• Tartalom

376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 364/2010. Korm. rendelet) a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A gyógyszertár a Gyftv. 44/B. §-ában foglaltak alapján az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport, 8. Gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím előirányzata (e § tekintetében a továbbiakban: előirányzat) terhére a vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért és a magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díjban részesül.
(2) A vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján kell meghatározni. A gyógyszertár az adott hónapban kiszolgáltatott támogatott vények számának függvényében az 1. mellékletben – az adott évre vonatkozóan – meghatározott összegű vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult vényenként. A vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj értéke a vényszám emelkedésével sávosan csökken.
(3) A magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésért járó szolgáltatási díjat a támogatásban részesülő, magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet igénylő gyógyszer kiváltására szolgáló vények száma alapján kell meghatározni. A gyógyszertár az adott hónapban kiszolgáltatott magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet igénylő vények számának függvényében a 2. mellékletben – az adott évre vonatkozóan – meghatározott összegű magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult vényenként.
(4) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjak kifizetéséről január–október hónapok vonatkozásában a tárgyhót követő hónap 20. napjáig az OEP gondoskodik havonta.
(5) A (2) és a (3) bekezdésben foglalt szolgáltatási díjak kifizetéséről november–december hónapok vonatkozásában december hó 20. napjáig az OEP úgy gondoskodik, hogy november hónap tekintetében az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott összegű díjakat veszi figyelembe, míg december hónap vonatkozásában a január–novemberi hónapokra teljesített kifizetések arányait figyelembe véve az előirányzaton még rendelkezésre álló összeg kerül kiosztásra.
(6) A Kormány a (2) és a (3) bekezdés szerinti, az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatási díjakat évente, az adott évre vonatkozó központi költségvetésről szóló törvényben erre a célra meghatározott összeg függvényében rendeletben állapítja meg.
(7) A rendelkezésre álló előirányzatot figyelembe véve a Kormány a (2) és a (3) bekezdés szerinti, az 1. mellékletben és a 2. mellékletben meghatározott, a tárgyévre vonatkozó szolgáltatási díjakat a tárgyév június 30-áig, illetve a tárgyév szeptember 30-áig felülvizsgálja, és amennyiben az előirányzat betarthatósága érdekében a szolgáltatási díjak módosítása szükséges, úgy azoknak a tárgyévben még nem teljesített kifizetésekre vonatkozó értékeit rendeletben állapítja meg.”

2. § (1) A 364/2010. Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Gyógyszertárak részére juttatandó, vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj értéke
A gyógyszertárak részére juttatandó, vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díj vényszám emelkedésével sávosan csökkenő értéke 2013. évre vonatkozóan:

 

A

B

C

D

E

1.

Támogatásban részesülő, adott sávba tartozó kiszolgáltatott vények száma (db)

0–2 000

2 001–5 000

5 001–10 000

>10 000

2.

Vényköteles gyógyszerek kiváltásához kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díja/vény

40 Ft

20 Ft

10 Ft

0 Ft

2. melléklet a 376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Gyógyszertárak részére juttatandó, magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díjának értéke
A gyógyszertárak részére juttatandó, magisztrális gyógyszerkészítéshez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díjának értéke 2013. évre vonatkozóan:

 

A

B

1.

Magisztrális gyógyszerbiztonsági ellenőrzés szolgáltatási díja/vény

90 Ft

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére