• Tartalom

43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet

43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.09.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)–c) pontjában és f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 121. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 11. alcím tekintetében jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 14. alcím tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Az európai területi társulások működésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet módosítása

1. § Az európai területi társulások működésének 2012. évi támogatásáról, valamint az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet módosításáról szóló 18/2012. (III. 22.) KIM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a „Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 5. § (1) és (4) bekezdésében az „Az Alapkezelő” szövegrész helyébe az „A Hivatal”,

szöveg lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló
1/2012. (I. 12.) KIM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 1/2012. (I. 12.) KIM rendelet 1. §-ában a „ , valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központnál” szövegrész.

3. A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosítása

3. § A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 1/A. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

4. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

4. § (1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok alkalmazottainak közvetlen vezetőjük útján, a Hivatal alkalmazottainak közvetlenül a Hivatal vezetőjénél kell a vizsgára írásban jelentkezniük. A kérelemben a beosztás és a munkavégzés helyét fel kell tüntetni.”

(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vizsga iratanyagát a Hivatal őrzi.”

(3) Az R1.

a) 1. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál (a továbbiakban: KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 1. § (4) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”,

c) 1. § (5) bekezdésében, 2. § (3) és (5) bekezdésében a „KIMISZ-nél” szövegrész helyébe a „Hivatalnál”,

d) 2. § (2)–(3) és (5) bekezdésében a „főigazgató” szövegrész helyébe a „Hivatal vezetője”

szöveg lép.

5. A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről
és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet módosítása

5. § (1) A központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 2. § (3) bekezdésében a „Közgyűjteményi Ellátó Szervezet (a továbbiakban: KESZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 2. § (4) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében a „KESZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”,

c) 4. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a „KESZ-szel” szövegrész helyébe a „Hivatallal”,

d) 15. § (6)–(7) bekezdésében a „KESZ-nek” szövegrész helyébe a „Hivatalnak”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 18. §-a.

6. A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

6. § A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatával” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak”

szöveg lép.

7. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

7. § A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 2. § (4) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”, a „KIMISZ-szel” szövegrész helyébe a „Hivatallal”,

c) 4. §-ában a „KIMISZ főigazgatója” szövegrész helyébe a „Hivatal vezetője”

szöveg lép.

8. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

8. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a) 2. § 6. pontjában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”,

b) 2. § 7. pontjában „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal”

szöveg lép.

9. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

9. § Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében, 20/A. § (1) és (2) bekezdésében, 1. melléklet A) részében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szöveg lép.

10. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

10. § A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt” szöveg lép.

11. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

11. § A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál”,

b) 6. § (2) bekezdésében a „főigazgatója” szövegrész helyébe a „vezetője”

szöveg lép.

12. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

12. § Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak” szöveg lép.

13. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan
egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

13. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

a) 1. §-ában a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának (a továbbiakban: KIMISZ)” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)”,

b) 9/D. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében a „KIMISZ” szövegrész helyébe a „Hivatal”

szöveg lép.

14. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

14. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnak” szöveg lép.

15. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

15. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 5/A. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának főigazgatójával” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetőjével”, a „főigazgató” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vezetője” szöveg lép.

16. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére