• Tartalom

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról1

2013.04.02.

A Kormány

az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 47. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3., az 5., a 7. és a 9. alcím, valamint a 68. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1–10. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

11–12. §3

13. §4

14. § (1)5

(2)6

15. §7

16–20. §8

21. § (1)9

(2)–(3)10

(4)–(5)11

22. §12

23. §13

24–30. §14

31. §15

32. §16

33. §17

34–39. §18

40. §19

41–42. §20

43. §21

3. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

44. §22

45. §23

4. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. §24

47–58. §25

59. §26

60. §27

61. §28

62. §29

63. §30

5. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

64. §31

65. §32

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

66. §33

7. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.)
Korm. rendelet módosítása

67. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2)34

8. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

68. §35

69. §36

9. A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet deregulációja

70. §37

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

71. §38

11. Záró rendelkezések

72. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15. §, a 21. § (2) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése, a 23. §, a 31. §, a 33. §, a 40. §, a 43. §, a 46. § és a 60. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §–12. §, a 14. § (1) bekezdése, a 16. §–20. §, a 21. § (1) bekezdése, a 21. § (4) bekezdése, a 21. § (5) bekezdése, a 22. §, a 24. §–30. §, a 32. §, a 34. §–39. §, a 41. §, a 42. §, a 45. §, a 47. §–58. §, a 61. §, a 63. §, a 66. §, a 69. §, a 71. § és az 1–12. melléklet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 64. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

1–12. melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez39

1

A rendeletet az 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 21. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 34–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47–58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 67. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 1–12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére