• Tartalom

333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.11.29.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az önerő-támogatás iránti kérelem olyan projekt megvalósításához kapcsolódik, amelyből a kedvezményezettnek bevétele (a továbbiakban: támogatással érintett bevétel) keletkezik, legkésőbb az önerő-támogatási szerződés vagy önerő-támogatási okirat hatálybalépésének időpontjáig az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatással érintett bevételeit maradéktalanul a rendszer fenntartására – pótlási, üzemeltetési, fejlesztési költségeire – fordítja.”

2. § Az R. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 7. § (5) bekezdését, a Módr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. november 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére