszeripari gépésztechnikus

54 521 01

1068.

XX/19.

Zala

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

54 623 01

1069.

XX/20.

Zala

Erdészeti gépésztechnikus

54 521 02

1070.

XX/21.

Zala

Erdészeti szakmunkás

34 623 01

1071.

XX/22.

Zala

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

55 541 03

1072.

 

 

 

 

1073.

XX/24.

Zala

Fegyverműszerész

54 863 01

1074.

XX/25.

Zala

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

34 542 03

1075.

XX/26.

Zala

Férfiszabó

34 542 04

1076.

XX/27.

Zala

Fitness-wellness instruktor

54 813 01

1077.

XX/28.

Zala

Foglalkozás-szervező

55 762 01

1078.

XX/29.

Zala

Fogtechnikus

55 724 01

1079.

XX/30.

Zala

Fogtechnikus gyakornok

54 724 01

1080.

XX/31.

Zala

Formacikk-gyártó

34 543 03

1081.

XX/32.

Zala

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

54 810 01

1082.

XX/33.

Zala

Gépjármű mechatronikus

34 525 02

1083.

XX/34.

Zala

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

34 841 01

1084.

XX/35.

Zala

Gépjárműépítő, szerelő

34 525 01

1085.

XX/36.

Zala

Gerontológiai gondozó

55 762 02

1086.

XX/37.

Zala

Gumiipari technikus

54 543 02

1087.

XX/38.

Zala

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 01

1088.

XX/39.

Zala

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

55 524 02

1089.

XX/40.

Zala

Hajózási technikus

54 841 01

1090.

XX/41.

Zala

Halász, haltenyésztő

34 624 01

1091.

XX/42.

Zala

Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 02

1092.

XX/43.

Zala

Idegenvezető

54 812 01

1093.

XX/44.

Zala

Ipari gumitermék előállító

34 543 04

1094.

XX/45.

Zala

IT mentor

54 482 01

1095.

XX/46.

Zala

Járműipari fémalkatrész-gyártó

34 521 07

1096.

XX/47.

Zala

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

34 525 04

1097.

XX/48.

Zala

Járműkarosszéria készítő, szerelő

34 525 05

1098.

XX/49.

Zala

Kályhás

34 582 06

1099.

XX/50.

Zala

Kishajóépítő, -karbantartó

34 543 05

1100.

XX/51.

Zala

Klinikai fogászati higiénikus

55 725 11

1101.

XX/52.

Zala

Kohászati technikus

54 521 04

1102.

XX/53.

Zala

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

34 543 06

1103.

XX/54.

Zala

Környezetvédelmi technikus

54 850 01

1104.

XX/55.

Zala

Laboratóriumi technikus

54 524 01

1105.

XX/56.

Zala

Látszerész és fotócikk-kereskedő

54 725 01

1106.

XX/57.

Zala

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 03

1107.

XX/58.

Zala

Létesítményi energetikus

55 582 01

1108.

XX/59.

Zala

Lovastúra-vezető

54 812 02

1109.

XX/60.

Zala

Lovász

34 621 02

1110.

XX/61.

Zala

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

55 541 05

1111.

XX/62.

Zala

Matróz-gépkezelő

34 841 02

1112.

XX/63.

Zala

Molnár

34 541 04

1113.

XX/64.

Zala

Műanyagfeldolgozó technikus

54 521 06

1114.

XX/65.

Zala

Műemlékfenntartó technikus

55 582 02

1115.

XX/66.

Zala

Műemléki díszítőszobrász

35 582 04

1116.

XX/67.

Zala

Műemléki helyreállító

35 582 05

1117.

XX/68.

Zala

Műszeres analitikus

55 524 03

1118.

XX/69.

Zala

Nonprofit menedzser

54 345 02

1119.

XX/70.

Zala

Növényvédelmi szaktechnikus

55 621 02

1120.

XX/71.

Zala

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 03

1121.

XX/72.

Zala

Nyomdaipari gépmester

54 213 04

1122.

XX/73.

Zala

Optikai üvegcsiszoló

34 725 01

1123.

XX/74.

Zala

Ortopédiai műszerész

54 726 02

1124.

XX/75.

Zala

Orvosi elektronikai technikus

55 523 04

1125.

XX/76.

Zala

Papíripari technikus

55 524 04

1126.

XX/77.

Zala

Patkolókovács

35 521 03

1127.

XX/78.

Zala

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

54 140 02

1128.

XX/79.

Zala

Pszichiátriai gondozó

55 762 04

1129.

XX/80.

Zala

Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 01

1130.

XX/81.

Zala

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

35 582 06

1131.

XX/82.

Zala

Repülőgépész

54 525 05

1132.

XX/83.

Zala

Repülőgépsárkány-szerelő

54 525 06

1133.

XX/84.

Zala

Sommelier

35 811 01

1134.

XX/85.

Zala

Speciális állatfeldolgozó

35 541 01

1135.

XX/86.

Zala

Sportedző (a sportág megjelölésével)

54 813 02

1136.

XX/87.

Zala

Szenvedélybeteg gondozó

55 762 05

1137.

XX/88.

Zala

Szociális asszisztens

54 762 02

1138.

XX/89.

Zala

Szociális szakgondozó

54 762 03

1139.

XX/90.

Zala

Tartósítóipari szaktechnikus

55 541 07

1140.

XX/91.

Zala

Tejipari szaktechnikus

55 541 08

1141.

XX/92.

Zala

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

55 850 04

1142.

XX/93.

Zala

Térképész szaktechnikus

55 581 03

1143.

XX/94.

Zala

Útépítő

34 582 11

1144.

XX/95.

Zala

Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 05

1145.

XX/96.

Zala

Vadászpuska műves

55 863 02

1146.

XX/97.

Zala

Vasútépítő és -fenntartó technikus

54 582 06

1147.

XX/98.

Zala

Vasútforgalmi szolgálattevő

54 841 05

1148.

XX/99.

Zala

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

54 841 06

1149.

XX/100.

Zala

Vasúti személyszállítási ügyintéző

54 841 07

1150.

XX/101.

Zala

Vasúti villamos jármű szerelője

54 525 07

1151.

XX/102.

Zala

Vasúti vontatott jármű szerelője

54 525 08

1152.

XX/103.

Zala

Vasútijármű-technikus

55 525 03

1153.

XX/104.

Zala

Vidékfejlesztési szaktechnikus

55 581 04

1154.

XX/105.

Zala

Virágdekoratőr

35 215 02

1155.

XX/106.

Zala

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

54 841 08

1156.

XX/107.

Zala

Vízi sportmotor-szerelő

35 525 01

2. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakközépiskolai ágazatok 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1.

A

B

C

2.

Sorszám

Megye/főváros

Szakközépiskolai ágazat megnevezése

3.

I/1.

Bács-Kiskun

Bányászat

4.

II/1.

Budapest

Erdészet és vadgazdálkodás

5.

III/1.

Csongrád

Bányászat

6.

IV/1.

Győr-Moson-Sopron

Bányászat

7.

IV/2.

Győr-Moson-Sopron

Egészségügyi technika

8.

IV/3.

Győr-Moson-Sopron

Földmérés

9.

IV/4.

Győr-Moson-Sopron

Kohászat

10.

IV/5.

Győr-Moson-Sopron

Közlekedésépítő

11.

IV/6.

Győr-Moson-Sopron

Nyomdaipar

12.

IV/7.

Győr-Moson-Sopron

Optika

13.

V/1.

Vas

Bányászat

14.

V/2.

Vas

Kohászat

15.

V/3.

Vas

Közlekedésépítő

16.

V/4.

Vas

Nyomdaipar

17.

V/5.

Vas

Optika

18.

V/6.

Vas

Sport

19.

V/7.

Vas

Vegyész

20.

V/8.

Vas

Vegyipar

21.

VI/1.

Zala

Egészségügyi technika

22.

VI/2.

Zala

Kohászat

23.

VI/3.

Zala

Közlekedésépítő

24.

VI/4.

Zala

Nyomdaipar

25.

VI/5.

Zala

Optika

26.

VI/6.

Zala

Sport

3. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez4

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

1.

A

B

C

D

2.

Sorszám

Megye

Szakképesítés megnevezése

Szakképesítés azonosítószáma

3.

I/1.

Bács-Kiskun

Ács

3458201

4.

I/2.

Bács-Kiskun

Asztalos

3454302

5.

I/3.

Bács-Kiskun

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

6.

I/4.

Bács-Kiskun

Gépi forgácsoló

3452103

7.

I/5.

Bács-Kiskun

Hegesztő

3452106

8.

I/6.

Bács-Kiskun

Kőműves és hidegburkoló

3458208

9.

I/7.

Bács-Kiskun

Mezőgazdasági gépész

3452108

10.

I/8.

Bács-Kiskun

Női szabó

3454206

11.

I/9.

Bács-Kiskun

Szerszámkészítő

3452110

12.

I/10.

Bács-Kiskun

Szociális gondozó és ápoló

3476201

13.

II/1.

Baranya

Ács

3458201

14.

II/2.

Baranya

Bádogos

3458202

15.

II/3.

Baranya

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

16.

II/4.

Baranya

Gépi forgácsoló

3452103

17.

II/5.

Baranya

Hegesztő

3452106

18.

II/6.

Baranya

Ipari gépész

3452104

19.

II/7.

Baranya

Kertész

3462202

20.

II/8.

Baranya

Kőműves és hidegburkoló

3458208

21.

II/9.

Baranya

Szociális gondozó és ápoló

3476201

22.

II/10.

Baranya

Villanyszerelő

3452204

23.

III/1.

Békés

Ács

3458201

24.

III/2.

Békés

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

25.

III/3.

Békés

Gépi forgácsoló

3452103

26.

III/4.

Békés

Hegesztő

3452106

27.

III/5.

Békés

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

28.

III/6.

Békés

Mezőgazdasági gépész

3452108

29.

III/7.

Békés

Női szabó

3454206

30.

III/8.

Békés

Szociális gondozó és ápoló

3476201

31.

III/9.

Békés

Villanyszerelő

3452204

32.

III/10.

Békés

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

3458212

33.

IV/1.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ács

3458201

34.

IV/2.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gazda

3462101

35.

IV/3.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gépi forgácsoló

3452103

36.

IV/4.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Ipari gépész

3452104

37.

IV/5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kőműves és hidegburkoló

3458208

38.

IV/6.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

39.

IV/7.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőgazdasági gépész

3452108

40.

IV/8.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerszámkészítő

3452110

41.

IV/9.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szociális gondozó és ápoló

3476201

42.

IV/10.

Borsod-Abaúj-Zemplén

Villanyszerelő

3452204

43.

V/1.

Budapest és Pest megye

Ács

3458201

44.

V/2.

Budapest és Pest megye

Asztalos

3454302

45.

V/3.

Budapest és Pest megye

Elektronikai műszerész

3452203

46.

V/4.

Budapest és Pest megye

Gépi forgácsoló

3452103

47.

V/5.

Budapest és Pest megye

Hegesztő

3452106

48.

V/6.

Budapest és Pest megye

Ipari gépész

3452104

49.

V/7.

Budapest és Pest megye

Kőműves és hidegburkoló

3458208

50.

V/8.

Budapest és Pest megye

Női szabó

3454206

51.

V/9.

Budapest és Pest megye

Villanyszerelő

3452204

52.

V/10.

Budapest és Pest megye

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

3458212

53.

VI/1.

Csongrád

Ács

3458201

54.

VI/2.

Csongrád

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

55.

VI/3.

Csongrád

Gépi forgácsoló

3452103

56.

VI/4.

Csongrád

Hegesztő

3452106

57.

VI/5.

Csongrád

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

3421102

58.

VI/6.

Csongrád

Kertész

3462202

59.

VI/7.

Csongrád

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

60.

VI/8.

Csongrád

Női szabó

3454206

61.

VI/9.

Csongrád

Szociális gondozó és ápoló

3476201

62.

VI/10.

Csongrád

Villanyszerelő

3452204

63.

VII/1.

Fejér

Ács

3458201

64.

VII/2.

Fejér

Gépi forgácsoló

3452103

65.

VII/3.

Fejér

Hegesztő

3452106

66.

VII/4.

Fejér

Húsipari termékgyártó

3454103

67.

VII/5.

Fejér

Ipari gépész

3452104

68.

VII/6.

Fejér

Kőműves és hidegburkoló

3458208

69.

VII/7.

Fejér

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

70.

VII/8.

Fejér

Szerszámkészítő

3452110

71.

VII/9.

Fejér

Szociális gondozó és ápoló

3476201

72.

VII/10.

Fejér

Villanyszerelő

3452204

73.

VIII/1.

Győr-Moson-Sopron

Ács

3458201

74.

VIII/2.

Győr-Moson-Sopron

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

75.

VIII/3.

Győr-Moson-Sopron

Gépi forgácsoló

3452103

76.

VIII/4.

Győr-Moson-Sopron

Hegesztő

3452106

77.

VIII/5.

Győr-Moson-Sopron

Ipari gépész

3452104

78.

VIII/6.

Győr-Moson-Sopron

Kőműves és hidegburkoló

3458208

79.

VIII/7.

Győr-Moson-Sopron

Szakács

3481104

80.

VIII/8.

Győr-Moson-Sopron

Szerszámkészítő

3452110

81.

VIII/9.

Győr-Moson-Sopron

Szociális gondozó és ápoló

3476201

82.

VIII/10.

Győr-Moson-Sopron

Villanyszerelő

3452204

83.

IX/1.

Hajdú-Bihar

Ács

3458201

84.

IX/2.

Hajdú-Bihar

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

85.

IX/3.

Hajdú-Bihar

Gépi forgácsoló

3452103

86.

IX/4.

Hajdú-Bihar

Hegesztő

3452106

87.

IX/5.

Hajdú-Bihar

Húsipari termékgyártó

3454103

88.

IX/6.

Hajdú-Bihar

Ipari gépész

3452104

89.

IX/7.

Hajdú-Bihar

Mezőgazdasági gépész

3452108

90.

IX/8.

Hajdú-Bihar

Pék

3454105

91.

IX/9.

Hajdú-Bihar

Szociális gondozó és ápoló

3476201

92.

IX/10.

Hajdú-Bihar

Villanyszerelő

3452204

93.

X/1.

Heves

Gazda

3462101

94.

X/2.

Heves

Gépi forgácsoló

3452103

95.

X/3.

Heves

Gyártósori gépbeállító

3452105

96.

X/4.

Heves

Ipari gépész

3452104

97.

X/5.

Heves

Kőműves és hidegburkoló

3458208

98.

X/6.

Heves

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

99.

X/7.

Heves

Mezőgazdasági gépész

3452108

100.

X/8.

Heves

Szerszámkészítő

3452110

101.

X/9.

Heves

Szociális gondozó és ápoló

3476201

102.

X/10.

Heves

Villanyszerelő

3452204

103.

XI/1.

Jász-Nagykun-Szolnok

Ács

3458201

104.

XI/2.

Jász-Nagykun-Szolnok

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

105.

XI/3.

Jász-Nagykun-Szolnok

Gépi forgácsoló

3452103

106.

XI/4.

Jász-Nagykun-Szolnok

Hegesztő

3452106

107.

XI/5.

Jász-Nagykun-Szolnok

Húsipari termékgyártó

3454103

108.

XI/6.

Jász-Nagykun-Szolnok

Ipari gépész

3452104

109.

XI/7.

Jász-Nagykun-Szolnok

Mezőgazdasági gépész

3452108

110.

XI/8.

Jász-Nagykun-Szolnok

Pék

3454105

111.

XI/9.

Jász-Nagykun-Szolnok

Szociális gondozó és ápoló

3476201

112.

XI/10.

Jász-Nagykun-Szolnok

Villanyszerelő

3452204

113.

XII/1.

Komárom-Esztergom

CNC gépkezelő

3552101

114.

XII/2.

Komárom-Esztergom

Elektromechanikai műszerész

3452201

115.

XII/3.

Komárom-Esztergom

Gépi forgácsoló

3452103

116.

XII/4.

Komárom-Esztergom

Hegesztő

3452106

117.

XII/5.

Komárom-Esztergom

Ipari gépész

3452104

118.

XII/6.

Komárom-Esztergom

Kőműves és hidegburkoló

3458208

119.

XII/7.

Komárom-Esztergom

Mezőgazdasági gépjavító

3552102

120.

XII/8.

Komárom-Esztergom

Szerszámkészítő

3452110

121.

XII/9.

Komárom-Esztergom

Szociális gondozó és ápoló

3476201

122.

XII/10.

Komárom-Esztergom

Villanyszerelő

3452204

123.

XIII/1.

Nógrád

Ács

3458201

124.

XIII/2.

Nógrád

Asztalos

3454302

125.

XIII/3.

Nógrád

Gazda

3462101

126.

XIII/4.

Nógrád

Gépi forgácsoló

3452103

127.

XIII/5.

Nógrád

Ipari gépész

3452104

128.

XIII/6.

Nógrád

Kőműves és hidegburkoló

3458208

129.

XIII/7.

Nógrád

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

130.

XIII/8.

Nógrád

Mezőgazdasági gépész

3452108

131.

XIII/9.

Nógrád

Női szabó

3454206

132.

XIII/10.

Nógrád

Villanyszerelő

3452204

133.

XIV/1.

Somogy

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

134.

XIV/2.

Somogy

Gépi forgácsoló

3452103

135.

XIV/3.

Somogy

Hegesztő

3452106

136.

XIV/4.

Somogy

Ipari gépész

3452104

137.

XIV/5.

Somogy

Karosszérialakatos

3452506

138.

XIV/6.

Somogy

Kőműves és hidegburkoló

3458208

139.

XIV/7.

Somogy

Mezőgazdasági gépész

3452108

140.

XIV/8.

Somogy

Szerszámkészítő

3452110

141.

XIV/9.

Somogy

Szociális gondozó és ápoló

3476201

142.

XIV/10.

Somogy

Villanyszerelő

3452204

143.

XV/1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ács

3458201

144.

XV/2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

145.

XV/3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Gépi forgácsoló

3452103

146.

XV/4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Hegesztő

3452106

147.

XV/5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Húsipari termékgyártó

3454103

148.

XV/6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ipari gépész

3452104

149.

XV/7.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mezőgazdasági gépész

3452108

150.

XV/8.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Pék

3454105

151.

XV/9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Szociális gondozó és ápoló

3476201

152.

XV/10.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Villanyszerelő

3452204

153.

XVI/1.

Tolna

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

154.

XVI/2.

Tolna

Gazda

3462101

155.

XVI/3.

Tolna

Gépi forgácsoló

3452103

156.

XVI/4.

Tolna

Hegesztő

3452106

157.

XVI/5.

Tolna

Ipari gépész

3452104

158.

XVI/6.

Tolna

Kőműves és hidegburkoló

3458208

159.

XVI/7.

Tolna

Mezőgazdasági gépész

3452108

160.

XVI/8.

Tolna

Szerszámkészítő

3452110

161.

XVI/9.

Tolna

Szociális gondozó és ápoló

3476201

162.

XVI/10.

Tolna

Villanyszerelő

3452204

163.

XVII/1.

Vas

Ács

3458201

164.

XVII/2.

Vas

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

165.

XVII/3.

Vas

Gépi forgácsoló

3452103

166.

XVII/4.

Vas

Hegesztő

3452106

167.

XVII/5.

Vas

Kőműves és hidegburkoló

3458208

168.

XVII/6.

Vas

Mechatronikus-karbantartó

3452301

169.

XVII/7.

Vas

Női szabó

3454206

170.

XVII/8.

Vas

Szerszámkészítő

3452110

171.

XVII/9.

Vas

Szociális gondozó és ápoló

3476201

172.

XVII/10.

Vas

Villanyszerelő

3452204

173.

XVIII/1.

Veszprém

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

174.

XVIII/2.

Veszprém

Gépi forgácsoló

3452103

175.

XVIII/3.

Veszprém

Hegesztő

3452106

176.

XVIII/4.

Veszprém

Húsipari termékgyártó

3454103

177.

XVIII/5.

Veszprém

Ipari gépész

3452104

178.

XVIII/6.

Veszprém

Kőműves és hidegburkoló

3458208

179.

XVIII/7.

Veszprém

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

180.

XVIII/8.

Veszprém

Szerszámkészítő

3452110

181.

XVIII/9.

Veszprém

Szociális gondozó és ápoló

3476201

182.

XVIII/10.

Veszprém

Villanyszerelő

3452204

183.

XIX/1.

Zala

Ács

3458201

184.

XIX/2.

Zala

Épület- és szerkezetlakatos

3458203

185.

XIX/3.

Zala

Gépi forgácsoló

3452103

186.

XIX/4.

Zala

Hegesztő

3452106

187.

XIX/5.

Zala

Kőműves és hidegburkoló

3458208

188.

XIX/6.

Zala

Női szabó

3454206

189.

XIX/7.

Zala

Szakács

3481104

190.

XIX/8.

Zala

Szerszámkészítő

3452110

191.

XIX/9.

Zala

Szociális gondozó és ápoló

3476201

192.

XIX/10.

Zala

Villanyszerelő

3452204

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 79. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 4–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 11. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére