• Tartalom
Oldalmenü

4/2012. (I. 30.) Korm. rendelet

stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról

2012.01.30.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány – figyelemmel a Cstv. 68. § (1) és (2) bekezdésére – megállapítja, hogy a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át és ezen túlmenően a Cstv. 68–70. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 7 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás