• Tartalom

2012. évi XLIX. törvény

2012. évi XLIX. törvény

a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról1

2018.07.26.

1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1–3. §2

4. §3

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

5–6. §4

7. §5

3. Záró rendelkezések

8. § (1)6 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2)7

(3)8 Ez a törvény 2019. január 2-án hatályát veszti.

9. § Ez a törvény a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 395. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2012. évi XLIX. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. május 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 27. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2018: XLI. törvény 258. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2018: XLI. törvény 258. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

6

A 8. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 110. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdését a 2018: XLI. törvény 97. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § (3) bekezdését a 2013: CC. törvény 110. § (2) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére