• Tartalom

370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet az 5/B. §-t követően a következő alcímmel és 5/C–5/D. §-sal egészül ki:

„A vízjogi engedélyezés vízkészletjárulékkal kapcsolatos szabályai
5/C. § Vízkészlet lekötésére és vízhasználat gyakorlására vonatkozó vízjogi engedélyezés esetén a vízügyi hatóság az engedélyben a vízkészlet lekötéséről és a vízhasználat engedélyezéséről, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, az engedélyes fizetési kötelezettségének mértékét is meghatározó vízhasználat és vízkészlet jellege szerint rendelkezik.
5/D. § Az 5/C. §-ban meghatározott vízjogi engedélyezés esetén a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési és a vízjogi üzemeltetési engedély közlésével egyidejűleg, írásban tájékoztatja az ügyfelet a vízkészletjárulékkal kapcsolatban az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.”

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 13. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére