• Tartalom

2012. évi XLV. törvény

2012. évi XLV. törvény

a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2012.05.24.

1–2. §2

3. § (1)–(2)3

(3)4

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése az 5. § szerinti részvényátruházás részvénykönyvi bejegyzésének napján lép hatályba.

(3) A 3. § (3) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

5. § A 100%-os állami tulajdonban álló Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 75% –1 szavazatot megtestesítő részvényeit köteles ellenszolgáltatás nélkül átruházni az államra, e törvény hatálybalépését követő 8 napon belül. Az átruházásra irányuló jogügylet tekintetében az államot a miniszter képviseli.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 9. A törvényt a 2014: XXI. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte 2014. június 6. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére