• Tartalom

5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet

5/2012. (I. 31.) Korm. rendelet

a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása miatt beálló válsághelyzet kezeléséhez szükséges rendkívüli intézkedésekről1

2012.02.10.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közlekedéspolitikai, repülőtér-biztonsági és repülésbiztonsági szempontok figyelembevételével, a visszautasított beszállás, valamint a légi járatok törlése miatt az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV Zrt.) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet menetrend szerinti járatainak leállása miatt a Magyar Állam kártalanítást és segítséget nyújt az utasoknak az e rendeletben foglaltak szerint.

(1a)2 E rendelet szerinti kártalanítás a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott költségeknek a MALÉV Zrt. 2012. február 3-án 6 órakor bekövetkezett leállása miatti megtérítésére vonatkozik.

(2)3 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára nyújtandó kártalanítást és segítséget az állam a MALÉV Zrt., a Malév Air Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MALÉV Air Tours Kft.) és a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MALÉV GH Zrt.) (a továbbiakban együtt: szakmai közreműködők) bevonásával biztosítja. A közlekedésért felelős miniszter a 7. § szerinti előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásával lebonyolító szervezetet bíz meg.

(3)4 A (2) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a szakmai közreműködők közül – a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározottak kapcsán

a) a MALÉV Zrt. az utasok által viselt költségek elszámolásával,

b) a MALÉV Air Tours Kft. és a MALÉV GH Zrt. az (1a) bekezdés szerinti kártalanítás érdekében az általa harmadik személyekkel történő szerződéskötéssel

összefüggő feladatokat lát el, amelyekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítésre – a lebonyolító szervezet útján – a szakmai közreműködők által biztosított bizonylatok alapján kerül sor.

(4)5 A külpolitikáért felelős miniszter a külképviseletek útján – a 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározottak kapcsán – a hozzá forduló utasok hazajuttatásával kapcsolatban a konzuli védelemről szóló jogszabályok szerinti segítséget nyújt.

2. § (1)6 A kártalanítás és segítségnyújtás azon utasok számára biztosítható, akiknek az érvényes menetjegyét a MALÉV Zrt. menetrend szerinti járatainak leállását megelőzően vásárolták meg, és

a) akiknek az érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló menetjegye a légitársaság üzemelése beszüntetésének napján, valamint azt követően 3 naptári napon belül biztosít jogot az utazásra; vagy

b) akik a MALÉV Zrt. menetrend szerinti járatának leállása napján vagy azt megelőzően a célállomásra már elutaztak, és a visszafelé útra 2012. február 29-ig érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló menetjeggyel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igényeket 2012. március 31-ig lehet benyújtani.

3. §7 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára – az utasok által viselt költségek esetén kérelem alapján – az állami forrás terhére a 4. §-ban és az 5. §-ban foglaltakat kell biztosítani.

4. §8 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok eredeti célállomásra történő eljuttatása érdekében

a) a menetjegyek más járatra vagy járatokra történő átfoglalásával, vagy más járatra vagy járatokra történő menetjegy vásárlásával,

b) alternatív közlekedési mód igénybevételével vagy annak biztosításával

kapcsolatosan felmerülő kiadás téríthető meg.

5. § (1)9 A 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok ellátása érdekében

a) a várakozási idővel ésszerű arányban étkezés és frissítők igénybevételével vagy biztosításával;

b) ha egy vagy több éjszakás ott tartózkodás szükséges, szállodai szolgáltatás igénybevételével vagy elhelyezéssel;

c) az utasok repülőtér és szálláshely közötti szállításával

kapcsolatosan felmerülő kiadások téríthetők meg.

(2) Az ellátásokon túl a 2. § (1) bekezdésében meghatározott utasok számára díjmentesen két telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését kell biztosítani.

6. § Ez a rendelet a térítésmentesen, vagy a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjjal utazó utasokra, továbbá azokra az utasokra, akik a menetjegyüket a MALÉV törzsutas-programjában kizárólag törzsutas pontért vásárolták meg, csak abban az esetben vonatkozik, ha a célállomásra már elutaztak, és a visszafelé útra érvényes MALÉV járatszámú menetrend szerinti járatokra szóló olyan menetjeggyel rendelkeznek, amely a MALÉV Zrt. menetrend szerinti járatainak leállása napján és az azt követő 3 napon belül biztosít jogot az utazásra.

7. §10 Az e rendelet alapján teljesítendő kifizetésekre, az üzemelés beszüntetése miatt az utasokról való gondoskodással kapcsolatban szükséges intézkedésekre, valamint a kincstári tranzakciós díjakra a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 41. A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása alcím biztosít fedezetet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 346. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. § (1a) bekezdését a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § a 10/2012. (II. 10.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére