• Tartalom

366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés a)–b) és e) pontjában, továbbá

a 32–34. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 35. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 37. § tekintetében a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdésében,

a 38. § tekintetében az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 14. § a) pontjában,

a 39–43. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,

a 44. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont c) alpontjában,

a 45. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 46. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a) és d) alpontjában,

a 47. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló
273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1–22. §2

22. § (1)–(2)3

(3)4

(4) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A (4) bekezdésben meghatározott ügyekben a 18. § (1) bekezdés e) és h) pontjában megjelölt adózók – NAV elnöke által kijelölt ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtott – kérelmére bármelyik adóigazgatóság eljárhat.”

(5)–(6)5

23–31. §6

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32–34. §7

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

35. §8

4. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló
371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

36. §9

5. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. §10

6. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló
2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

38. §11

7. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39–43. §12

8. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

44. §13

9. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. §14

10. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

46. §15

11. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

47. §16

12. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a rendelet – a (2) és(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 22. § (3) bekezdés 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 22. § (4) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

1–5. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez17

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 22. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22. § (5)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 23–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére