• Tartalom

2012. évi XLVII. törvény

2012. évi XLVII. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2012.05.31.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1–37. §2

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló
2005. évi XV. törvény módosítása

38. §3

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

39. §4

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

40–42. §5

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

43–47. §6

6. Hatályon kívül helyező rendelkezés

48. §7

7. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 230. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 43–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére