• Tartalom

41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet

41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet

a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.03.15.

A Kormány a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbeviteli rendszer felállításának, és az adatbevitel megkezdésének határideje 2012. május 15.”

(2) Az R. 10/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbevitelt az Educatio Kft. közfoglalkoztatott munkaerő bevonásával valósítja meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére