• Tartalom

43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet

43/2012. (VIII. 23.) BM rendelet

a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.09.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, valamint a legfőbb ügyész véleményének kikérésével az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § vonatkozásában a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–4. § vonatkozásában a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § vonatkozásában a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6–11. § és az 1. melléklet vonatkozásában a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § és a 2. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § vonatkozásában a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § és a 3. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § és a 4. melléklet vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3., 4. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § és az 5. melléklet vonatkozásában a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § vonatkozásában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában a fogvatartásért felelős:)

c) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI) fogdájában a Készenléti Rendőrség parancsnoka.”

(2) Az R1. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fogda parancsnoka által hozott döntés elleni, illetve a döntés elmulasztása miatti panaszt a fogva tartásért felelős bírálja el. A fogva tartásért felelős határozata elleni panaszt, ha a fogva tartásért felelős:)

c) a Készenléti Rendőrség parancsnoka, akkor az országos rendőrfőkapitány bírálja el.”

(3) Az R1. 27. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A panasz elbírálására jogosult:)

c) a Készenléti Rendőrség parancsnoka, ha a megtámadott határozatot a KR NNI nyomozó szervének vezetője hozta.”

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló
26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

2. § (1) A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A különleges eszközök alkalmazása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem)
1. az országos rendőrfőkapitány,
2. az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) Rendészeti Főigazgatóság főigazgatója,
3. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója,
4. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály (a továbbiakban: ORFK Bűnügyi Főosztály) főosztályvezetője,
5. a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) parancsnoka,
6. a KR Különleges Szolgálatok Igazgatóság igazgatója,
7. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,
8. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője,
9. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály vezetője,
10. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály vezetője,
11. a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Felderítő Főosztály vezetője,
12. a KR Tanúvédelmi Szolgálat vezetője,
13. a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány,
14. a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója, illetve a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese,
15. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) igazgatója, az RRI igazgatójának bűnügyi helyettese,
16. az NVSZ főigazgatója,
17. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
18. az NVSZ Polgári Titkosszolgálatok Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
19. az NVSZ Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgatója,
20. az NVSZ Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóságának igazgató-helyettese,
21. a TEK főigazgatója,
22. a TEK főigazgató-helyettese,
23. a TEK Felderítési Igazgatóság igazgatója, valamint
24. a TEK Felderítési Igazgatóság főosztályvezetői
terjeszthetik elő.”

(2) A R2. 2. § (4) bekezdésében az „1–6.” szövegrész helyébe az „1–7.”, a „12.” szövegrész helyébe a „13.”, valamint a „15–21.” szövegrész helyébe a „16–22.” szöveg lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: R3.) 142. § (9) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) és (6) bekezdésben meghatározott esetben az értesítés, illetőleg a (2) és (4) bekezdés szerinti előterjesztés megtételére, továbbá a titkos adatszerzés végrehajtásáról a Be. 204. § (5) bekezdése alapján készített jelentés aláírására – ha a nyomozást–]

e) a KR nyomozó szerve végzi, akkor a KR parancsnoka”

(köteles, illetve jogosult.)

4. § Az R3.

a) 3. § a) pontjában a „Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI),” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR),” szöveg lép.

b) 111. § (2) bekezdésében a „az NNI-t” szövegrész helyébe az „a KR-t” szöveg lép.

c) 114. § (2) bekezdésében az „az NNI,” szövegrész helyébe az „a KR,” szöveg lép.

4. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésében az „és a Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész.

5. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet módosítása

6. § A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet (a továbbiakban: R4.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a Nemzeti Nyomozó Irodának a Készenléti Rendőrségbe történő integrálásával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1–3. melléklet rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően indult nyomozásokban kell alkalmazni.”

7. § Az R4.

a) 1. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI)” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: KR NNI)”,

b) 2. § (5) bekezdésében az „Az NNI” szövegrész helyébe az „A KR NNI” ,

c) 2. § (6) bekezdés és a (7) bekezdés b) pontjában, 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI”,

d) 2. § (7) bekezdés b) pontjában a „rendőrfőkapitányság” szövegrész helyébe a „rendőr-főkapitányság”

szöveg lép.

a) az 1. pont 1.1.6. alpontban a „Gondatlanságból elkövetett, életveszélyes sérülést okozó testi sértés vétsége” szövegrész helyébe a „Maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, valamint életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége” szöveg lép,

b) az 1. pont 1.1.1. alpontban, 1.3.4. alpontban, 1.3.5. alpontban, a 3. pont 3.1.9–3.1.12. alpontban, a 6. pont 6.1.1. alpontban, 6.1.4. alpontban, 6.2. alpontban, 6.3. alpontban, a 7. pont 7.1.1. alpontban, 7.1.2. alpontban, 7.1.5. alpontban, 7.1.8. alpontban, 7.1.11. alpontban, 7.1.12. alpontban, 7.1.16. alpontban, 7.1.17. alpontban és a 7.1.22. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg lép,

c) a 3. pont 3.1.12. alpontban az „Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodva elkövetett kerítés büntette” szövegrész helyébe az „Üzletszerű kerítés elkövetésében megállapodás bűntette” szöveg lép,

d) az 1. pont 1.2.1. alpontban a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész hatályát veszti.

9. § Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § Az R4. 1. melléklet

a) 6. pont 6.1.6 alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó esetet” szövegrész hatályát veszti,

b) 7. pont 7.1.14. alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész hatályát veszti,

c) 7. pont 7.1.15. alpontjában a „vagy az NNI hatáskörébe” szövegrész hatályát veszti.

11. § (1) Az R4. 2. melléklet

a) címében az „A Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe az „A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda” szöveg,

b) 3. pont 3.1.2. alpontban, 3.3.1. alpontban, 4. pont 4.1.1–4.1.3. alpontban, 5. pont 5.1.2. alpontban, 5.4.1–5.4.3. alpontban, 6. pont 6.1.3. alpontban, 6.1.4. alpontban, 6.1.6. alpontban, 6.3.1. alpontban, 6.3.2. alpontban, 6.3.4. alpontban, 6.3.5. alpontban, 6.3.7. alpontban, 6.3.9. alpontban, 7. pont 7.1.2. alpontban, 7.1.3. alpontban, 7.2.2–7.2.4. alpontban, 7.3.1. alpontban, 7.3.4. alpontban, 8. pont 8.1.2–8.1.6. alpontban és a 8.1.11. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg,

c) 6.1.1. pontjában a „Btk. 261. § (1), (2), (4), (5), (7) és (8)” szövegrész helyébe a „Btk. 261. § (1), (2), (4), (5) és (8)” szöveg

lép.

a) 5. pont 5.2. és 5.2.1. alpontja,

b) 6. pont 6.3.8. alpontjában, a 6.3.9. alpontjában és a 6.3.10. alpontjában a „ , kivéve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó esetet” szövegrész,

c) 7. pont 7.1.4. alpontja,

d) 8. pont 8.1.7. és 8.1.8. alpontja

hatályát veszti.

(3) Az R4. 3. melléklet 1. pont 1.2.4. alpontban, 1.2.5. alpontban, 3. pont 3.1.9–3.1.12. alpontban, 4. pont 4.1.1. alpontban, 4.3.1. alpontban, 5. pontban 5.1.5–5.1.7. alpontban, 5.4.4. alpontban, 6. pont 6.2. alpontban, 6.3. alpontban, 7. pont 7.1.1. alpontban, 7.1.8. alpontban és a 7.1.11–7.1.13. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg lép.

a) 7. pont 7.1.10. alpontjában a „ , kivéve az NNI hatáskörébe tartozó eseteket” szövegrész,

b) 7. pont 7.1.19. és 7.1.20. alpontja

hatályát veszti.

(5) Az R4. 4. melléklet 3. pont 3.2.1. alpontban az „az NNI” szövegrész helyébe az „a KR NNI” szöveg lép.

6. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri
egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

12. § (1) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R5.) 7. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat C:22, valamint C:28 mezőiben az „NNI,” szövegrész.

7. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

13. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 31. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Nyomozó Iroda” szövegrész helyébe „Készenléti Rendőrség” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R6.

a) 2. § 11. pontjában az „a Nemzeti Nyomozó Iroda,” szövegrész,

b) 44. § (5) bekezdés a) pontjában a „valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,”szövegrész,

c) 84. §-ban az „a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója,” szövegrész.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló
61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

14. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. mellékletében A rendőrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók cím alatt szereplő, „A. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv” alcím alatti táblázat F:2. mezőjében a „Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendőrség parancsnokának helyettese” szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített
hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

15. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. és 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti az R8.

b) 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:23, C:29 mezőben az „NNI,” szövegrész,

c) 1. melléklet „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplő táblázatokat követő „MEGJEGYZÉS:”-ben a „+ NNI” szövegrész.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1., 11. és 12. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R9. 11. melléklet 3. pontjának 3.3. pontjában a „Védelemszervező” szövegrész helyébe a „Tanúvédelmi” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R9. 1. melléklet „A rendőrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek”-ről szóló I. cím 2.3. pontja.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai,
valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

17. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. mellékletében a „4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke” alcím alatt lévő táblázat 6. sora.

13. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez

Az R4. 1. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Btk. XV. fejezet – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
4.1. A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény
4.1.1. Btk. 211. § – A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett
4.2. A rendészeti bűncselekmények
4.2.1. Btk. 218. § (1)–(3) bekezdés – Embercsempészés bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy ha azt az RRI illetékességi területén követték el
4.2.2. Btk. 218. § (4) bekezdés – Embercsempészés előkészületének vétsége, ha az az e mellékletben meghatározott embercsempészés bűntettének elkövetésére irányul
4.3 Visszaélés minősített adattal
4.3.1 A Btk. XV. Fejezet III. címében feltüntetett valamennyi bűncselekmény
4.4 Btk. 224/A. § – A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény
4.5. Btk. 224/B. § – A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése
4.6. A hivatali bűncselekmények
4.6.1 Btk. 225. § – Hivatali visszaélés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.2. Btk. 226. § – Bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.3. Btk. 227. § – Kényszervallatás bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.4. Btk. 227/A. § – Jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.6.5. Btk. 228. § – Jogellenes fogvatartás bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.7. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
4.7.1. Btk. 246. § (1)–(3) és (5) bekezdés – Fogolyzendülés bűntette
4.8. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények
4.8.1. Btk. 250–255. § – Vesztegetés bűntette és vétsége, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe vagy a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
4.8.2. Btk. 255/B. § (1) bekezdés – Vesztegetés feljelentése elmulasztásának bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
4.8.3. Btk. 256. § – Befolyással üzérkedés bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet
4.8.4. Btk. 256/A. § – Befolyás vásárlása bűntette, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó esetet
5. Btk. XVI. fejezet – A közrend elleni bűncselekmények
5.1. A közbiztonság elleni bűncselekmények
5.1.1. Btk. 259. § (2) bekezdés b) pont, valamint (3) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző közveszélyokozás bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.2. Btk. 259. § (4) bekezdés – Különösen nagy vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó, illetve egy vagy több ember halálát előidéző gondatlan közveszélyokozás vétsége, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.3. Btk. 260. § (1)–(6) bekezdés – Közérdekű üzem működése megzavarásának vétsége és bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.1.4. Btk. 261. § (7) bekezdés – Meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyegetve megvalósított terrorcselekmény bűntette
5.1.5. Btk. 263. § (2)–(4) bekezdés – Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
5.1.6. Btk. 263/A. § (2), (3) és (5) bekezdés – Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket
5.1.7. Btk. 263/C. § (1) bekezdés – Bűnszervezetben részvétel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó esetet, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.2. A köznyugalom elleni bűncselekmények
5.2.1. Btk. 269. § – Közösség elleni izgatás bűntette
5.3. A közbizalom elleni bűncselekmények
5.3.1. Btk. 274. § – Közokirat-hamisítás bűntette és vétsége, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el
5.3.2. Btk. 275. § (1) bekezdés – Közokirat-hamisítás bűntette, ha azt az e mellékletben meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben követték el, kivéve a kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó eseteket
5.4. A közegészség elleni bűncselekmények
5.4.1. Btk. 282. § (2) bekezdés a) pont – Üzletszerűen vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.2. Btk. 282. § (2) bekezdés b) pont – Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.3. Btk. 282. § (3) bekezdés b) pont – Visszaélés kábítószerrel bűntette, ha az elkövetési magatartás a kábítószer előállításához szükséges anyag, berendezés vagy felszerelés forgalomba hozatala, az azzal való kereskedelem, az országba való behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282. § (4) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.4. Btk. 282/A. § (2) és (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/A. § (5) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve a KR NNI hatáskörébe tartozó eseteket, vagy, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.5. Btk. 282/B. § (2) bekezdés a) pont – Tizennyolcadik életévét betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.6. Btk. 282/B. § (2) bekezdés b) pont – Oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, illetőleg annak közvetlen környezetében elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.7. Btk. 282/B. § (2) bekezdés c) pont – Tizennyolcadik életévet betöltött személy által tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával bűnszövetségben elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette
5.4.8. Btk. 282/B. § (3) bekezdés – Visszaélés kábítószerrel bűntette, vagy e bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódóan a Btk. 282/B. § (6) bekezdése szerinti anyagi eszközök szolgáltatásával megvalósított visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el
5.4.9. Btk. 282/C. § (3) és (4) bekezdés – Kábítószerfüggő személy által elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntette, kivéve, ha azt az RRI illetékességi területén követték el”

2. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez

1.    Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R5.) 7. mellékletének „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések” alcímet követő rövidítések helyébe a következő szöveg lép:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)

 

 

 

1. ÁFSZ

Állami Futárszolgálat

 

2. BRFK

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

3. BSZKI

Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

 

4. KJÜ

Központi Javító Üzem

 

5. KOK

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

 

6. Központi GEI

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

 

7. KR

Készenléti Rendőrség

 

8. KR SZO

Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

 

9. LRP

Légirendészeti Parancsnokság

 

10. NKE

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

11. NOK

Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

 

12. NVSZ

Nemzeti Védelmi Szolgálat

 

13. OKF

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

14. ORFK BEI

Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

 

15. ORFK DOK

Országos Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Oktatási Központ

 

16. ORFK NEBEK

Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

 

17. ORFK RSZKK

Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja

 

18. RRI

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

 

19. PMRFK

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

 

20. PSZH

páncélozott szállító harcjármű

 

21. RSZKI

rendészeti szakközépiskolák

 

22. TEK

Terrorelhárítási Központ

 

23. TÜSZ

Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat”

2.    Az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat C:15–17 mezői helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Munkakör (beosztás)]

 

 

[15.]

 

 

Készenléti Rendőrség parancsnoka

 

 

 

 

 

(országos rendőrfőkapitány-
helyettes)

 

 

[16.]

 

 

rendőrfőkapitány

 

 

[17.]

igazgató (RRI, BSZKI, Központi GEI)

 

 

 

 

 

 

3.    Az R5. 7. melléklet 1. függelék „1. Vezetői beosztások” alcím alatti táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Munkakör (beosztás)]

 

 

[21.]

 

 

igazgató (ORFK BEI, ORFK NEBEK, RSZKK, ORFK DOK, KR)


 

 

 

 

 

3. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez

1.    A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

 

 

[Munkakör (beosztás)]

 

(3.)

országos rendőr-főkapitány és az országos rendőrfőkapitány általános helyettese

 

 

2.    Az R8. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat B és C:16-18. mezői helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

 

 

 

(Vezetői szint)

[Munkakör (beosztás)]

 

(16.)

a Hszt. 245/H. §
(2) bekezdése szerinti illetményre jogosult

Készenléti Rendőrség parancsnoka (országos rendőrfőkapitány-
helyettes)

(17.)

főosztályvezetői illetményre jogosult

rendőrfőkapitány

(18.)

igazgató (Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, RRI, Központi GEI)

 

 

3.    Az R8. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:22. mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

 

 

 

 

 

(22.)

 

 

igazgató

ezredes

egyetem

 

 

 

 

(ORFK NEBEK, ORFK BEI, ORFK RSZKK, ORFK DOK, KR), igazgató-
helyettes (RRI, BSZKI, Központi GEI),
megyei rendőrfőkapitány helyettesek

 

vagy főiskola

 

 

 

 

 

 

4.    Az R8. 1. mellékletében „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat a következő C:21/A. mezővel egészül ki:

 

 

igazgató

 

(KR NNI, KR SZO)

 

5.    Az R8. 1. melléklet „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” cím alatt szereplő, „Vezetői munkakörök” alcím alatti táblázat C:25–27., valamint 29. mezője hatályát veszti.
6.    Az R8. 1. melléklet „A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények” címben szereplő táblázatokat követő „MEGJEGYZÉS:” alatti „Egyéb rövidítések” felsorolás kiegészül a következőkkel:
(Egyéb rövidítések:)
„ORFK NEBEK: ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
ORFK BEI: ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság”
7.    Az R8. 3. melléklet 1. alcímének 1–7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
(1. A Rendőrség)
„1. Országos rendőrfőkapitány és helyettesei.
2. ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ minden beosztása, valamint az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság minden beosztása.
3. ORFK Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának minden beosztása.
4. ORFK Határrendészeti Főosztály minden beosztása.
5. KR parancsnoka és helyettesei
6. A KR NNI minden beosztása, valamint a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat minden beosztása.
7. RRI vezetője és helyettese.”

4. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. melléklet „A rendőrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek”-ről szóló I. cím a következő 3.5.1–3.5.2. ponttal egészül ki:
(az ORFK területi besorolású szerveinél:)
„3.5.1. az ORFK Nemzeti Bűnügyi Együttműködési Központnál,
3.5.2. az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnál,”
2. Az R9. 11. melléklet 1. pontjának 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
(A rendőrségen 150%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„1.1. az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság Műveleti Főosztály osztályainál tényleges műveleti feladatok ellátásával,
1.2. a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tanúvédelmi Szolgálat Bevetést Támogató Osztályán”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
3. Az R9. 11. melléklet 3. pontjának 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:
(A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„3.1. az 1. pont 1.1. alpontjában felsoroltak kivételével az ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóságnál,”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
4. Az R9. 11. melléklet 3. pont 3.5. pontjának helyébe a következő szöveg lép, ezzel egyidejűleg a 3. pont kiegészül az alábbi 3.6. ponttal:
(A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)
„3.5. a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál,
3.6. a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok akció alegységeinél, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság bevetési osztályán.”
(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)
5. Az R9. 12. melléklet 1. pontjának 1.21. pontja helyébe a következő szöveg lép:
(A rendőrségnél nyomozói pótlékra jogosító beosztások:)
„1.21. kiemelt főreferens (ORFK Bűnügyi Ellátó Igazgatóság, KR Nemzeti Nyomozó Iroda, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Bűnügyi Igazgatóság),”

5. melléklet a 43/2012. (VIII. 23.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. mellékletének a 2. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
„2. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei

 

A

B

C

D

1.

Szervezeti egység

Megnevezés

Munkavédelmi szakképesítés

Fő/ munkaidő

2.

Budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ezekkel azonos jogállású szervei a Készenléti Rendőrség

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

3.

Készenléti Rendőrség

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

2/teljes*

4.

Készenléti Rendőrség

munkavédelmi felügyelő

középfokú

1/rész*

5.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok

munkavédelmi felügyelő

közép vagy felsőfokú

1/rész*

6.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

munkavédelmi felügyelő

közép és felsőfokú

1/teljes*
2/rész*

7.

BV Fővárosi Intézet és Országos BV intézetek

munkavédelmi felügyelő

közép és felsőfokú

2/teljes*

8.

Megyei BV Intézetek

munkavédelmi felügyelő

középfokú

1/rész/teljes*

9.

BV Intézmények

munkavédelmi felügyelő

középfokú

1/rész*

10.

BV Gazdasági társaságok

munkavédelmi felügyelő

középfokú

1/rész/teljes*

11.

Terrorelhárítási Központ

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

12.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

13.

Nemzeti Védelmi Szolgálat

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

14.

Alkotmányvédelmi Hivatal

munkavédelmi felügyelő

felsőfokú

1/teljes*

15.

Rendészeti Szakközépiskolák

munkavédelmi felügyelő

középfokú

1/rész*

16.

A rendvédelmi szervek helyi szervei

egészségvédelmi megbízott

a rendelet 2. § c) pontja szerinti képzési tematika alapján tett vizsga

1/rész

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére