• Tartalom
Oldalmenü

342/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet

az R-CO Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2012.12.05.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az R-CO Ingatlanforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. A. épület III. emelet; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045328; adószám: 13604075-2-43; KSH törzsszám: 13604075-6820-114-01, a továbbiakban: Társaság) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás