• Tartalom

48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

48/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.03.29.

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 2012. évben a 3. § (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a Hgt. 57. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel kell alkalmazni.
(3) Ha az önkormányzat a 2012. évben a közszolgáltatási díjat a (2) bekezdésben foglaltak alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a 3. § (5) bekezdésében foglalt díjkompenzáció alkalmazása során az önkormányzat legfeljebb a (2) bekezdés alapján meghatározott díj mértékéig köteles a közszolgáltató részére a 2012. évre díjkompenzációt fizetni.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. március 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére